OKX Leads the Way in Transparency and Trust with 14th Consecutive Proof of Reserves, Showing USD14.9 Billion in Primary Assets

Dubai, the UAE, December 20, 2023 -- OKX, a leading global Web3 technology company and crypto exchange, today announced the publication of its 14th monthly Proof of Reserves (PoR) report, demonstrating USD14.9 billion in primary assets backing user funds.

OKX's PoR report provides a comprehensive overview of the reserve ratios for 22 of the most commonly used assets on the platform. Its 14th consecutive monthly PoR report reveals reserve ratios of over 100% for all of these assets, ensuring full backing of user funds.

The current reserve ratios for OKX's primary assets are as follows:

  • BTC: 103%

  • ETH: 104%

  • USDT: 103%

  • USDC: 101%

OKX Global Chief Commercial Officer Lennix Lai said: "Our monthly Proof of Reserves reports demonstrate our ongoing commitment to providing a platform - and trading experience - that is secure, reliable and trustworthy. OKX aims to continue setting an industry standard for transparency by providing users with the tools and resources to verify reserves in real-time."

OKX recently added USDC to its PoR report's "primary asset" figure. This inclusion acknowledges the growing prominence of Circle Internet Financial's (Circle) stablecoin on the exchange.

Renowned blockchain expert Nic Carter recently recognized OKX with the highest quality rating among major exchanges. This acknowledgment further solidifies OKX's position as a leader in the crypto industry and reaffirms its continuous commitment to transparency and user trust.

Users can view OKX's latest PoR report, reserve ratios and verify the exchange's solvency here.

Limitarea răspunderii
Acest conținut este furnizat doar în scopuri informative și poate acoperi produse ce nu sunt disponibile în regiunea dvs. Acesta nu este menit a furniza (i) sfaturi sau recomandări de investiții; (ii) o ofertă sau solicitare de a cumpăra, vinde sau deține active digitale sau (iii) recomandări financiare, contabile, juridice sau fiscale. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonede stabile și NFT-uri, presupun un nivel ridicat de risc și pot fluctua foarte mult. Ar trebui să vă gândiți bine dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dvs., luând în considerare situația dvs. financiară. Consultați un specialist în domeniul juridic/fiscal/al investițiilor și adresați-i întrebări cu privire la circumstanțele dvs. specifice. Informațiile (inclusiv datele de piață și informațiile statistice, după caz) care apar în această postare sunt prezentate doar în scop de informare generală. Deși s-au luat toate măsurile rezonabile pentru a pregăti aceste date și grafice, nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru nicio eroare factuală sau omisiune exprimată aici. Atât OKX Web3 Wallet cât și OKX NFT Marketplace fac obiectul unor termeni separați privind serviciile, pe care îi puteți consulta la www.okx.com.
© 2024 OKX. Acest articol poate fi reprodus sau distribuit în întregime, sau pot fi utilizate extrase ale acestui articol de maximum 100 de cuvinte, cu condiția ca respectiva utilizare să nu fie comercială. Orice reproduce sau distribuire a întregului articol trebuie să menționeze în mod clar: „Acest articol este © 2024 OKX și este utilizat cu permisiune.” Extrasele permise trebuie să menționeze denumirea articolului și să includă o atribuire, de exemplu „Denumirea articolului, [numele autorului, dacă este cazul], © 2024 OKX.” Nu sunt permise lucrări derivate sau alte utilizări ale acestui articol.
Extindere
Articole similare
Vizualizați mai mult
Vizualizați mai mult