Giao dịch token là gì?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút167

Giao dịch token - token nghĩa là trao đổi một tài sản số này với một tài sản số khác.
 
Một số token nào đó, như Bitcoin và Litecoin, thường được định giá bằng USD. Đây được gọi là một cặp tiền tệ, nghĩa là giá trị của tài sản số được xác định bằng cách so sánh với một loại tiền khác.
 
Ví dụ: một cặp BTC/USD biểu thị số USD cần thiết để mua một BTC hoặc số USD sẽ nhận được khi bán một BTC. Các nguyên tắc tương tự sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch. Nếu OKX cung cấp một cặp LTC/BTC, ký hiệu LTC/BTC thể hiện số lượng BTC cần thiết để mua một LTC hoặc số lượng BTC sẽ nhận được khi bán một LTC.

Đâu là sự khác biệt giữa giao dịch token và giao dịch tiền mặt - tiền mã hóa?

 
Trong khi giao dịch token nghĩa là trao đổi tài sản số này lấy một tài sản số khác, giao dịch tiền mặt - tiền mã hóa nghĩa là trao đổi tài sản số lấy tiền mặt (và ngược lại). Ví dụ: với giao dịch tiền mặt - tiền mã hóa, nếu bạn mua BTC bằng USD và sau đó giá BTC tăng lên, bạn có thể bán lại để kiếm thêm USD. Tuy nhiên, nếu giá BTC giảm, bạn có thể bán với giá thấp hơn.

Giá được xác định như thế nào trong giao dịch token?

 
Cũng giống như giao dịch tiền mặt - tiền mã hóa, giá thị trường của giao dịch token được xác định theo cung và cầu.