API OKX

Twoja brama do przyszłości

API OKX
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2211/6D79824F98D32028.png

Płynna integracja handlowa

Obsługuj transakcje spot, z marżą, kontrakty i opcje API dla ponad 100 walut cyfrowych

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2211/1E4918D617B309F7.png

Użytkownik

Twórz/zarządzaj kluczami API

Twórz/zarządzaj kluczami API
Wdróż API

Wdróż API

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2211/5D9BA656FACF420C.png

API

Handel i żądanie

Handel i żądanie

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2211/ADF2EC5A876AEC07.png

OKX

VIPy i instytucje

Oferujemy ekskluzywne usługi dla handlowców VIP i instytucjonalnych, w tym ulepszone struktury opłat, wyższe limity handlowe, elastyczne funkcje zarządzania kontem i usługi OTC. Nasz profesjonalny zespół stara się dostarczać doskonałe rozwiązania handlowe szerokiemu gronu uczestników rynku.

Programy motywacyjne

Sprawdź nasze różne programy motywacyjne, które pozwolą Ci 100-krotnie zwiększyć Twoje zyski

Stworzone dla deweloperów

Wykorzystaj te narzędzia i platformy, aby podnieść poziom doświadczenia w handlu API!

Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Czy API OKX jest bezpłatne?

Rejestracja jako użytkownik OKX i korzystanie z naszych interfejsów API są całkowicie bezpłatne. Informacje o opłatach handlowych można znaleźć na stronie Harmonogram opłat.

Jak tworzyć i używać kluczy API OKX?

1. Zaloguj się na swoje konto OKX i kliknij ikonę użytkownika
2. Wybierz API z rozwijanego menu
3. Wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć klucze API
4. Kliknij opcję Utwórz klucze API

Czy OKX zapewnia środowisko testowe?

Tak! Po zalogowaniu się na stronie OKX, przejdź do strony „Handel demo”, klikając opcje Aktywa -> Handel demo. Następnie możesz wykonać czynności opisane powyżej, aby utworzyć klucze API do celów handlu demo.
Zapoznaj się ze stroną Usługi handlowe demo, aby uzyskać odpowiednie adresy URL usług handlu demo.

Jak korzystać z API OKX?

Po utworzeniu kluczy API możesz zacząć korzystać z API OKX!
W przypadku publicznych interfejsów API REST możesz je przetestować w swojej przeglądarce, np. https://www.okx.com/api/v5/public/instruments?instType=SPOT.
W przypadku prywatnych interfejsów API REST lub interfejsów WebSocket zalecamy korzystanie z narzędzi takich jak Jupyter Notebook, Postman itp.

Jaka jest różnica między API REST a API WebSocket?

API REST wymagają wysłania żądania HTTP dla każdej otrzymanej odpowiedzi. Są najlepsze, jeśli zależy Ci tylko na obecnym stanie zasobu i nie chcesz lub nie wymagasz ciągłych aktualizacji, np. danych symboli.
API WebSocket nie są zgodne ze wzorcem komunikatu żądanie-odpowiedź.
Po nawiązaniu połączenia TCP kanał WebSocket może wysyłać aktualizacje w sposób ciągły bez otrzymywania kolejnego żądania. API WebSocket sprawdzają się najlepiej, gdy chcesz mieć bieżące aktualizacje, gdy tylko są dostępne, m.in. aktualizacje danych rynkowych.

Wyłączenie odpowiedzialności: Dostępność produktów i usług wymienionych na tej stronie zależy od regionu. Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich Warunkach świadczenia usług.