Xếp hạng

USDT
Khám phá các loại tiền mã hóa mới và thịnh hành để luôn nắm bắt được thị trường
#
Cặp
Thời gian
Giá gần nhất
Thay đổi
Khối lượng giao dịch 24h
Giá trị
giao dịch 24h
Thao tác
--
0,019
$0,019
-5,96%4,98B FOXY$93,05MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,21
$0,21
+1,75%13,65M BLOCK$3,19MGiao dịch|Biểu đồ
--
1,06
$1,06
-0,28%28,32M TNSR$33,93MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,61
$0,61
+1,92%16,69M ZEUS$10,61MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,59
$0,59
-1,13%75,97M W$49,41MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,50
$0,50
-0,78%5,38M VENOM$2,77MGiao dịch|Biểu đồ
--
1,86
$1,86
+0,86%10,71M ZK$20,87MGiao dịch|Biểu đồ
--
4,32
$4,32
-0,72%10,72M ETHFI$48,94MGiao dịch|Biểu đồ
--
1,82
$1,82
-4,00%16,80M AEVO$33,81MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,36
$0,36
-2,78%24,56M GPT$9,87MGiao dịch|Biểu đồ
--
2,34
$2,34
-5,76%188.257 SLN$504.507,10Giao dịch|Biểu đồ
--
1,42
$1,42
-6,01%27,28M STRK$42,26MGiao dịch|Biểu đồ
--
1,18
$1,18
-2,47%10,06M ZETA$13,23MGiao dịch|Biểu đồ
--
1,04
$1,04
-0,12%33,16M JUP$35,17MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,62
$0,62
-4,07%5,80M DMAIL$3,95MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,0039
$0,0039
+5,12%199,93M ICE$775.600,32Giao dịch|Biểu đồ
--
3,21
$3,21
-4,79%6,48M JTO$22,37MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,000016
$0,000016
-2,10%488,36B BONK$8,73MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,99
$0,99
-2,64%94.446 ARTY$97.091,34Giao dịch|Biểu đồ
--
0,016
$0,016
-4,16%61,67M AVIVE$1,11MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,00000034
$0,00000034
-0,68%108.380,61B SATS$40,34MGiao dịch|Biểu đồ
--
5,91
$5,91
-1,17%1,47M ACE$9,21MGiao dịch|Biểu đồ
--
25,76
$25,76
-3,63%615.240 INJ$16,31MGiao dịch|Biểu đồ
--
2,08
$2,08
-2,66%6,84M FET$14,81MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,82
$0,82
-2,36%16,92M AGIX$14,81MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,62
$0,62
-3,00%47,95M PYTH$31,22MGiao dịch|Biểu đồ
--
0,031
$0,031
-4,34%438,00M MEME$15,14MGiao dịch|Biểu đồ
--
8,76
$8,76
-0,56%2,52M TIA$23,36MGiao dịch|Biểu đồ
--
3,07
$3,07
-2,22%87.486 SPURS$285.152,74Giao dịch|Biểu đồ
--
0,21
$0,21
+0,66%202,76M BIGTIME$45,71MGiao dịch|Biểu đồ