Ⅹ. Başlıca Emir Türleri

Yayımlama Zamanı: 16 Haz 2022Güncelleme Zamanı: 5 Nis 2024Okuma Süresi: 12 dk

Limit Emri

Limit emri, belirli bir miktarda varlığı belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan alış veya satış emridir. Emir verildikten sonra, sistem bunu emir defterine gönderecek ve belirtilen fiyattan veya bundan daha iyi bir fiyattan, mevcut emirlerle eşleştirecektir.

1. Senaryo: BTC’nin mevcut piyasa fiyatının 42.000 USDT olduğunu ve 40.000 USDT’den BTC satın almak istediğinizi varsayalım. Limit seçeneğini seçerek alış fiyatını 40.000 USDT olarak belirleyebilirsiniz. Emir verildikten sonra, BTC fiyatı 40.000 USDT veya altına düştüğünde emir otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

basic-order-type-1

Gelişmiş Limit Emri

Normal bir limit emri varsayılan olarak İptal Edilene Kadar Geçerli (GTC) iken, bir gelişmiş limit emri; Post Only, Gerçekleşmezse İptal (FOK) ve Anında veya İptal (IOC) olmak üzere 3 emir seçeneği sunar. Post Only

  • Post Only emirleri ile kullanıcının piyasa yapıcı olacağı şekilde emir defterine girmesi garanti edilir. Bir Post Only emri mevcut bir emirle anında eşleşebiliyorsa, emir iptal edilir.

Gerçekleşmezse İptal (FOK)

  • Bir Gerçekleşmezse İptal emri tam olarak ve hemen gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde emrin tamamı iptal edilir.

Anında veya İptal (IOC)

  • Anında veya İptal emirleri derhal gerçekleştirilmelidir. Emrin gerçekleşmeyen kısımları iptal edilir.

basic-order-type-2

Örneğin bir kullanıcının BTC satın almak istediğini ve emir defterinin aşağıdaki gibi göründüğünü varsayalım:

basic-order-type-3

1. Senaryo

Yalnızca piyasa yapıcı ücretlerine tabi olmak istiyorsunuz ve Post Only emrini seçtiniz. Alış fiyatını 30.000 USDT olarak belirlerseniz ve hemen eşleşen bir satış emri yoksa, emriniz hemen gerçekleştirilmez ve emir defterine girer, bu da sizi bir piyasa yapıcı yapar. Alış fiyatınız 30.740 USDT ise ve anında bir satış emriyle eşleşirse, emriniz iptal edilecektir.

2. Senaryo

Gerçekleşmezse İptal (FOK) emrini seçtiniz. Alış fiyatınız 30.741 USDT ve emir miktarınız 1 BTC ise, ancak emir defterindeki toplam kullanılabilir BTC miktarı 0,882 BTC (0,855 + 0,026 + 0,001) ise, emriniz tamamen gerçekleştirilmeyeceği için iptal edilecektir (1 - 0,882 = 0,118 BTC). Bu örnekte, emir tutarınız 0,882 BTC veya daha az ise, emir verilecek ve gerçekleştirilecektir.

3. Senaryo

Anında veya İptal (IOC) emrini seçtiniz. Alış fiyatınız 30.741 USDT ve emir miktarınız 1 BTC ise ve emir defterindeki toplam kullanılabilir BTC miktarı 0,882 BTC (0,855 + 0,026 + 0,001) ise, emrinizin bir kısmı gerçekleştirilecek ve geri kalanı iptal edilecektir. 0,882 BTC için emir gerçekleştirilirken kalan 0,118 BTC için emir iptal edilecektir.

Piyasa Emri

Piyasa emri, mevcut en iyi piyasa fiyatından anında alış veya satış yapmanızı sağlar. Her işlem türünün, tek bir emrin maksimum emir değeri ve tek bir piyasa emrinin maksimum büyüklüğü üzerinde belirli kısıtlamaları vardır.

1. Senaryo

Mevcut piyasa fiyatından BTC satın almak ve emrinizin hemen gerçekleştirilmesini istiyorsunuz. Bir piyasa emri verebilir ve toplam miktarı 20.000 USDT olarak belirleyebilirsiniz. BTC’nin mevcut piyasa fiyatının 40.500 USDT olduğunu varsayarsak emriniz, verildikten hemen sonra yaklaşık 40.500 USDT’den gerçekleştirilecektir.

basic-order-type-4

2. Senaryo

Pozisyonunuzun tamamını mümkün olan en kısa sürede piyasa fiyatından satmak istiyorsunuz. Piyasa Fiyatından Tümünü Kapat özelliğimiz bunu başarmanıza yardımcı olur.

basic-order-type-5

Vadeli/Sürekli Swap Sözleşmeleri İçin Fiyat Limiti

Arka Plan:
Alış emirleri için bir maksimum fiyat ve satış emirleri için bir minimum fiyat vardır. Piyasa emri için bu, limit emri ile aynı fiyat limiti kurallarını izleyecektir, bu nedenle emir defterinde yeterli likidite olmadığında piyasa emrinin gerçekleştirilmemesi ve açık kalması mümkündür.

Yeni Bir Fiyat Limitiyle Yeniden Deneme
Sistem, kullanıcıların doğrudan verdiği veya herhangi bir strateji tarafından tetiklenen herhangi bir gerçekleştirilmemiş ve açık piyasa emri için fiyat limitini güncellemeye çalışacaktır. Fiyat, 10 dakikaya kadar gerçekleştirilene kadar her saniye güncellenecektir.

Vadeli/Sürekli Swap Sözleşmeleri İçin Pozisyon Büyüklüğü Limiti

Arka Plan:
Bir piyasa emrinde verilebilecek bir maksimum sözleşme sayısı vardır. Büyük pozisyonları olan kullanıcıların pozisyonlarını tek seferde kapatamamaları mümkündür. Kapat emirlerini daha küçük emirlere bölerek kapatmaları gerekecektir.

Büyük Bir Emrin Bölünmesi
Kullanıcılar piyasa fiyatından tümünü kapat emri verdiklerinde, pozisyon büyüklüğü emir başına izin verilen maksimum sözleşme sayısından fazlaysa sistem, kullanıcıların emirleri daha küçük miktarlara bölmelerine yardımcı olacaktır. Emirler teker teker verilecek ve sonraki her emir ancak bir önceki emir tamamen gerçekleştirildikten sonra verilecektir. Emir büyüklüğü, kalan pozisyon büyüklüğü ile bir piyasa emri için maksimum sözleşme sayısı arasında, daha küçük bir miktar olacaktır. Bu, emirlerini manuel olarak daha küçük miktarlara bölmeleri gerekmeyeceğinden, büyük pozisyonları olan kullanıcılar için zorlukları en aza indirir.

Yalnızca Azalt Emri

Yalnızca Azalt Emri Nedir?

Yalnızca azalt emri, mevcut pozisyonunuzu artırmak yerine yalnızca azaltmayı amaçlar. Yani bu emir yalnızca bir pozisyonu kapatmak için kullanılabilir. Buna karşılık, yalnızca azalt olmayan emirler, pozisyonunuzu azaltabilir de artırabilir de.

Tek yönlü modda, pozisyonunuzu azaltmak için yalnızca azalt emri verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz. Hedge modunda, tüm kapat emirleri varsayılan olarak yalnızca azalt emirleri ve tüm açma emirleri ise yalnızca azalt olmayan emirlerdir.

Tek bir pozisyon altında en fazla 150 adet açık yalnızca azalt emriniz olabilir. Limit aşıldığında sonraki emirler verilemeyecektir.

Ayrıntılar:
Bir yalnızca azalt emri verirseniz ve bu emir pozisyon açmak veya pozisyonunuzu artırmak için kullanılırsa, emir başarısız olur. Hata mesajı aşağıda gösterilmiştir:

basic-order-type-6

Bir emir verdiğinizde, açık yalnızca azalt emirleri için koşullar karşılanmazsa, sistem açık yalnızca azalt emirlerinizin miktarını otomatik olarak değiştirecek veya açık yalnızca azalt emirlerinizi iptal edecektir. Bu, açık emirleriniz değiştirildikten veya iptal edildikten sonra, ters yönde bir pozisyon oluşturulmamasını sağlar. Emir iptalinin nedenini öğrenmek için emir geçmişinizi kontrol edebilirsiniz.

basic-order-type-7

Sistemin yalnızca azalt emrinizi otomatik olarak değiştirip değiştirmeyeceği veya iptal edip etmeyeceği, pozisyon büyüklüğünüzün yanı sıra emirlerinizin gerçekleştirilme önceliğine göre belirlenir. Daha düşük öncelikli (daha kötü fiyattan) emirler, daha yüksek öncelikli (daha iyi fiyattan) emirlerin başarılı bir şekilde verilebilmesini sağlamak için iptal edilir.

Yalnızca Azalt Emirlerinin Önceliği Nasıl Belirlenir?

Alış emrinizin fiyatı ne kadar yüksekse, öncelik de o kadar yüksek olur. Satış emrinizin fiyatı ne kadar düşükse, öncelik o kadar yüksek olur. Emirler aynı fiyata sahipse, daha önce verilenler daha yüksek önceliğe sahip olacaktır.

Örnek (BTC-USDT Sürekli Swap, Hedge modu):

Senaryo

Pozisyon

Açık Emirler

Mevcut Emir

Sonuç

Pozisyon yok, uzun pozisyonu kapatmak için bir emir verilir.

Yok

Yok

100 sözleşme için uzun pozisyonu kapat emri.

Emir başarısız oldu!

Açık pozisyon, uzun pozisyonu kapatmak için bir emir verilir, miktar açık pozisyonu aşar.

100 sözleşme, uzun.

Yok

200 sözleşme için uzun pozisyonu kapat emri.

Emir verildi. Emir miktarı 100 sözleşme olarak değiştirildi.

Açık pozisyon, uzun pozisyonu daha iyi bir fiyattan kapatmak için başka bir emir verilir.

100 sözleşme, uzun.

1. Emir: 80 sözleşme için uzun pozisyonu 17.000 fiyatından kapat emri.
2. Emir: 20 sözleşme için uzun pozisyonu 18.000 fiyatından kapat emri.

50 sözleşme için uzun pozisyonu 16.000 fiyatından kapat emri.

Emir verildi. 1. emir miktarı 50 sözleşme olarak değiştirilecek, 2. emir ise iptal edilecektir. Uzun pozisyonu kapatılacak toplam açık emir miktarı 100 sözleşmeye ulaşır.

Açık pozisyon, uzun pozisyonu daha kötü bir fiyattan kapatmak için başka bir emir verilir.

100 sözleşme, uzun.

1. Emir: 80 sözleşme için uzun pozisyonu 17.000 fiyatından kapat emri.
2. Emir: 20 sözleşme için uzun pozisyonu 18.000 fiyatından kapat emri.

50 sözleşme için uzun pozisyonu 19.000 fiyatından kapat emri.

Emir başarısız oldu! (Mevcut emir son sıralara eklenir ve daha iyi fiyattan 1. ve 2. emirlerin toplam tutarı pozisyon büyüklüğüne eşittir.)

Örnek (BTC-USDT Sürekli Swap, Tek Yönlü mod):

Senaryo

Pozisyon

Açık Emirler

Mevcut Emir

Sonuç

Pozisyon yok, yalnızca azalt emri verilir.

Yok

Yok

100 sözleşme satın almak için yalnızca azalt emri.

Emir başarısız oldu!

Açık pozisyon, pozisyonla aynı yönde bir yalnızca azalt emri verilir.

100 sözleşme, alış.

Yok

100 sözleşme satın almak için yalnızca azalt emri.

Emir başarısız oldu!

Açık pozisyon, pozisyon büyüklüğünü aşan bir emir miktarı ile bir yalnızca azalt emri verilir.

100 sözleşme, alış.

Yok

200 sözleşme satmak için yalnızca azalt emri.

Emir verildi. Emir miktarı 100 sözleşme olarak değiştirildi.

Mevcut açık yalnızca azalt emirleri olan açık pozisyon. Başka bir yalnızca azalt emri verilir ve tüm emirlerin toplam tutarı pozisyon büyüklüğünü aşmaktadır.

100 sözleşme, alış.

1. Emir: 17.000 fiyatından 80 sözleşme satmak için yalnızca azalt emri.
2. Emir: 18.000 fiyatından 20 sözleşme satmak için yalnızca azalt emri.

16.000 fiyatından 50 sözleşme satmak için yalnızca azalt emri.

Emir verildi. 1. emir miktarı 50 sözleşme olarak değiştirilecek, 2. emir ise iptal edilecektir.

Mevcut açık yalnızca azalt emirleri ve yalnızca azalt olmayan emirleri olan açık pozisyon. Başka bir yalnızca azalt emri verilir ve tüm emirlerin toplam tutarı pozisyon büyüklüğünü aşmaktadır.

100 sözleşme, alış.

1. Sıra: 17.000 (fiyat), 80 sözleşme, satış, yalnızca azalt emri. 2. Sıra: 18.000 (fiyat), 20 sözleşme, yalnızca azalt olmayan emir.

16.000 fiyatından 50 sözleşme satmak için yalnızca azalt emri.

Emir verildi. 1. emir miktarı 50 sözleşme olarak değiştirilecek ve 2. emir aynı kalacaktır. (Yalnızca azalt olmayan emirler ters yönde bir pozisyon açılmasına neden olabilir.)

Tek Yönlü Modda Yalnızca Azalt Emri Nasıl Verilir?

Yalnızca azalt emirleri yalnızca tek yönlü modda manuel olarak seçilebilir. Yalnızca azalt seçeneğini seçmezseniz, emriniz yalnızca azalt olmayan bir emir olacaktır.
Hesabınızda aynı anda hem yalnızca azalt emirleri hem de yalnızca azalt olmayan emirler olabilir.

Emir Sayfasında Emir Verme

Bir emir vermek için, Emir sayfasında (limit emri, piyasa emri, gelişmiş limit emri, KA/ZD ve takip eden KA/ZD emri), “Yalnızca azalt” seçeneğini seçebilirsiniz.

basic-order-type-8

Açık bir emirle birlikte bir KA/ZD emri verin.

Açık bir emirle birlikte bir KA/ZD emri verirken, KA/ZD emri varsayılan olarak bir yalnızca azalt emridir.

basic-order-type-9

Pozisyon Sayfasında Emir Verme

basic-order-type-10

Pozisyon sayfasında varsayılan olarak tüm yalnızca azalt emirleri, KA/ZD, Kapat ve Tümünü Kapat emirleridir.