Zarządzane handlowe konta podrzędne OKX
Spraw, aby handel przynosił większy zysk i zapewnij bezpieczeństwo strategii handlowych
Pierwsze kroki
Czym są zarządzane handlowe konta podrzędne?
Usprawnij swój proces handlowy, zwiększ bezpieczeństwo konta i zdywersyfikuj swoje portfolio handlowe
Zespoły handlowe
Szybsze aktualizacje VIP
Transakcje wykonywane przez Ciebie na zarządzanych przez Ciebie kontach podrzędnych klientów będą wliczane do Twojego ogólnego wolumenu obrotu
Zabezpieczone strategie handlowe i historia
Zarządzane handlowe konta podrzędne pozwalają zachować prywatność pozycji handlowych i historii
Poprawiona wydajność
Monitorowane i zarządzane z jednej platformy konta podrzędne ułatwiają i usprawniają zarządzanie środkami klientów
Dostosowane strategie handlowe
Stosuj różne strategie handlowe dla różnych klientów lub grup klientów
Klienci
Stawki opłat VIP
Zawsze korzystaj z najniższej stawki opłat między Tobą a Twoim zespołem handlowym
Dywersyfikacja portfolio
Konta podrzędne umożliwiają jednoczesne prowadzenie wielu strategii handlowych i dostosowywanie portfolio do różnych poziomów ryzyka, klas aktywów i strategii inwestycyjnych.
Zarządzanie ryzykiem
Zmniejsz ryzyko całego portfolio, upewniając się, że straty na jednym koncie podrzędnym nie wpływają na aktywa na innych kontach podrzędnych
Rozszerzona ochrona
Wypłaty są dozwolone tylko za pośrednictwem konta głównego, tworząc dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla środków przechowywanych na kontach podrzędnych
Śledzenie wydajności
Konta podrzędne ułatwiają śledzenie wydajności poszczególnych strategii, dostarczając cennych informacji, które pomogą w podejmowaniu przyszłych decyzji handlowych
Wszyscy użytkownicy mogą ubiegać się o zostanie klientami. Aby zostać zespołem handlowym, musisz najpierw zakwalifikować się jako instytucja na OKX i osiągnąć poziom minimum VIP 1. Jeśli spełniasz te wymagania, skontaktuj się z nami poniżej.
Jak działają zarządzane handlowe konta podrzędne?
Klienci
Zespoły handlowe
Klienci tworzą zarządzane handlowe konta podrzędne, którymi zarządzają zespoły handlowe
Zarządzane 
konto podrzędne 1
Zarządzane 
konto podrzędne 2
Zarządzane 
konto podrzędne 3
Zespół handlowy 1
Zespół handlowy 2
Zespół handlowy 3
Każdy zespół handlowy zarządza wieloma kontami podrzędnymi
Zarządzane 
konto podrzędne 1
Zarządzane 
konto podrzędne 2
Zarządzane 
konto podrzędne 3
Jak korzystać z zarządzanych handlowych kont podrzędnych?
Krok 1
Przejdź do sekcji „Konta podrzędne” w rozwijanym menu pod swoim awatarem, kliknij opcję „Utwórz konto podrzędne” i wybierz opcję „Zarządzane konto podrzędne” jako typ konta podrzędnego.
Krok 2
Uzyskaj identyfikator UID swojego zespołu handlowego i wprowadź go podczas procesu wiązania.
Krok 3
Prześlij umowę powierzenia zawartą z zespołem handlowym.
Jak zostać klientem lub zespołem handlowym
Wszyscy użytkownicy mogą ubiegać się o zostanie klientami. Aby zostać zespołem handlowym, musisz najpierw zakwalifikować się jako instytucja na OKX i osiągnąć poziom minimum VIP 1. Jeśli spełniasz te wymagania, skontaktuj się z nami poniżej.
Dodatkowe informacje
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Sprawdź, czy inni podzielają Twoje pytania
Przewodnik
Przewodnik krok po kroku dotyczący wiązania zarządzanych handlowych kont podrzędnych
Zasady
Dowiedz się, jak działają zarządzane handlowe konta podrzędne
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności i ostrzeżeniu o ryzyku: Informacje (które mogą obejmować między innymi dane rynkowe i informacje statystyczne) („Informacje”) wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. OKX nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zobowiązań (wyraźnych lub dorozumianych) dotyczących Informacji, ich dokładności lub kompletności; nie jest zobowiązana do aktualizowania ani poprawiania jakichkolwiek nieścisłości w Informacjach; i nie jest w żaden inny sposób odpowiedzialna za Informacje (w tym między innymi za jakiekolwiek straty, szkody lub inne konsekwencje wynikające z polegania na Informacjach). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki; wartość, cena lub dochód z aktywów cyfrowych może zarówno spadać, jak i rosnąć niezależnie od Informacji; a Informacje mogą nie identyfikować wszystkich zagrożeń (bezpośrednich lub pośrednich), które mogą być związane z wymienionymi transakcjami lub produktami lub w inny sposób zidentyfikowane. Informacje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Przed zawarciem jakiejkolwiek proponowanej transakcji użytkownicy powinni określić, w ramach niezależnych konsultacji z własnymi doradcami (w tym między innymi doradcami prawnymi, podatkowymi, regulacyjnymi i księgowymi), ryzyko związane z proponowaną transakcją.

Witryna i Informacje nie są: (i) ofertą, rekomendacją ani zaproszeniem do złożenia oferty zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek aktywów cyfrowych; ani (ii) nie mają na celu udzielenia jakichkolwiek porad lub zaleceń (niezależnie od inwestycji, rachunkowości handlowej, prawnej, podatkowej lub innej). Niniejsza witryna nie jest również przeznaczona do rozpowszechniania ani uzyskiwania dostępu przez jakąkolwiek osobę w jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub dostęp byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Osoby uzyskujące dostęp do witryny są zobowiązane do zapoznania się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegania. Aktywa cyfrowe są spekulacyjne i wysoce niestabilne, w każdej chwili mogą stać się niepłynne i wiążą się z wysokim ryzykiem. Osoby zajmujące się aktywami cyfrowymi mogą stracić całą wartość swoich aktywów. Więcej informacji zawierają Warunki usługi i Ujawnienie ryzyka i zgodności OKX.

© 2023 OKX. Wszelkie prawa zastrzeżone.