Bridge

Punțile se referă la protocoale care permit transferarea activelor digitale între diverse rețele de blockchainuri. Aceste punți facilitează interoperabilitatea și conectivitatea între ecosisteme de blockchainuri care în alte situații sunt izolate, deblocând noi posibilități pentru aplicații descentralizate și tranzacții cross-chain.

Imagine NFT
Toate chainurile
TVL: de la mare la mic