𝛑

𝛑
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 3.141.592.653.589.793
Lượng cung: 3.141.592.653.589.793
nft_ordinals1.240,77
Tổng khối lượng
nft_ordinals4,8846
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals789,2368
Vốn hóa thị trường
0,000025 sats
Giá sàn
45.079
Doanh số
16.157
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#65917577
ordinals-price
130.000.000.000
 𝛑
0,000025sats/𝛑
$0,000000016
0,0325 BTC
$2.109,85
#71728076
ordinals-price
130.000.000.000
 𝛑
0,00002512sats/𝛑
$0,000000016
0,03265 BTC
$2.119,98
#70382714
ordinals-price
33.333.333.333
 𝛑
0,00002513sats/𝛑
$0,000000016
0,008376 BTC
$543,8
#71162040
ordinals-price
99.199.300.342
 𝛑
0,00002515sats/𝛑
$0,000000016
0,02494 BTC
$1.619,62
#71444924
ordinals-price
170.000.000.000
 𝛑
0,00002516sats/𝛑
$0,000000016
0,04277 BTC
$2.776,69
#71099527
ordinals-price
100.000.000.000
 𝛑
0,0000252sats/𝛑
$0,000000016
0,0252 BTC
$1.635,94
#71595183
ordinals-price
200.000.000.000
 𝛑
0,0000252sats/𝛑
$0,000000016
0,0504 BTC
$3.271,89
#71779300
ordinals-price
50.000.000.000
 𝛑
0,00002565sats/𝛑
$0,000000016
0,01282 BTC
$832,58
#71778478
ordinals-price
61.222.222.223
 𝛑
0,00002565sats/𝛑
$0,000000016
0,0157 BTC
$1.019,84
#71640161
ordinals-price
59.899.999.999
 𝛑
0,00002566sats/𝛑
$0,000000016
0,01537 BTC
$998,07
#70724260
ordinals-price
380.380.380.380,38
 𝛑
0,00002567sats/𝛑
$0,000000016
0,09767 BTC
$6.341,08
#71694046
ordinals-price
43.000.000.000
 𝛑
0,00002588sats/𝛑
$0,000000016
0,01113 BTC
$722,66
#71775499
ordinals-price
40.000.000.000
 𝛑
0,00002588sats/𝛑
$0,000000016
0,01035 BTC
$672,24
#71776725
ordinals-price
50.000.000.000
 𝛑
0,00002596sats/𝛑
$0,000000016
0,01298 BTC
$842,64
#71637633
ordinals-price
51.851.851.888
 𝛑
0,00002599sats/𝛑
$0,000000016
0,01348 BTC
$875,16
#69474812
ordinals-price
50.000.000.000
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,013 BTC
$843,94
#70919192
ordinals-price
100.000.000.000
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,026 BTC
$1.687,88
#71309942
ordinals-price
212.222.222.222
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,05517 BTC
$3.582,06
#71416521
ordinals-price
300.000.000.000
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,078 BTC
$5.063,65
#71452585
ordinals-price
55.555.555.555
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,01444 BTC
$937,71
#71572823
ordinals-price
45.555.555.555
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,01184 BTC
$768,92
#71776277
ordinals-price
88.888.888.888
 𝛑
0,000026sats/𝛑
$0,000000016
0,02311 BTC
$1.500,34
#70499359
ordinals-price
30.000.000.000
 𝛑
0,0000265sats/𝛑
$0,000000017
0,00795 BTC
$516,1
#70539656
ordinals-price
50.000.000.000
 𝛑
0,0000265sats/𝛑
$0,000000017
0,01325 BTC
$860,17