Pożyczka elastyczna
Początkowa wartość wskaźnika LTV

65,00%