Rynkowe
Zamiana

--

--

--

Ścieżki handlu

X Routing znajduje najlepszego LP (dostawcę płynności, ang. Liquidity Provider) i najlepszą ścieżkę, która minimalizuje poślizg i opłaty sieciowe w setkach DEX (zdecentralizowanej wymiany, ang. Decentralized Exchange), aby zaoferować najlepsze stawki zamian. Umożliwia wymianę kryptowalut jednym kliknięciem w naszym przejrzystym i zaawansowanym agregatorze DEX & Bridge po najlepszych cenach w ponad 20 sieciach, ponad 400 DEXach i ponad 20 mostach międzyłańcuchowych. Dowiedz się więcej

Porównanie wycen
X Routing wybiera najlepszą ścieżkę złożenia zlecenia za pośrednictwem różnych DEXów. Porównujemy ceny w oparciu o najlepsze pule płynności Dostawców płynności, dzieląc zlecenia, biorąc pod uwagę ceny aktywów, poślizg i opłaty za gaz sieciowy.
DEX
Szac. odbiór ()
Opłata sieciowa
Różnica
FAQ
Co to jest OKX DEX?

OKX DEX, to zdecentralizowana giełda (czyli DEX - Decentralized Exchange) oraz agregator mostów międzyłańcuchowych. Naszym zadaniem jest wyszukiwanie najlepszej płynności w łańcuchach i umożliwianie bezproblemowego obrotu dowolnymi aktywami. Nasz algorytm X Routing wyszukuje najlepsze ceny na różnych giełdach DEX. Porównujemy ceny różnych Dostawców płynności (LP - Liquidity Providers) z najlepszymi pulami płynności, dzielimy zamówienia i uwzględniamy ceny, poślizg i opłaty sieci za gaz.

Jaka jest różnica między swapem, a swapem międzyłańcuchowym?

Swap, to zamiana kryptowalut w ramach tej samej sieci, w której realizowana są wpłacanie i odbiór tokenów. Swap międzyłańcuchowy to wymiana aktywów w różnych sieciach, czyli transakcja w której token, którym płacisz, i token, który otrzymujesz znajdują się w różnych sieciach

Dlaczego transakcje kończą się niepowodzeniem?

1. Niewystarczające opłaty sieciowe. Gdy sieć jest przeciążona, opłaty sieciowe mogą gwałtownie wzrastać. Górnicy traktują wtedy priorytetowo transakcje z wyższymi opłatami. Jeśli Twoja transakcja nie zostanie wybrana przez górnika przez dłuższy czas, może to być przyczyną niepowodzenia realizacji transakcji. Dlatego przy inicjowaniu transakcji zaleca się stosowanie domyślnego poziomu opłaty, proponowanego przez platformę. 2. Poślizg przekracza ustawiony limit. Gdy występują wahania rynkowe, zmienia się płynność, i kwota, którą ostatecznie otrzymasz może drastycznie spaść, co spowoduje zakończenie Twojej transakcji. 3. Powtarzające się transakcje. Jeśli jednocześnie zainicjujesz wiele identycznych transakcji, dysponując przy tym saldem wystarczającym na pokrycie tylko pierwszej transakcji, to kolejne transakcje zakończą się niepowodzeniem.

Co zrobić, gdy brakuje mi środków na opłatę sieciową?

Możesz kupić odpowiednie tokeny na giełdzie OKX i wypłacić je na adres swojego portfela lub skorzystać z funkcji wymiany na gaz OKX DEX, która pozwala szybko zamienić najbardziej popularne aktywa, takie jak USDT, USDC, DAI i WETH na tokeny gazu.

Czy po nieudanej transakcji mimo wszystko muszę zapłacić opłatę sieciową?

Tak, musisz zapłacić opłatę sieciową. Kiedy wysyłasz/przekazujesz tokeny, zawierasz interakcje w ramach kontraktu lub angażujesz się w jakiekolwiek działania w sieci, musisz zapłacić górnikom lub walidatorom za przetworzenie transakcji. Ponieważ górnicy lub walidatorzy angażują zasoby sieciowe przetwarzając transakcje, uiszczenie opłaty sieciowej będzie wymagane niezależnie od tego, czy transakcja powiedzie się, czy nie.

Czym jest poślizg?

Poślizg, to różnica między oczekiwaną ceną transakcji, a jej rzeczywistą ceną wykonania. Poślizg jest ukrytym kosztem w handlu i w większości transakcji jest nieunikniony, zwłaszcza w przypadku DEX. Poślizg staje się bardziej widoczny podczas niestabilności rynku lub gdy platforma transakcyjna nie dysponuje wystarczającą płynnością.

Jak uniknąć poślizgu?

Poślizgu nie da się całkowicie uniknąć, ale można ograniczyć jego wpływ. Po pierwsze, najlepszym sposobem będzie wybieranie aktywów o wysokim wolumenie obrotu i o wysokiej płynności. Po drugie, zamiast składać od razu duże zlecenia, możesz realizować wiele transakcji na mniejsze kwoty, bo będą one miały większe szanse na realizację. Po trzecie, zastanów się nad dostosowaniem tolerancji poślizgu podczas większych wahań cen, gdy poślizg może przekroczyć zadany limit podczas realizacji transakcji. W takim przypadku zwiększenie poślizgu pozwoliłoby zapewnić powodzenie transakcji, ale uniemożliwi także uzyskanie dobrej ceny. Prosimy o działanie z rozwagą.

Dlaczego handel niektórymi tokenami wymaga ustawienia wyższego poślizgu?

Niektóre tokeny, np. SAFEMOON, mają wyższą tolerancję poślizgu ze względu na obecność podatków transakcyjnych, które są wykorzystywane do wykupu puli płynności, spalania tokenów i nagradzania posiadaczy tokenów. Aby pomóc w handlu tymi tokenami, OKX DEX wprowadziła funkcję automatycznego poślizgu, która pozwoli zwiększyć udział pomyślnych transakcji przy obecnym optymalnym poziomie poślizgu.

Zamiana
Most
Zlecenie z limitem
LCP_hide_placeholder