OKB第19次回購銷毀情況公示(2022年12月1日-2023年2月28日)

發佈於 2023年3月28日更新於 2024年6月12日閱讀時長 2 分鐘

尊敬的歐易OKX用戶:

2022年12月1日至2023年2月28日,OKB啟動了新一季度的回購銷毀。這是OKB的第19次回購銷毀,共面向二級市場回購併銷毀的OKB數量為5,183,976.43枚,價值約1.77億美金(按90日均價),已轉入黑洞地址。

自2019年5月4日開始,歐易OKX針對發行總量3億枚的OKB,根據當季市場和經營情況每三個月進行回購併轉入黑洞地址徹底銷毀。

目前已累計銷毀OKB數量為58,545,001.93枚,OKB現有流通量為241,454,998.07枚。
OKB回購銷毀的黑洞地址為:
https://www.oklink.com/eth/address/0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30

OKB歷輪銷毀情況如下:

銷毀輪次 銷毀數量 時間
19th 5,183,976.43 OKB 2022.12.01–2023.2.28
18th 4,988,637.56 OKB 2022.9.01-2022.11.30
17th 4,760,479.82 OKB 2022.6.01-2022.8.31
16th 3,755,642.45 OKB 2022.3.01-2022.5.31
15th 2,536,277.49 OKB 2021.12.01-2022.02.28
14th 2,435,426.87 OKB 2021.9.1~2021.11.30
13th 2,320,679.53 OKB 2021.6.1-2021.8.31
12th 2,008,753.54 OKB 2021.3.1-2021.5.31
11th 2,006,412.69 OKB 2020.12.1-2021.2.28
10th 4,060,773.48 OKB 2020.9.1-2020.11.30
9th 3,816,358.49 OKB 2020.6.1-2020.8.31
8th 3,509,874.52 OKB 2020.3.1-2020.5.31
7th 3,183,344.61 OKB 2019.12.1-2020.2.29
6th 5,945,273.91 OKB 2019.9.1-2019.11.30
5th 6,104,047.53 OKB 2019.6.1-2019.8.31
4th 412,753.26 OKB 2019.5.25-2019.5.31
3th 452,741.79 OKB 2019.5.18-2019.5.24
2th 557,364.59 OKB 2019.5.11-2019.5.17
1th 506,183.39 OKB 2019.5.4-2019.5.10

OKB致力於持續提供一流的服務,與所有夥伴共享區塊鏈行業發展紅利,同時也非常期待大家對我們的工作提出寶貴的意見和建議,請聯繫我們:

官方郵箱:okb@okx.com
英文社群:https://t.me/OKXOfficial_English

歐易OKX團隊
2023年3月