OKX Ventures Makes a Seed Round Investment in Type 2.5 ZkEVM Kakarot

Singapore, November 16, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading Web3 technology company OKX, today announced its seed round investment in Kakarot, a Type 2.5 Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) written in Cairo, a Scalable Transparent Argument of Knowledge (STARK)-based Turing-complete language for writing provable programs on blockchain. Kakarot aims to scale Ethereum by leveraging the capabilities of Cairo and Starkware's technology.

Kakarot started as a community initiative during a Starknet Hacker House in October 2022 and has since evolved into a company with a mission to enable Ethereum's scalability. With strong community engagement and the power of Cairo, developed by the Starkware team, Kakarot achieved full 'Operation Code' (opcode) equivalence in just two and a half months; opcode is a primitive code or instruction that enables the programming of operations within a blockchain.

OKX Ventures Founder Dora Yue said: "We are honored to participate in the seed round of investment in Kakarot, a Cairo language-based zkEVM. Kakarot is built on Starknet, utilizing an innovative coding language that resolves the issue of Starknet's incompatibility with EVMs. This advancement enables the Ethereum ecosystem to flourish on Starknet."

Kakarot is currently preparing to launch its inaugural testnet, which will serve as both a Layer-2 on Ethereum and a Layer-3 on StarkNet, a decentralized Layer-2 network that enables Ethereum to scale securely and DApps to achieve unlimited scale for transactions and computation. In addition, Karakot has ambitions to become a Type-1 zkEVM, allowing any Layer-1 node to generate STARK proofs. The project is also exploring the development of other zero-knowledge proofs, account abstraction and scaling solutions to contribute to the ongoing development of the Web3 space.

Примітка
Цей контент надається виключно в інформаційних цілях і може стосуватися продуктів, які недоступні у вашому регіоні. Він не є (i) порадою або рекомендацією щодо інвестування, (ii) пропозицією або закликом купувати, продавати чи утримувати цифрові активи, (iii) фінансовою, бухгалтерською, юридичною або податковою консультацією. Цифрові активи, зокрема стейблкоїни й NFT, пов’язані з високим ступенем ризику, а ціни на них можуть сильно коливатися. Ви повинні ретельно зважити, чи підходить вам торгівля або володіння цифровими активами з огляду на свій фінансовий стан. Якщо у вас виникнуть запитання щодо доречності будь-яких дій за ваших конкретних обставин, зверніться до свого юридичного, податкового або інвестиційного консультанта. Інформація (зокрема ринкові й статистичні дані, якщо такі є) у цьому дописі наводиться виключно в загальних інформаційних цілях. Попри те, що під час підготовки цих даних і графіків було вжито всіх належних заходів обачності, ми не несемо жодної відповідальності за можливі фактичні помилки чи упущення. На Web3-гаманець OKX і Ринок NFT OKX поширюються окремі умови обслуговування, викладені на сайті www.okx.com.
© OKX, 2024. Цю статтю можна відтворювати або поширювати як повністю, так і в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення повного її змісту потрібно чітко вказати: «Дозвіл на використання цієї статті отримано від власника авторських прав (© OKX, 2024)». Цитати мають наводитися з посиланням на назву статті й авторство, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо є], © OKX, 2024)». Використання статті в похідних і інших роботах не допускається.
Розгорнути
Схожі статті
Показати більше
Показати більше