Gizlilik Politikası Beyanı

Yayımlama Zamanı: 19 Mar 2024Güncelleme Zamanı: 12 Tem 2024Okuma Süresi: 13 dk

Son Güncelleme: 13 Ekim, 2023

1. GİRİŞ

OKX.com adresini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. OKX.com ve ilgili uygulama programı arayüzü veya mobil uygulamaları ("OKX Platformu") ziyaret ederek, bunlara erişerek veya bunları kullanarak gizlilik politikamızın ("Gizlilik Politikası") politika ve uygulamalarını kabul etmiş olursunuz, bu nedenle lütfen bunları dikkatlice okuyun. Bu Gizlilik Politikası, OKX Platformu ve OKX Platformu tarafından sunulan teknolojiler, ürünler ve/veya işlevler ("Hizmetler") aracılığıyla size erişim ve fayda sağlarken OKX’in Kişisel Verilerinizi (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl kullandığını açıklamaktadır. Size Hizmetlerimizi sunarken, faaliyet gösterdiğimiz yargı alanlarındaki yasalara uymak ve Hizmetlerimizi geliştirmek için Kişisel Verilerinizi toplamamız ve muhafaza etmemiz gerekir. Kural olarak, müşterilerimizle ilgili kişisel bilgileri aşağıda açıklananlar dışında hiçbir zaman bağlı olmayan üçüncü taraflara ifşa etmiyoruz. Bu Gizlilik Politikasını, değiştirilmiş versiyonun yürürlük tarihi de dâhil olmak üzere değiştirilmiş versiyonunu OKX Platformunda yayınlayarak istediğimiz zaman güncelleyebiliriz.

2. VERİ SORUMLUSU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ OKX grubu, ayrıntıları aşağıdaki tabloda bulunan farklı tüzel kişiliklerden ("OKX", "biz", "bize" veya "bizim") oluşmaktadır. OKX, Kişisel Verilerin nasıl ve neden kullanılabileceğini belirlediğimiz durumlarda Kişisel Verilerinizin denetleyicisi olarak hareket eder ve OKX kuruluşu Kişisel Verilerinizin birincil sorumlusudur. Bu Gizlilik Politikası, başka bir sorumlu (müşterilerimiz dâhil) için bir işlemci veya hizmet sağlayıcı olarak hareket ettiğimiz durumlarda geçerli değildir.

İlgili OKX kuruluşu Siz İlgili Veri Koruma Görevlisi e-posta adresi
OKX Bahamas FinTech Company Limited Meksika’da ikamet eden ve 16 Kasım 2022 ile 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında kayıt yaptıran bir kullanıcı veya 29 Ağustos 2023 tarihinde veya sonrasında kayıt yaptıran kurumsal bir kullanıcı dpo@okx.com
OKX Hong Kong FinTech Company Limited Hong Kong’da ikamet eden ve 15 Mayıs 2023 tarihinde veya sonrasında kaydolan bir kullanıcı dpohk@okx.com
OKX Serviços Digitais Ltda. Brezilya’da ikamet eden ve 15 Haziran 2023 tarihinde veya sonrasında kayıt yaptıran bir kullanıcı dpo@okx.com
OKX SG Pte. Ltd. Singapur’da ikamet eden ve 13 Ekim 2023 tarihinde veya sonrasında kaydolan bir kullanıcı dposg@okx.com
Aux Cayes FinTech Co. Ltd. Yukarıdaki kategorilerden herhangi birine girmeyen bir kullanıcı dopsc@okx.com

3. TANIMLAR

Dijital Varlık

Burada kullanıldığı şekliyle, (i) merkezi veya merkeziyetsiz, (ii) kapalı veya açık kaynaklı olabilen ve (iii) bir değişim aracı ve/veya değer deposu olarak kullanılan bir bilgisayar ağının kriptografik protokolüne dayanan bitcoin veya ether gibi "dönüştürülebilir sanal para birimi", "kripto para birimi" veya "dijital ürünler" olarak da adlandırılan "Dijital Varlık".

Kişisel Veriler

Burada kullanıldığı şekliyle "Kişisel Veriler", isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi bir tanımlayıcı veya gerçek bir kişi olarak sizin fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinize özgü bir veya daha fazla faktör gibi tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi anlamına gelir.

4. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ

OKX, Hizmeti kullanımınız yoluyla veya onay verdiğiniz durumlarda sizden toplanan Kişisel Verileri toplar, işler ve saklar. Bu Kişisel Veriler arasında iletişim bilgileri, tarafınızdan sağlanan veya kamuya açık veri tabanlarından elde edilen kimlik belgelerinin kopyaları, resmi kimlik numaranızın yanı sıra cihazınız veya internet hizmetinizle ilgili bilgiler (IP adresi ve MAC numarası gibi) yer alabilir.

Tamamlanmış, tamamlanmamış veya terk edilmiş bir süreç olabilen OKX’e katılım süreci sırasında sağladığınız bilgileri toplarız. Avrupa Ekonomik Alanı’nda ("AEA") ikamet edenlere hizmet sunarak, kişisel bilgilerinizi Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak toplar, saklar ve işleriz. AEA içinde bulunan bireylerden ve kuruluşlardan toplanan verileri nasıl koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın.

Bireysel müşteriler:

 • E-posta adresi

 • Cep telefonu numarası

 • Tam yasal ad (eski ad ve yerel dildeki adlar dâhil)

 • Uyruk

 • Pasaport numarası veya devlet tarafından verilen herhangi bir kimlik numarası

 • Doğum tarihi

 • Kimlik belgesi (örn. pasaport, ehliyet veya devlet tarafından verilen kimlik)

 • İkamet adresi

 • İkametgâh belgesi

 • Uyum Ekibimizin takdirine bağlı olarak ek Kişisel Veriler veya belgeler

Kurumsal müşteriler:

 • Kurumsal yasal ad (yerel dildeki yasal ad dâhil)

 • Kuruluş/Kayıt bilgileri

 • Tüm fayda sahiplerinin, yöneticilerin ve yasal temsilcilerin tam yasal adı

 • Adres (ana iş yeri ve/veya diğer fiziksel konumlar)

 • Yasal varlığın ispatı

 • İşletmenin tanımı

 • Bireysel/kurumsal sahipler için sahiplik yüzdesi

 • Sahiplerin, müdürlerin ve üst yönetimin iletişim bilgileri (varsa)

 • Kurumsal müşteri tüzel kişiliğinin önemli bireysel fayda sahibi için kimlik belgesi (örn. pasaport, ehliyet veya devlet tarafından verilen kimlik)

 • Her bir tüzel kişinin kurumsal müşteri tüzel kişiliğinin önemli fayda sahibi için Kişisel Veriler (bireyler için hangi Kişisel Verileri topladığımıza ilişkin ayrıntılar için yukarıdaki "Bireysel Müşteri" bölümüne bakın)

 • Servet kaynağı

 • Aktarılması öngörülen bitcoin veya diğer dijital varlıkların miktarı

5. VERİLERİN TOPLANMASI VE AEA DIŞINA AKTARILMASI

Yukarıda belirtildiği gibi, AEA’da bulunan müşterilerden Kişisel Veri toplayabiliriz. AEA’da bulunan müşterilere sunduğumuz hizmetleri kolaylaştırmak için, Kişisel Verilerin AEA’dan bölge dışına aktarılması için açık onay talep ediyoruz. AEA’da bulunan bir bireyseniz ve bu tür bir aktarıma izin vermeyi reddederseniz, artık OKX’i ve hizmetlerimizi kullanamazsınız. Dijital varlıklarınızı çekebileceksiniz; ancak diğer tüm işlevler devre dışı bırakılacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

OKX, Kişisel Verileri sizinle iletişim kurmak ve Hizmeti yönetmek, sunmak, iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanır. OKX ayrıca topladığımız Kişisel Verilerden genel veriler oluşturabilir ve bunları kendi amaçlarımız için kullanabilir. Bu verileri OKX ve/veya ortakları tarafından sunulan diğer ürün veya hizmetlerle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için de kullanabiliriz. Kişisel Verilerinizi, onay verdiğiniz ve aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan durumlar dışında üçüncü taraflarla (OKX’e sundukları hizmetlerle bağlantılı ortaklar dışında) paylaşmayız.

Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla şu durumlarda paylaşabiliriz:

(a) Hizmet Koşullarını uygulamak için paylaşmanın gerekli olduğunu düşünürsek;

(b) Düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri ve/veya adalet birimleri de dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki devlet kurumlarından gelen taleplere uymak için;

(c) OKX, devlet kurumları veya yasal sürecin diğer tarafları tarafından geçerli herhangi bir yargı alanında mahkeme celbi, mahkeme emri, hükümet talebi veya benzer bir yasal prosedür ile bunu yapmaya zorlandığında;

(d) Yürürlükteki herhangi bir yargı alanındaki ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak için;

(e) Hizmet sağlayıcılarımıza (ödeme işleme ortakları, bankacılık ortakları, veri depolama, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve size Hizmet sağlamamıza yardımcı olan ve/veya yasalar veya profesyonel standartlar tarafından gerekli görülen veya izin verilen diğer üçüncü taraflara, örneğin ödeme işleme, fiat on and off ramp, müşteri desteği, veri analizi, bilgi teknolojisi, veri işleme, ağ altyapısı, depolama ve vergi raporlaması;

(f) İlgili yüklenicileri, iştirakleri, çalışanları veya temsilcileri de dâhil olmak üzere bağlı şirketlerimizi, holding şirketlerimizi ve ortak kontrol altındaki şirketlerimizi içeren kurumsal grubumuzun üyelerine;

(g) İşimizin veya varlıklarımızın belirli bir kısmının veya tamamının ifşa edilmesini içeren herhangi bir finansman, satın alma veya tasfiye işlemi dâhil olmak üzere OKX’in dâhil olduğu kurumsal işlemlerle bağlantılı kuruluşlara;

(h) Denetim amacıyla veya yasal yükümlülüklerimize uymak için hukuk, muhasebe veya diğer danışmanlık hizmetleri dâhil olmak üzere profesyonel danışmanlara; ve/veya

(i) İşletmemizin veya herhangi bir bölümünün satışı veya devri ile bağlantılı olarak.

Ayrıca, kara para aklamayı, terörün finansmanını ve ticari ve ekonomik yaptırımların delinmesini önlemek için uluslararası standartlar uyguladık ve yürürlüğe girdiğinde, müşterilerimiz üzerinde durum tespiti yapmamızı gerektirebilecek ilgili yargı alan(lar)ında geçerli Dijital Varlık yasalarını ve düzenlemelerini uygulayacağız. Bu, kişisel bilgilerinizle çapraz referans yapabileceğimiz üçüncü taraf veri ve hizmet sağlayıcılarının kullanımını içerebilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ

Sizden topladığımız veriler Seyşeller dışındaki bir varış noktasına aktarılabilir ve burada saklanabilir. Seyşeller dışında faaliyet gösteren ve bizim için veya tedarikçilerimizden biri için çalışan personel tarafından da işlenebilir. Kişisel verilerinizi göndererek, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, AEA’da bulunan müşteriler hariç olmak üzere, bu aktarımı, depolamayı veya işlemeyi kabul etmiş olursunuz. Bize sağladığınız tüm bilgiler bizim ve/veya üçüncü taraf bulut sunucularında saklanır.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM, DÜZELTME VE SİLME

Talep üzerine Kişisel Verilerinizin bir kopyasını alma ve hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin doğru ve güncel olup olmadığını tespit etme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerinizden herhangi birinin yanlış olması halinde, bilgilerinizi güncelleme talebinde bulunabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin silinmesini de talep edebilirsiniz, ancak yasalara uygunluk veya yasal amaçlar gibi belirli durumlarda silme talebinizi reddedebiliriz. Verilere erişim, düzeltme veya silme talepleri için lütfen yukarıdaki 2. bölümde belirtilen ilgili e-posta adresine "VERİ SORGUSU" konulu bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.

Veri erişimi, düzeltme veya silme talebine yanıt olarak, talepte bulunan tarafın kimliğini doğrulayarak yasal olarak böyle bir talepte bulunma hakkına sahip olduğundan emin olacağız. Bu taleplere ücretsiz olarak yanıt vermeyi amaçlamakla birlikte, talebinizin tekrarlanması veya zahmetli olması durumunda sizden makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tutarız.

9. PAZARLAMA

OKX tarafından sağlanan ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili şirket haberlerini, promosyonları ve bilgileri iletebiliriz. Kişisel Verileri, pazarlama ve tanıtım projelerimizde veya pazarlama iletişimleri göndermemizde bize yardımcı olmaları için üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. OKX’i kullanarak bu Gizlilik Politikasını kabul etmiş ve bu tür pazarlama iletişimlerini almayı kabul etmiş olursunuz.

Müşteriler, size gönderilen pazarlama içeriklerindeki abonelikten çıkma bağlantısını izleyerek veya [Destek Merkezi] (mailto: support@okx.com ) adresine bir e-posta göndererek istedikleri zaman bu pazarlama iletişimlerinden çıkabilirler.

Politika/şart güncellemeleri, anketler ve operasyonel bildirimler gibi ürünle ilgili gönderilen bilgileri almaktan vazgeçemezsiniz.

10. ÇEREZ KULLANIMI

OKX’e erişirken, tarayıcınız tarafından kaydedilecek küçük miktarda veri yerleştirme (Çerezler) sektör uygulamasını kullanabiliriz. Bu bilgiler bilgisayarınıza veya OKX’i ziyaret etmek için kullandığınız diğer cihazlara yerleştirilebilir. Bu bilgiler, sizi bir müşteri olarak tanımamıza, hizmetlerimizi daha iyi özelleştirmek ve deneyiminizi daha iyi hale getirmek için OKX kullanımınız hakkında bilgi toplamamıza yardımcı olur. Toplanan bilgileri, uyumluluk programımıza uyumu sağlamak ve düzensiz veya şüpheli hesap faaliyetlerini tespit ederek hesap güvenliğinizin tehlikeye atılmadığından emin olmak için de kullanabiliriz.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Bazı Çerezler oturumu sonlandırdığınızda sona erer ve diğer Çerezler silinene veya süresi dolana kadar bilgisayarınızda veya diğer cihazlarda kalır. Çerezlerimizin kullanımını reddetme seçeneğiniz vardır, ancak bu Hizmetlerin işlevselliğini veya kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

11. BİLGİ GÜVENLİĞİ

OKX’i ve sizi, topladığımız ve sakladığımız Kişisel Verilere yetkisiz erişime, bunların değiştirilmesine, ifşa edilmesine veya imha edilmesine karşı korumak için çaba gösteriyoruz. Bilgi güvenliğini sağlamak için, OKX iletişimlerinin SSL ile şifrelenmesi; tüm oturumlar için gerekli iki faktörlü kimlik doğrulama; Kişisel Veri toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızın periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sıkı sözleşmeye dayalı gizlilik yükümlülüklerine tabi olan çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için Kişisel Verilerinize bilmesi gereken temelinde kısıtlı erişim dâhil olmak üzere çeşitli önlemler alıyoruz.

12. GİZLİLİK SORULARI VEYA ENDİŞELERİ HAKKINDA OKX İLE İLETİŞİME GEÇME

Bu Gizlilik Politikası veya Kişisel Verilerinizin kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yukarıdaki 2. bölümde belirtilen ilgili e-posta adresine "GİZLİLİK TALEBİ" konulu bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.

13. GİZLİLİK POLİTİKAMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikasını, değiştirilen sürümün yürürlük tarihi de dâhil olmak üzere değiştirilen sürümü OKX Platformunda yayınlayarak istediğimiz zaman güncelleyebiliriz, bu nedenle herhangi bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını görmek için lütfen sık sık kontrol edin. OKX Platformuna ve/veya Hizmetlerine sürekli erişiminiz veya kullanımınız, bu Gizlilik Politikasındaki bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlamına gelir.

14. DİLLER Bu Gizlilik Politikası farklı dillerde yayımlanabilir. Herhangi bir tutarsızlık durumunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır.