Глосарій OKX

Нижче наведено вичерпний список поширених криптовалютних термінів, які вам часто траплятимуться.

Загальні криптовалютні терміни

 • Блокчейн — технологія розподіленого реєстру, у якому в хронологічному порядку фіксується інформація про криптовалютні транзакції.

 • Bitcoin (BTC) — перша децентралізована цифрова валюта, створена у 2009 році.

 • Ethereum (ETH) — це децентралізована платформа на базі блокчейну, на якій можна створювати смартконтракти й децентралізовані програми (DApps). Це друга криптовалюта за ринковою капіталізацією після Bitcoin.

 • OKB — глобальний службовий токен, випущений OK Blockchain Foundation. В OKB на OKX надаються знижки на комісію за торгівлю.

 • Криптовалюта — це цифровий актив із криптографічним захистом, що працює незалежно від центральних органів.

 • Цифровий актив — це будь-який актив, що існує в цифровій формі, наприклад криптовалюта, твори цифрового мистецтва або об’єкт віртуальної нерухомості. Ним можна торгувати або передати в цифровому вигляді, а право власності на нього реєструється в блокчейні або іншій технології розподіленого реєстру.

 • Гаманець — програма для безпечного зберігання криптовалют і роботи з ними.

 • Адреса — унікальний рядок літер і цифр, який використовується для отримання та надсилання криптовалюти.

 • Публічний ключ — криптографічний код, за яким користувач може отримати криптовалюту.

 • Приватний ключ — криптографічний код, який потрібно зберігати в таємниці для захисту власної криптовалюти.

 • Майнінг — процес створення нових блоків і підтвердження транзакцій у мережі блокчейн.

 • Хеш — математична функція, що відповідає за захист блокчейну шляхом створення унікального представлення даних.

 • Альткоїн — будь-яка криптовалюта, крім Bitcoin.

 • Токен — створений у блокчейні цифровий актив, що представляє право власності, корисність або актив.

 • Ноди — комп’ютери в мережі блокчейн, які проводять і підтверджують транзакції.

 • Децентралізація — це процес розподілу контролю й управління серед множини користувачів з метою недопущення централізації в одній організації, як-от банку чи уряді. У результаті формується децентралізована система для криптовалют.

 • Смартконтракт — самовиконувані контракти з умовами договору між покупцем і продавцем.

 • DApp (децентралізована програма) — застосунок, побудований на основі децентралізованої мережі з використанням смартконтрактів.

 • ICO (первинне розміщення криптовалюти) — спосіб краудфандингу проєктів на базі блокчейну.

 • FOMO (страх упустити вигоду) — страх втратити потенційну вигоду на угоді.

 • HODL (ні за що не продавати) — довгострокова інвестиційна стратегія володіння активом попри ринкові коливання.

 • Ринкова капіталізація — загальна вартість криптовалюти, що обчислюється шляхом множення поточної ціни на обсяг пропозиції в обігу.

 • Волатильність — ступінь коливання ціни активу, зазвичай виражений у вигляді статистичного показника відхилення.

 • KYC/AML (знай свого клієнта та боротьба з відмиванням грошей) — це нормативно-правові вимоги, які повинні виконувати торгові платформи. Вони передбачають встановлення особи клієнта й моніторинг транзакцій на наявність підозрілої активності.

 • Акаунт використовується для зберігання цифрових активів. На OKX є три типи акаунтів (фінансування, торговий і grow).

Поширені торгові терміни

 • Ордер на купівлю — ордер на придбання певного активу за визначеною ціною.

 • Ордер на продаж — ордер на продаж певного активу за визначеною ціною.

 • Маркет ордер — це ордер на купівлю або продаж криптовалюти за найкращою доступною ціною на поточному ринку.

 • Лімітний ордер — це ордер на купівлю або продаж криптовалюти за заданою або кращою ціною.

 • Розширений лімітний ордер — це підвид лімітного ордера, який передбачає додаткові умови (тільки розміщення, виконати або анулювати, виконати відразу або скасувати).

 • Ордер типу «Діє до відміни (GTC)» залишається відкритим, поки біржа його не виконає або трейдер не скасує.

 • Ордер «Тільки розміщення» вноситься до книги ордерів, тобто користувач виступає маркет-мейкером. Якщо ордер «Тільки розміщення» збігається з наявним ордером, він скасовується.

 • Ордер «Виконати або анулювати» передбачає негайне виконання ордера в повному обсязі, інакше його буде скасовано.

 • Ордер «Виконати або анулювати» повинен бути виконаний негайно. Можливе його часткове виконання за умови, що хоча б частина ордера виконується негайно.

 • Ордер «Трейлінг-стоп» — це тип ордера, який автоматично виставляє ордер на заданому рівні вище або нижче за поточну ціну.

 • Тригерний ордер — це ордер, у якому трейдер може виставити цільову ціну, лише після досягнення якої виконується лімітний або ринковий ордер.

 • Обсяг — сума певного активу, продана за певний період часу.

 • Спред — це різниця між ціною бід (найвища ціна, яку готовий заплатити покупець) і ціною аск (найнижча ціна, яку готовий прийняти продавець). Вузький спред свідчить про високу ліквідність, а широкий — про низьку.

 • Ціна бід — найвища ціна, яку покупець готовий заплатити за актив.

 • Ціна аск — найнижча ціна, яку продавець готовий прийняти за актив.

 • Виконання — виконання ордера в частковому або повному обсязі.

 • Комісія за торгівлю — комісія, що стягується за кожну транзакцію, зазвичай у відсотках від обсягу транзакції. Про комісії OKX можна дізнатися тут.

 • Мейкер — це трейдер, який збільшує ліквідність ринку тим, що вносить лімітні ордери до книги ордерів. Лімітні ордери виконуються не відразу, а чекають, поки не знайдеться тейкер, готовий прийняти їхні умови. Оскільки мейкери поповнюють ліквідність ринку, їхні зусилля зазвичай винагороджуються нижчою комісією за торгівлю.

 • Тейкер — це трейдер, який зменшує ліквідність ринку тим, що забирає лімітні ордери, внесені мейкером у книгу ордерів. Тейкери сплачують вищу комісію за торгівлю, ніж мейкери, тому що вони забирають ліквідність з ринку.

 • Торгова пара — торгова криптовалюта пара складається з двох криптовалют, наприклад BTC/USDT. Тут BTC — базова валюта, а USDT — валюта котирування.

 • Спотова торгівля — це купівля або продаж криптовалюти без використання кредитного плеча чи інших фінансових інструментів.

 • Маржинальна торгівля — це купівля та продаж криптовалюти з кредитним плечем і отриманням позики.

 • Строкові ф’ючерси — це різновид деривативів, які дають трейдерам змогу спекулювати на майбутній ціні активу, фактично не володіючи базовим активом.

 • Безстрокові ф’ючерси — це різновид деривативів, які дають трейдерам змогу спекулювати на майбутній ціні активу, фактично не володіючи базовим активом. Вони схожі на строкові ф’ючерси, за винятком того, що вони не мають обмеженого строку дії та передбачають комісію за фінансування.

 • Опціони — це різновид деривативів, які дають трейдерам право (але не зобов’язання) купити чи продати базовий актив за певною ціною (ціна страйку) на певну дату або раніше.

Терміни, пов’язані з торговим аналізом

 • Технічний аналіз — вивчення цінових графіків і ринкових трендів з метою прогнозування майбутньої віддачі від активу.

 • Індикатор — статистичний розрахунок на основі ціни й/або обсягу активу, що слугує інструментом технічного аналізу.

 • Рівень підтримки — ціновий рівень, на якому в минулому проявився значний інтерес у купівлі активу.

 • Рівень опору — ціновий рівень, на якому в минулому проявився значний інтерес у продажі активу.

 • Тренд — загальний напрямок руху ціни активу догори, донизу або вбік.

 • Свічковий графік — вид графіка, що часто використовується в технічному аналізі для зображення руху ціни активу.

 • Ковзне середнє — трендовий індикатор, що згладжує цінові дані шляхом обчислення середньої ціни за задану кількість періодів.

 • Глибина ринку — глибина ринку означає кількість ордерів на купівлю та продаж на різних цінових рівнях. За цим показником можна оцінити силу ринку й визначити потенційні рівні підтримки й опору.

 • Ліквідність — ліквідність означає, наскільки легко купити чи продати актив, не впливаючи на його ціну. Висока ліквідність означає велику кількість покупців і продавців, тобто актив можна купити або продати, не впливаючи на його ціну. Низька ліквідність означає малу кількість покупців і продавців, тобто купити або продати актив без впливу на його ціну складно.

Терміни, пов’язані з торговими стратегіями

 • Лонг позиція — позиція, яку інвестор утримує в очікуванні підвищення ціни активу.

 • Шорт позиція — позиція, за якою інвестор продає актив і очікує зниження його ціни з метою викуплення за нижчою ціною.

 • Скальпінг — торгова стратегія, за якою трейдер намагається заробити на невеликих змінах ціни шляхом укладання великої кількості угод з купівлі або продажу.

 • Свінг-торгівля — торгова стратегія, що передбачає утримання активу протягом тривалішого періоду часу з метою отримання прибутку на значних коливаннях ціни.

 • Позиційна торгівля — довгострокова торгова стратегія, яка передбачає утримання активу протягом тривалого періоду часу з метою отримання прибутку на довгострокових цінових тенденціях.

 • Керування ризиками — процес виявлення, оцінювання й контролю ризиків у процесі торгівлі.

 • Тейк-профіт і стоп-лос (TP/SL) — це торгова стратегія, що дає змогу забирати прибуток і зупиняти збитки за наперед встановленою ціною. Детальну інформацію про використання TP/SL можна знайти тут.

 • Диверсифікація — практика розподілу інвестицій між різними активами для зниження загального ризику.

Схожі статті
Показати більше
Показати більше