Jak mogę przeprowadzać transakcje spot za pomocą Jupyter Notebook?

Opublikowano 29 wrz 2023Zaktualizowano 11 kwi 202410 min czytania120

Dowiedz się, jak możesz przeprowadzić prosty handel spot, wywołując funkcje w bibliotece python-okx w Jupyter Notebook.

1. Jak uruchomić wyskakujące skróty kodu widmowego na Jupyter Notebook?

CT-web-spottrading-howtoapi-1 Jupyter Notebook to niezwykle potężne i łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia i analizy danych w języku Python. Serwer Jupyter Notebook możesz uruchomić w Windows, MacOS lub w Linuksie.

Ten samouczek zawiera dość obszerny przewodnik na temat tego, jak uruchomić Jupyter Notebook.

2. Jak mogę zainstalować pakiet python-okx?

Po uruchomieniu Jupyter Notebook można zainstalować pakiet python-okx, uruchamiając polecenie pip install python-okx w notatniku lub w terminalu (lub w wierszu polecenia w systemie Windows):
CT-web-spottrading-howtoapi-2

3. Jak mogę utworzyć klucze API?

 1. Po zalogowaniu się do OKX przejdź do Handel > Demo trading, aby utworzyć klucze API do celów testowych
  CT-web-spottrading-howtoapi/3
 2. Przejdź do Konto -> API, aby utworzyć klucze API
  CT-web-spottrading-howtoapi-4
 3. Utwórz klucze API dla różnych kont głównych/podrzędnych, które możesz mieć
  CT-web-spottrading-howtoapi-5
 4. Wybierz Handel w sekcji Uprawnienia do handlu z kluczem API
  CT-web-spottrading-howtoapi-6
 5. Teraz masz dostęp do klucza API, klucza tajnego i hasła. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu!
 6. Zainicjuj zmienne Pythona, aby zapisać szczegóły API w notatniku do późniejszego wykorzystania
  CT-web-spottrading-howtoapi-7

4. Jak mogę zaimportować moduły OKX?

W python-okx istnieje kilka modułów opartych na naszych modułach REST API. Przeczytaj nasz przewodnik, aby dowiedzieć się jak importować moduły OKX.

 • Handel
 • BlockTrading
 • Finansowanie
 • Konto
 • Konwersja
 • Zarabianie
 • Subkonto
 • MarketData
 • PublicData
 • TradingData
 • Status
 • NDBroker
 • FDBroker

Aby zaimportować moduł Handel, można uruchomić:
CT-web-spottrading-howtoapi-8 Teraz możesz korzystać z wszechstronnych funkcji dostępnych w python-okx!

5. Jak mogę uzyskać dostęp do naszych danych rynkowych?

Dowiedz się więcej na stronie , jak uzyskać dostęp do naszych danych rynkowych i zapoznaj się z poniższym kodem.
CT-web-spottrading-howtoapi-9

6. Jak mogę odczytać dostępne pary handlowe?

Dowiedz się więcej na , jak czytać nasze dostępne pary handlowe i zapoznaj się z poniższym kodem.
CT-web-spottrading-howtoapi-10

7. Jak mogę odczytać saldo mojego konta?

Aby uzyskać więcej informacji na temat , jak odczytać saldo konta, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.

Uwaga: w przypadku transakcji spot w trybie „gotówkowym” tdMode należy głównie sprawdzić parametry cashBal, frozenBal dla każdego ccy w details oraz parametr totalEq.
CT-web-spottrading-howtoapi-11

8. Jak mogę uzyskać dostęp do czterech różnych trybów konta?

W naszym systemie ujednoliconych kont dostępne są cztery tryby konta:

 • Proste konto
 • Jednowalutowe konto z depozytem zabezpieczającym
 • Wielowalutowe konto z depozytem zabezpieczającym
 • Konto z portfelowym depozytem zabezpieczającym

Aby zrozumieć różnicę między różnymi trybami konta i , jak skonfigurować tryb konta za pośrednictwem interfejsu użytkownika, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.

W trybie depozytu zabezpieczającego lub w trybie handlu parametr tdMode określa, w jaki sposób pozycja będzie zabezpieczana, co należy ustawić za każdym razem, gdy składane jest nowe zlecenie.

W przypadku transakcji spot w trybie prostego lub jednowalutowego konta zabezpieczającego należy ustawić tdMode='cash'.
W przypadku handlu spot w trybie wielowalutowego depozytu zabezpieczającego lub portfela depozytu zabezpieczającego, należy ustawić tdMode= 'cross'.

Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie, jak dowiedzieć się, w jakim trybie skonfigurowane jest Twoje bieżące konto.

9. Jak mogę sprawdzić, w jakim trybie skonfigurowane jest moje bieżące konto?

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak dowiedzieć się, w jakim trybie skonfigurowane jest konto bieżące, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik i wprowadź parametr acctLv.
CT-web-spottrading-howtoapi-12

10. Jak mogę składać zlecenia spot w trybie depozytu zabezpieczającego prostego / jednowalutowego?

10.1 Jak mogę złożyć zlecenie z limitem?

Aby uzyskać więcej informacji na temat składania zleceń z limitem w trybie prostego lub jednowalutowego konta zabezpieczającego, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.

Oto przykład zakupu 0,01 BTC po cenie 19 000 USDT.
CT-web-spottrading-howtoapi-13
10.2 Jak mogę złożyć zlecenie rynkowe?

Aby uzyskać więcej informacji na temat składania zleceń rynkowych w trybie prostego lub jednowalutowego konta zabezpieczającego, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.

Oto przykład zakupu 100 BTC po aktualnej cenie rynkowej.
CT-web-spottrading-howtoapi-14
10.3 Jak mogę użyć parametru waluty docelowej tgtCcy podczas handlu spot?

W handlu spot parametr tgtCcy określa jednostkę parametru rozmiaru sz, która może być walutą bazową lub walutą kwotowaną pary handlowej. Na przykład w parze BTC-USDT walutą bazową jest BTC, a walutą kwotowaną jest USDT.

Domyślnie, tgtCcy = base_ccy, co oznacza, że podane sz jest w kategoriach waluty bazowej. Jeśli jednak ustawisz tgtCcy = quote_ccy, jak pokazano poniżej, zostaniesz na przykład ustawiony na zakup BTC o wartości 100 USDT po cenie rynkowej, a nie na zakup 100 BTC po cenie rynkowej.
CT-web-spottrading-howtoapi-15
10.4 Jak mogę użyć parametru identyfikatora zlecenia klienta clOrdId?

Podczas składania zlecenia można określić własny identyfikator zlecenia klienta, określając parametr clOrdId, który może być później użyty jako identyfikator zamiast ordId podczas wywoływania punktu końcowego anulowania, zmiany lub pobierania zlecenia.
CT-web-spottrading-howtoapi-16

11. Jak mogę uzyskać szczegółowe informacje o danym zleceniu?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać szczegółowe informacje o danym zleceniu, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.
Używanie ordId
CT-web-spottrading-howtoapi-17
Używanie clOrdId
CT-web-spottrading-howtoapi-18

12. Jak mogę anulować zlecenie?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak anulować zlecenia, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.

Można również użyć clOrdId zamiast ordId.
CT-web-spottrading-howtoapi-19

13. Jak mogę zmienić zlecenie?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić zlecenie, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.

Można również użyć clOrdId zamiast ordId.
CT-web-spottrading-howtoapi-20

14. Jak mogę uzyskać dostęp do listy otwartych zleceń?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić zlecenie, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.
CT-web-spottrading-howtoapi-21

15. Jak mogę uzyskać dostęp do historii zleceń?

15.1 Dla ostatnich 7 dni

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do historii zleceń z ostatnich 7 dni, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.
CT-web-spottrading-howtoapi-22
15.2 Dla ostatnich 3 miesięcy

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do historii zleceń z ostatnich 3 miesięcy, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik.
CT-web-spottrading-howtoapi-23

16. Jak mogę rozwinąć API OKX za pomocą Jupyter Notebook?

Aby uzyskać więcej przykładów, pobierz pełny Jupyter Notebook tutaj Wszelkie pytania dotyczące naszych interfejsów API można zgłaszać na kanale OKX API support Telegram channel.

Zastrzeżenie

TEN ARTYKUŁ/BLOG JEST PRZEKAZYWANY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. REPREZENTUJE POGLĄDY AUTORÓW I NIE STANOWI OPINII OKX/OKCOIN. NIE MA ONA NA CELU (I) UDZIELANIA PORAD ANI REKOMENDACJI INWESTYCYJNYCH, (II) PREZENTOWANIA OFERT LUB NAKŁANIANIA DO KUPNA, SPRZEDAŻY LUB PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW CYFROWYCH ANI (III) PORAD FINANSOWYCH, KSIĘGOWYCH, PRAWNYCH LUB PODATKOWYCH. AKTYWA CYFROWE, W TYM STABLECOIN I NFT, WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM STOPNIEM RYZYKA, MOGĄ ULEGAĆ ZNACZNYM WAHANIOM, A NAWET STAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWE. NALEŻY DOKŁADNIE ROZWAŻYĆ, CZY HANDEL LUB PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW CYFROWYCH JEST DLA DANEJ OSOBY ODPOWIEDNIE W ŚWIETLE JEJ OBECNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI FINANSOWEJ.