Про написи та їхній вплив на розвиток Web3

Що таке написи?

Написи — це новий потужний спосіб зберігання зображень, відео, аудіо, тексту й коду безпосередньо в блокчейні. Як і NFT, написи можна вважати цифровими артефактами. Наприклад, якщо взяти ординали, метадані кодуються на сатоші, найменшій одиниці Bitcoin. Ординали — це засіб відстеження окремих сатоші, за допомогою якого можна приєднати дані до блокчейну, вписавши їх безпосередньо в блокчейн.

У 2023 році написи швидко стали гарячою темою дискусій у сфері криптовалют, починаючи з Bitcoin Ordinals. Зараз вони з’явилися на інших платформах рівня 1, і їхня екосистема продовжує розвиватися.

Чому вони такі важливі? Криптовалютні написи дають користувачам змогу створювати активи

Написи відкривають нові можливості для зберігання даних, створення NFT й інноваційних децентралізованих застосунків (DApps). У творців і колекціонерів з’являється можливість створювати й володіти справді незмінними й динамічними предметами. Написи — це революційна інновація, оскільки вони забезпечують програмованість, децентралізацію та безпеку блокчейну, які вважаються основними перевагами над традиційними аналогами — NFT. Внесення написів ончейн забезпечує незалежність криптовалютних написів від зовнішніх серверів і контролю з боку одного суб’єкта.

Це важливий крок до демократизації процесу емісії токенів, оскільки окремі користувачі тепер мають можливість створювати унікальні цифрові активи на блокчейні й володіти ними. У результаті швидко сформувалися спільноти токенів, бо учасникам вигідна справедлива процедура карбування, яку забезпечують написи.

У цій статті розглядаються деякі з найпоширеніших стандартів написів і вплив зростання їхньої кількості на екосистему Web3 в цілому, а також висвітлюється наша роль у підвищенні доступності написів для користувачів через маркетплейс і Web3-гаманець OKX.

Написи еволюціонували і стають дедалі більш просунутими

Завдяки зусиллям криптовалютної спільноти ми зараз є свідками того, як криптовалютні написи виходять за рамки статичних зображень і текстових повідомлень. Вони можуть набувати різних форм.

  • Динамічні NFT, що еволюціонують ончейн. Завдяки програмованості криптовалютних написів твори мистецтва з часом міняються та видозмінюються під впливом зовнішніх чинників або взаємодії з користувачем. Ідеться про ситуації, коли твори реагують на новини в режимі реального часу, NFT змінюють зовнішній вигляд залежно від географічного розташування користувача тощо.

  • Децентралізоване сховище для ідентифікаційних і облікових даних. Написи можуть набувати функції децентралізованого сховища ваших ідентифікаційних та облікових даних. Ви можете зафіксувати в блокчейні свої документи про освіту, історію хвороби або навіть юридичні документи з надійним захистом, контролем і можливістю постійного доступу з боку користувача. У певному розумінні криптовалютні написи можуть виступати постійно доступним цифровим сховищем, яке дає вам повний контроль над вашими даними й усуває незручності, пов’язані з можливим витоком даних і збоями в роботі серверів.

  • Справжнє управління з активною участю спільноти. Написи можуть перетворитися на токени для голосування в децентралізованих автономних організаціях (DAO), коли їхні власники беруть участь у прийнятті рішень і так впливають на майбутнє життя цифрових спільнот. На відміну від традиційних токенів управління, яких через маніпуляції китів може іноді бракувати, вагу голосу можуть у динаміці визначати конкретні внески учасників спільноти або особливості розподілу владних повноважень, а не те, хто має найбільше токенів управління.

Популярні стандарти написів

  • Bitcoin Ordinals. Вони дають змогу ранжувати, впорядковувати, вписувати безпосередньо в блокчейн і передавати кожне сатоші — найменшу одиницю Bitcoin, а також здійснювати індивідуальні перекази. Внесені дані є унікальними та незмінними й можуть мати вигляд файлу даних або NFT.

  • Ethscriptions. Використовуючи можливості смартконтрактів Ethereum і здатність передавати дані під час транзакції, Ethscriptions відзначаються більшою гнучкістю й підтримкою складних структур даних у порівнянні з Bitcoin Ordinals.

  • Написи SPL-20. Дають змогу використовувати блокчейн Solana й зберігати дані про твори мистецтва безпосередньо ончейн, усуваючи залежність від зовнішніх серверів і потенційні ризики цензури. Це зміцнює безпеку та незмінність, а також знижує комісію за gas. Цей інструмент ще більше спрощує управління цифровими активами, даючи можливість зберігати метадані ончейн, а ще реалізуючи динамічні функції NFT, такі як візуальні ефекти, що еволюціонують, або взаємодії.

  • Dogechain і DRC-20. Стандарти DRC-20 стали відповіддю Dogechain на ERC-20. Так, вони виходять за рамки взаємозамінних токенів і надають творцям змогу вносити в кожен токен унікальну інформацію або атрибути, що відкриває простір для креативних NFT й інтерактивних застосунків. Токени DRC-20 створюються шляхом вписування частини Dogecoin, яка називається Shibe, з індивідуальними метаданими, що визначають властивості та функції токена.

Наступний крок: створення єдиної інфраструктури написів

Зважаючи на існування безлічі різних протоколів, блокчейнів і сценаріїв використання, користувачі, які хочуть створювати написи й торгувати ними, стикаються з проблемою фрагментарності в цій сфері. Тому важливо створювати платформи, які об’єднують різні протоколи й ліквідність, щоб кожен міг долучитися до руху, просто й ефективно користуючись написами.

Саме тому ми створили Маркетплейс написів.

Це найбільший маркетплейс написів, де ви можете купувати, продавати і вносити написи безплатно — універсальний магазин для всього, що пов’язано з написами. Вам більше не потрібно відвідувати безліч маркетплейсів у пошуках потрібних стандартів написів. Оскільки вони зібрані на єдиній платформі, ви зможете знайти найпопулярніші написи без надмірних комісій за торгівлю й без плати за внесення надписів.

А якщо ви хочете працювати з написами незалежно від місця свого знаходження, перегляньте Центр написів в OKX Wallet — це найпростіше мобільне рішення для внесення написів і торгівлі ними в різних блокчейнах і стандартах. Більше не потрібно "бігати" між кількома гаманцями, щоб працювати з різними стандартами написів, — OKX Wallet підтримує понад 20 стандартів. Тут ви знайдете всі популярні протоколи написів — від Doginals до Atomicals і Ordinals — у єдиному зручному гаманці.

Примітка
Ця стаття може містити контент про продукти, які недоступні у вашому регіоні. Вона надається виключно в інформаційних цілях. Ми не несемо відповідальності за фактологічні помилки й упущення. Вона відображає особисту точку зору автора (авторів) і не представляє думку OKX. Вона не є порадою будь-якого типу, зокрема, але не виключно: (i) порадою або рекомендацією щодо інвестування; (ii) пропозицією або закликом до купівлі, продажу чи утримання цифрових активів; (iii) фінансовою, бухгалтерською, юридичною або податковою консультацією. На цифрові активи, зокрема стейблкоїни й NFT, впливає волатильність ринку, вони пов’язані з високим ризиком, можуть втратити вартість і навіть повністю втратити свою цінність. Ви маєте вирішити, чи можете торгувати цифровими активами або утримувати їх, враховуючи свою фінансову ситуацію і схильність до ризиків. Якщо у вас виникнуть запитання щодо доречності будь-яких дій за ваших конкретних обставин, зверніться до свого юридичного, податкового або інвестиційного консультанта. На функції Web3 OKX, зокрема Web3-гаманець OKX і Ринок NFT OKX, поширюються окремі умови обслуговування, викладені на сайті www.okx.com.
© OKX, 2023. Цю статтю можна відтворювати або поширювати як повністю, так і в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення повного її змісту потрібно чітко вказати: «Дозвіл на використання цієї статті отримано від власника авторських прав (© OKX, 2023)». Цитати мають наводитися з посиланням на назву статті й авторство, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо доречно], © OKX, 2023)». Використання статті в похідних і інших роботах не допускається.
Розгорнути
Схожі статті
Показати більше
Показати більше