Що таке автоматичний маркет-мейкер у сфері криптовалют?

Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) — це вид децентралізованої криптовалютної торгової платформи, яка використовує смартконтракти для обміну токенів та цінностей. На відміну від централізованих бірж, цей процес не покладається на книги ордерів для визначення цін на активи. Замість цього вона використовує математичну формулу для визначення ціни на основі кривої попиту та пропозиції активу.

AMM є популярною функцією в галузі децентралізованих фінансів (DeFi) через низку переваг. Вони більш доступні, дешевші та набагато ефективніші, ніж традиційні криптовалютні платформи. Ця концепція набула значної популярності, оскільки все більше інвесторів прагнуть здійснювати операції в стабільному середовищі без санкцій.

У цій статті ми обговоримо, що таке AMM і її роль на ринку DeFi, який розвивається швидкими темпами.

Хто такі маркет-мейкери?

Маркет-мейкери — поширене явище в традиційній фінансовій сфері.

Це торгова стратегія, в якій компанія або приватна особа виступає як тимчасове рішення для купівлі та продажу активу.

Завданням маркет-мейкера часто є забезпечення ліквідності активу та забезпечення постійної зацікавленості з боку покупців і продавців до цього активу. Компанія або фізична особа пропонує ціни попиту та пропозиції щодо ринкового розміру базового активу.

Маркет-мейкери і собі отримуть прибуток від різниці між спредами попиту та пропозиції. Вони також отримують дохід від комісій, що стягуються за надання ліквідності та виконання цих ринкових ордерів.

Що таке автоматичний маркет-мейкер (AMM)?

AMM — це вид маркет-мейкера, який покладається на смартконтракти. Ці смартконтракти самостійно виконують ордери на купівлю та продаж на основі попередньо встановлених команд, без необхідності втручання сторонніх осіб. AMM найбільш поширені на децентралізованих біржах (DEX) та інших пірингових (P2P) децентралізованих застосунках (DApps), що працюють на блокчейн-мережах. Через це вони легкодоступні, оскільки будь-хто може купувати і продавати криптовалюти без посередників, оскільки це розподілена діяльність.

Автоматизовані маркет-мейкери працюють з пулами ліквідності, які по суті є краудсорсинговими фондами для кожної торгової пари. Вони дають ліквідність для обох сторін ринку. Характерними прикладами AMM є Uniswap та PancakeSwap.

Коли активи купуються і продаються, смартконтракти автоматично коригують співвідношення активів у пулі для підтримки рівноваги цін. Таким чином, активи в кожному пулі є легкодоступними. Завдяки цьому можна безперервно здійснювати торгівлю за протоколом AMM.

AMM покладаються на математичні алгоритми, а не використовують книгу ордерів для визначення ціни активу. Таким чином, ціна кожного активу розраховується за попередньо встановленою формулою. Найпоширеніша формула, яка використовується в більшості протоколів AMM, має вигляд x * y = k, де x — пропозиція активу A, а y — пропозиція активу B. K є постійним коефіцієнтом і відображає загальну ліквідність, доступну в пулі.

Як працюють AMM?

AMM функціонують подібно до книг ордерів на централізованих біржах. Вони дають змогу торгувати двома парами активів, наприклад, ETH/USDC. Але не потрібно мати контрагента, оскільки протокол AMM дозволяє здійснювати торгівлю від імені трейдерів, які використовують смартконтракти.

Ця децентралізована торгова практика працює на пулах ліквідності, що складаються з двох криптовалют. Пули використовують заздалегідь визначені математичні алгоритми, щоб зафіксувати ціну кожного активу відносно іншого.

Коли ви починаєте торгівлю, кошти відправляються у відповідний пул. Потім математичний алгоритм розраховує ціну активу на основі кількості токенів у пулі. Щоб переконатися, що кожен актив має достатню ліквідність, алгоритм автоматично регулює співвідношення криптоактивів у пулі відносно розміру угоди, що впливає на ціну кожного активу. Це гарантує, що базові активи мають однакову вартість і достатню ліквідність.

За кожну транзакцію AMM стягують невелику комісію, але часто вона становить лише частину від суми угоди. Отримані кошти потім розподіляються між усіма постачальниками ліквідності в цьому пулі.

Що таке пул ліквідності?

Automated Marker Maker

Пул ліквідності — це фінансовий інструмент на основі смартконтрактів, який надає ліквідність для торгівлі криптовалютами.

Простіше кажучи, пули ліквідності дають змогу трейдерам делегувати свої цифрові активи смартконтракту, який зрештою використовується для виконання ордерів в обмін на частину торгової комісії.

Однією з переваг використання пулів ліквідності є те, що для здійснення угоди не потрібен покупець і продавець. Як це зазвичай відбувається на централізованих біржах. Завдяки пулам ліквідності покупець може подати заявку на купівлю за певною ціною, використовуючи заздалегідь наповнені активами пули ліквідності.

Пули ліквідності фінансуються користувачами, які отримують частину від кожної торгової комісії. Інвестори зберігають у пулі пару ліквідності рівної вартості (50:50). Наприклад, якщо інвестор хоче зробити внесок у пул ліквідності ETH/DAI, він повинен внести рівну кількість як ETH, так і DAI.

Завдяки системній природі пулів ліквідності вони стали найкращим засобом для протоколів DeFi в забезпеченні автоматизованої торгівлі. Пули ліквідності також відіграють ключову роль у вирішенні проблем прослизання. Вони стабілізують ціну активу відносно його ринкового розміру. Завдяки цьому базовий актив не зазнає цінових коливань під час торгівлі.

Механізм надання ліквідності

Механізм надання ліквідності на AMM базується на двох передумовах. Перша полягає в тому, що тейкери ліквідності платять постачальникам ліквідності комісію за отримання базового активу. По-друге, щойно ліквідність вилучається з пулу, крива зв'язування автоматично переказує комісії від тейкерів до постачальників.

Роль смартконтрактів

Смартконтракти є ключовими компонентами в роботі AMM. В основному вони використовуються для виконання миттєвих ордерів на купівлю та продаж у пулі ліквідності. Смартконтрактам ніщо не може завадити при виконанні цих умов.

Механізми ціноутворення

Механізми визначення ціни є ключовим аспектом протоколів AMM. Загальна ідея зводиться до того, як ці децентралізовані сервіси отримують необхідну інформацію про ціни. Чинні механізми поділяються на три формати.

Перший — це «АММ без апріорного знання». Ціна визначається за локальними транзакціями. АММ, такі як маркетмейкери з постійним продуктом (CPMM) від Uniswap V2 або Balancer, працюють на основі цієї системи.

Другий — це «AMM без перевірки, який працює за принципом, що ціна = 1. До цієї категорії належить AMM типу Stableswap, такі як Curve V1.

Третій механізм визначення ціни — це механізм, який використовує зовнішні дані від оракулів для визначення ціни. Прикладом є протокол автоматичного маркетмейкера DODO.

Розрахунок алгоритму ціноутворення

Щоб звести до мінімуму прослизання в усіх пулах ліквідності, платформи AMM використовують алгоритм ціноутворення. Найпоширенішою формулою є x * y = k. Де:

 • X — сума активу в пулі ліквідності

 • Y — сума другого активу в тому ж пулі

 • K — загальний обсяг пропонованої ліквідності. Зазвичай це фіксована цифра.

Ця формула є найпопулярнішою, але не єдиною, яку використовують АММ. Деякі, як-от Curve і Balancer, використовують складнішу схему. Однак в кінці розрахунку основною метою є визначення стабільної ціни для кожного активу в цьому пулі ліквідності за допомогою алгоритму смартконтракту.

Automated Market Maker Amm

Розгляд формули дає нам краще розуміння того, як насправді працює цей алгоритм розрахунку ціни. Кінцевою метою є збереження однакового значення загальної ліквідності в пулі. Це досягається шляхом зменшення вартості одного активу і збільшення іншого для рівноваги.

Наприклад, якщо користувач виконує ордер на купівлю ETH в пулі ліквідності, що містить ETH/DOT, і обсяг ETH різко зростає, пул ліквідності втратить баланс. Буде розміщено такий же ордер на купівлю DOT, щоб збалансувати загальну ліквідність токенів у всіх напрямках. Завдяки цьому загальна ліквідність залишається на одному рівні. Ціна не коливається радикально, і ймовірність прослизання зменшується.

Приклади протоколів AMM

Після стрімкого розвитку технології блокчейн все більше фінансових рішень зосереджуються на децентралізації фінансової системи. Серед найпопулярніших AMM — Uniswap на основі Ethereum, Sushiswap, Curve і Balancer. Серед інших помітних імен — Bancor та DODO.

Особливості AMM

AMM за своєю суттю відрізняються від своїх централізованих аналогів, хоча обидва роблять одну й ту саму справу. Нижче ми висвітлюємо головні характерні ознаки цих децентралізованих торгових хабів.

Децентралізація

Першою ключовою особливістю AMM є те, що він не потребує дозволу і працює децентралізовано. Завдяки цьому користувачам не потрібно взаємодіяти з будь-яким посередником перед укладенням угод. Натомість вони взаємодіють з комп'ютерними кодами або смартконтрактами через пули ліквідності. Таким чином, жодна централізована організація не вирішує, чи може хтось займатися торгівлею криптовалютою.

Використання смартконтрактів

AMM значною мірою покладається на смартконтракти. Ця система блокчейн-технологій дозволяє виконувати угоди автоматично після виконання попередньо встановлених умов. По суті, смартконтракти працюють за принципом «якщо, то потім». Щойно умови виконані, смартконтракт дає дозвіл на виконання практично без втручання ззовні.

Некастодіальна структура

КУА є некастодіальними, оскільки користувачі несуть повну відповідальність за безпеку своїх коштів. Доступ до платформ DEX зазвичай здійснюється через криптогаманці, і коли користувач закінчує роботу, він може від'єднати свій гаманець. Таким чином, платформи не зберігають активи користувачів, а лише обробляють їхні транзакції за допомогою смартконтрактів.

Безпека

Протоколи AMM є безпечними за своєю суттю завдяки своїй децентралізованій природі. Таким чином, кібератаки важко здійснити через розподілену систему роботи кожного вузла блокчейну. З іншого боку, хакери можуть легко викрадати кошти з централізованих бірж через їхню єдину систему безпеки.

Немає маніпуляцій з цінами

За наявності жорсткого алгоритму ціноутворення дуже важко завищити або знизити ціну активу в пулі ліквідності. Таким чином, платформи AMM завжди підтримують однаковий рівень ліквідності для кожного відповідного пулу.

Плюси та мінуси AMM

AMM вважається наступним етапом фінансової сфери через привабливість для децентралізованої економіки. Хоча ця технологія має свої переваги, вона також має свої слабкі сторони.

Плюси

 • Будь-хто може стати постачальником ліквідності та отримувати пасивний дохід

 • Можливості автоматичної торгівлі

 • Низьке маніпулювання цінами

 • Протокол не працює з посередниками

 • Безпечніше, ніж на централізованій біржі

Мінуси

 • Найчастіше використовується на ринку DeFi

 • Складна система для криптовалютних новачків

 • Комісії можуть змінюватися залежно від трафіку в мережі

AMM у порівнянні з моделлю книги ордерів

Книги ордерів та AMM — це торгові моделі, що використовуються на фінансових ринках. Зазвичай книги ордерів відомі своїм посередницьким втручанням та управлінням потоком ордерів. З іншого боку, з AMM торгівля криптовалютами спрощується, оскільки немає потреби у контрагентах.

Ще одна ключова відмінність між ними полягає в тому, що AMM заохочує інвесторів ставати постачальниками ліквідності (LP), виплачуючи їм частину комісії за кожну транзакцію. Ця ідея не стосується системи книги ордерів, оскільки централізована біржа залишає всі комісії собі.

Роль AMM в DeFi

AMM — це величезна частина ринку DeFi. Завдяки його появі DeFi-трейдери криптовалют можуть легко отримати доступ до ліквідності та додатково заробляти. Що ще цікавіше це те, що вони створюють більш стабільне цінове середовище. Вони також відкривають можливості самообслуговування з нижчим бар'єром для входу.

Завдяки цьому вони стають криптовалютним раєм з рівними умовами для наступного покоління інвесторів.

Поширені запитання

Що таке AMM?

AMM розшифровується як автоматичний маркет-мейкер. Це децентралізовані криптовалютні торгові хаби, які дозволяють торгувати різними активами за допомогою смартконтрактів.

Які є чотири типи AMM?

Є кілька видів AMM. Одним з них є маркет-мейкери з постійною функцією (CFMM). UniSwap належить до них. До інших належать маркет-мейкери з постійним продуктом (CPMM), маркет-мейкери з постійною сумою (CSMM) та маркет-мейкери постійного середнього (CMMM).

Яка формула розрахунку ціни криптовалюти в AMM?

Найпоширенішою формулою є x * y = k. Тут x означає кількість токенів для одного активу, а y — кількість токенів для другого активу. K означає загальний обсяг ліквідності, що пропонується в межах певного пулу. Математична формула автоматично збалансовує обсяг кожного активу, щоб забезпечити постійну одну цифру.

Які переваги AMM?

AMM має багато переваг. До них належать низький рівень маніпулювання цінами, краща безпека, потенціал пасивного доходу, нижчий бар'єр для входу, самостійне зберігання активів та багато іншого

Як працює ліквідність AMM?

Ліквідність AMM працює через краудсорсинг криптовалют. Таким чином, трейдери можуть вносити криптоактиви у відповідні пули, щоб забезпечити ліквідність і зменшити прослизання. Натомість постачальники ліквідності отримують частину торгової комісії.

Схожі статті
Показати більше
Показати більше