FRAX
Frax Finance

FRAX

Frax Finance
16,5%
APY
1 tuần
1 tháng
3 tháng
1 năm
Thông tin
Earn
sFRAX
sFRAX
TVL
$51,82M
Giao thức
Frax Finance
Frax Finance
Mạng
Ethereum
Ethereum
Hiệu suất ROI
1 ngày
0%
1 tuần
0,25%
1 tháng
1,04%
1 năm
16,5%
Token liên quan:
Token
FRAX
FRAX
Giá
$0,99
Vốn hóa thị trường
$647,35M
Hợp đồng
0x853d...b99e
Token
sFRAX
sFRAX
Giá
--
Vốn hóa thị trường
--
Hợp đồng
0xa663...1c32
Tất toán
$0