Op basis van het handelsvolume worden gebruikers ingedeeld in reguliere en VIP-niveaus. Gewone gebruikers worden ingedeeld op basis van hun OKB-bezittingen, terwijl VIP-gebruikers worden ingedeeld op basis van de hoeveelheid activa en het handelsvolume in de afgelopen 30 dagen. De verschillende niveaus bepalen de handelskosten voor de volgende handelsdag.

Als het spothandelsvolume, het totale volume van perpetual en aflopende futures (perpetual USDT-futures, aflopende USDT-futures, perpetual USDC-futures, aflopende USDC-futures, perpetual futures met crypto-marge, en aflopende futures met crypto-marge), het optiehandelsvolume, spreads handelsvolume, en het activabedrag, bij het berekenen van het vergoedingsniveau voldoen aan de voorwaarden voor verschillende vergoedingsniveaus, zal de gebruiker het hoogste niveau van vergoedingsvoordelen genieten, d.w.z. het meest gunstige vergoedingspercentage.
Bijvoorbeeld, als het volume van de laatste 30-daagse spothandel van een gebruiker 10.000.000 USD is (voldoet aan VIP 2), het totale handelsvolume voor perpetual en aflopende futures in de laatste 30 dagen 200.000.000 USD is (voldoet aan VIP 3), het volume in optiehandel in de laatste 30 dagen 5.000.000 USD is (voldoet aan VIP 1), het handelsvolume in spreads in de laatste 30 dagen 150.000.000 USD is (voldoet aan VIP 2), en het activabedrag op de momentopname van 0.00 uur (UTC+8) op de huidige dag 5.000.000 USD is (voldoet aan VIP 4), dan profiteert de gebruiker van het VIP 4-fee niveau en kunnen alle handelsinstrumenten profiteren van de VIP 4-fee voordelen.

Spot
Futures
Opties
Spreads
USDT-paren
Stablecoin/crypto-paren
Gewone gebruikers
Niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Totaal OKB-bezit
< 100
≥ 100
≥ 200
≥ 500
≥ 1.000
Assets (USD)
of
30-daags handelsvolume (USD)
< 100.000/< 5.000.000
< 100.000/< 5.000.000
< 100.000/< 5.000.000
< 100.000/< 5.000.000
< 100.000/< 5.000.000
Makersvergoeding
0,080%
0,075%
0,070%
0,065%
0,060%
Takersvergoeding
0,100%
0,090%
0,080%
0,070%
0,060%
24u opnamelimiet (USD)
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
VIP-gebruikers
Niveau
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Assets (USD)
of
30-daags handelsvolume (USD)
≥ 100.000/≥ 5.000.000
≥ 500.000/≥ 10.000.000
≥ 2.000.000/≥ 20.000.000
≥ 5.000.000/≥ 100.000.000
≥ 10.000.000/≥ 200.000.000
--/≥ 500.000.000
--/≥ 1.000.000.000
--/≥ 5.000.000.000
Makersvergoeding
0,045%
0,040%
0,030%
0,020%
0,000%
-0,002%
-0,005%
-0,005%
Takersvergoeding
0,050%
0,045%
0,040%
0,035%
0,030%
0,025%
0,020%
0,015%
24u opnamelimiet (USD)
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
30.000.000
36.000.000
40.000.000
40.000.000

Het 30-daags handelsvolume (USD) is het totale handelsvolume voor de betreffende markt

Handelskostenregels
TypeBeschrijving
HandelskostenMin.(Kostentarief × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, 12,5% × Optie premium × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal uitgevoerde contracten)
UitoefenkostenMin.(0,02% × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, Takersvergoedingsniveau × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, 12,5% × Afwikkelingswaarde × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten)
• Dagopties hebben geen uitoefenvergoeding. Dagopties zijn opties die niet op vrijdag aflopen.
• Alleen van toepassing op uitgeoefende opties. Niet van toepassing op niet-uitgeoefende opties.
Kosten voor gedwongen liquidatieMin. (Takersvergoedingsniveau van gebruiker × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, 12,5% × markeerprijs × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten)
LiquidatieboeteVereiste onderhoudsmarge van de overeenkomstige positie.
Gecombineerde optieGecombineerde optie-handelstransacties op RFQ kunnen genieten van tot 50% korting op kosten!
Voor alles wat onderliggend is, worden handelskosten in rekening gebracht op delen van de richting (koop of verkoop) met de hoogste notionele waarde.
Alleen delen waarvoor handelskosten in rekening worden gebracht tellen mee voor het 30-daagse handelsvolume van het betreffende instrument.
Voorbeelden van handelskosten
Stel dat de vermenigvuldigingsfactor 0,01 is voor BTCUSD-opties, contractgrootte 1 BTC is en de optie premium 0,05 BTC is.
Handelaar A (Makersvergoeding: 0,02%; Nemersvergoeding: 0,03%) kocht 100 contracten van callopties (notionele waarde is 1 BTC):
Als handelaar A de taker is wanneer de order wordt uitgevoerd, dan zijn de handelskosten = Min.(0,03% × 0,01 × 1 × 100, 12,5 × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0003 BTC
Als handelaar A de maker is wanneer de order wordt uitgevoerd, dan zijn de handelskosten = Min.(0,02% × 0,01 × 1 × 100, 12,5 × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0002 BTC
Voorbeelden van gecombineerde opties
Gecombineerde transactiesKosten
Kopen 3 BTC-call, verkopen 2 BTC-putKosten worden alleen in rekening gebracht bij het kopen van 3 BTC callopties
Kopen 3 BTC-call, verkopen 2 ETH-putDeze kosten worden toegepast op beide optiedelen en de totale bruto waarde.
Kopen 3 BTC-call, verkopen 2 BTC-put, kopen 2 ETH-call, verkopen 2 ETH-putDe berekeningsmethode wordt afzonderlijk toegepast op de BTC- en ETH-structuur. In dit voorbeeld worden er handelskosten gerekend voor het kopen van 3 BTC en het kopen van 2 ETH.
Kopen 3 BTC-call, verkopen 2 BTC-put, kopen BTC Perp-hedgeDe berekeningsmethode geldt alleen voor opties. In dit voorbeeld worden er handelskosten gerekend voor het kopen van 3 BTC en het kopen van de BTC Perp-hedge.
Totaal OKB-bezit
Totaal OKB-bezit is het totale bedrag aan OKB dat je hebt op zowel hoofd- als subaccounts, inclusief de handels-, financierings- en Grow-accounts (OKB in Simple Earn is uitgesloten).
Vergoedingsniveau hoofd- and subaccounts
De status van je hoofdaccount hangt af van hoeveel je de afgelopen 30 dagen hebt gehandeld en hoeveel cryptocurrency je in totaal op een dag hebt op al je hoofd- en subaccounts. Als je subaccounts hebt, worden de handelskosten die gelden voor je hoofdaccount om 16.00 uur (UTC) toegepast op je subaccounts.
30-daags handelsvolume (USD)
Bereken je handelsvolume in BTC op basis van de huidige USD-waarde. Dagelijks, om 4:00 uur PM UTC, zetten we je totale handelsvolume om naar USD met behulp van de dagelijkse middenprijs van BTC/USD [Middenprijs van BTC/USD = (Openingsprijs + Sluitingsprijs) / 2]. Vervolgens bepalen we je totale volume in spothandel over de afgelopen 30 dagen.
Als je bijvoorbeeld BTC, ETH, en MATIC hebt verhandeld in de afgelopen 30 dagen, converteren we elke transactie naar het BTC-equivalent op het moment van de transactie. (dit is inclusief transacties in USDT, ETH en andere paren). Dit bedrag wordt dan omgezet naar USD op basis van de dagelijkse middenprijs. Dagelijks, om 4:00 uur PM UTC, updaten we deze berekening om je handelsvolume van de afgelopen 30 dagen weer te geven.
30-daags handelsvolume (USD)
Het totale 30-daagse volume van al je spread-handelstransacties wordt berekend in BTC volgens de BTC/USD prijs. Elke 24 uur zetten we je totale handelsvolume om naar USD volgens de dagelijkse middenprijs, die het gemiddelde is van open- en sluitprijzen. We verrekenen het dagelijks om 16:00 uur UTC.
Je hebt bijvoorbeeld BTC en ETH spreads verhandeld in de afgelopen 30 dagen. We zullen je handelsvolume omzetten naar BTC-equivalent volgens de BTC/USD omrekeningskoers en dan omzetten naar USD volgens de dagelijkse middenprijs. Daarna verrekenen we het volume om 16:00 uur UTC.
Het volume van een spread-handelstransactie wordt berekend als de som van alle individuele delen. Het volume van alle spreadcombinaties wordt hetzelfde behandeld. Bijvoorbeeld, een spread-handelstransactie in spot-perpetual gelijk aan 1 USD wordt hetzelfde behandeld als een spread-handelstransactie in futures gelijk aan 1 USD.
Totaal assetsaldo
We nemen dagelijks om 4:00 uur PM UTC een snapshot van al je crypto-activa en converteren de waarde naar BTC en vervolgens naar USD op basis van de dagelijkse middenprijs van BTC/USD [Middenprijs van BTC/USD = (Openingsprijs + Sluitingsprijs) / 2].
Snapshot-activa omvatten handels-, financierings- en Grow-accounts. Activa geleend voor margehandel of -leningen zijn uitgesloten.
30-daags handelsvolume (USD)
Bereken je handelsvolume in BTC op basis van de huidige USD-waarde. Dagelijks, om 16:00 uur UTC, zetten we je totale handelsvolume om naar USD met behulp van de dagelijkse middenprijs van BTC/USD [Middenprijs van BTC/USD = (Openingsprijs + Sluitingsprijs) / 2]. Vervolgens bepalen we je totale handelsvolume in futures over de afgelopen 30 dagen.
Als je bijvoorbeeld in de afgelopen 30 dagen in BTC, ETH en ETC met crypto-marge futures hebt gehandeld, zetten we elke transactie om naar het BTC-equivalent op het moment van de transactie. Dit bedrag wordt vervolgens omgezet naar USD op basis van de dagelijkse middenprijs. Dagelijks, om 16:00 uur UTC, werken we deze berekening bij om je handelsvolume van de afgelopen 30 dagen weer te geven.
30-daags handelsvolume (USD)
Bereken je handelsvolume in BTC op basis van de huidige USD-waarde. Dagelijks, om 16:00 uur UTC, zetten we je totale handelsvolume om naar USD met behulp van de dagelijkse middenprijs van BTC/USD [Middenprijs van BTC/USD = (Openingsprijs + Sluitingsprijs) / 2]. Vervolgens bepalen we je totale volume in optiehandel over de afgelopen 30 dagen.
Als je bijvoorbeeld BTC- en ETH-opties hebt verhandeld in de afgelopen 30 dagen, converteren we het BTC- en ETH-volume naar het BTC-equivalent op het moment van de transactie. Dit bedrag wordt dan omgezet naar USD op basis van de dagelijkse middenprijs. Dagelijks, om 16:00 uur UTC, updaten we deze berekening om je handelsvolume van de afgelopen 30 dagen weer te geven.
Makers and takers
Makerorders zijn limietorders die in het orderboek worden geplaatst voordat ze op de markt kunnen worden verhandeld. Als de huidige laagste vraagprijs voor BTC bijvoorbeeld 1.000 USDT is en je maakt een makerorder aan met een biedprijs van 999 USDT, dan kan deze order niet onmiddellijk worden uitgevoerd. Dan komt deze in het orderboek totdat iemand deze order uitvoert. Na het uitvoeren, moet je de makersvergoeding betalen en de taker betaalt de takersvergoeding.
Regels voor handelskosten
Berekeningsformule voor handelskosten: Handelskosten voor spot/marge = vergoedingstarief × hoeveelheid gekochte of verkochte crypto wanneer de order wordt uitgevoerd.
Kostenregel van crypto: Kosten = Kostentarief × Aantal gekochte crypto op het moment dat de order werd uitgevoerd;
Neem BTC/USDT-spot als voorbeeld, ervan uitgaande dat de huidige prijs van BTC 20.000 USDT is;
Handelaar A (Makersvergoeding: 0,08%; Takersvergoeding: 0,1%) kocht 1 BTC tegen marktprijs, en werd een Taker van deze transactie, dus de Handelskosten = 0,1% × 1 = 0,001 BTC, en A zal 0,999 BTC ontvangen na aftrek van de kosten;
Handelaar A verkocht 1 BTC tegen limietprijs en kocht 20.000 USDT. Handelaar A werd Maker van deze handelstransactie, dus de Handelskosten = 0,08% × 20.000 = 16 USDT, en A ontvangt 19.984 USDT na aftrek van kosten.
Kortingsregel van Handelskosten: Kosten = Kostentarief × Aantal verkochte crypto op het moment dat de order werd uitgevoerd;
Neem BTC/USDT-spot als voorbeeld, ervan uitgaande dat de huidige prijs van BTC 20.000 USDT is;
Handelaar A (Makersvergoeding: -0,002%; Takersvergoeding: 0,025%) verkocht 1 BTC tegen limietprijs, en werd een Maker van deze handelstransactie, dus Handelskostenverlaging voor A = 0,002% × 1 = 0,00002 BTC;
Handelaar A kocht 1 BTC met een limietorder en ontving 20.000 USDT. Handelaar A werd een Maker van deze handelstransactie, dus de Handelskostenverlaging voor A = 0,002% × 1 × 20.000 = 0,4 USDT;
Handelskostenregels voor spreads
Berekening van de handelskosten voor elk deel: dezelfde berekeningsmethode is van toepassing op elk corresponderend instrument, met een korting van 50% voor alle gebruikers.

Bijvoorbeeld, Handelaar A verhandelt een BTC-spot vs perpetual spread met USDT-marge.
De spreadhandelskosten wordt afgeleid door de som te nemen van:
1. Spothandelskostentarief op 50%, dus Handelskosten = 50% × Spotkostentarief × Aantal gekochte of verkochte crypto
2. Kostentarief perpetual met USDT-marge tegen 50%, dus Handelskosten = 50% × Kostentarief perpetual × Aantal contracten × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Uitvoeringsprijs.
Makers and takers
Een makerorder is de limietorder die in het orderboek wordt geplaatst voordat deze op de markt kan worden verhandeld. Bijvoorbeeld: als de huidige laagste vraagprijs voor BTC 1.000 USDT is en jij een makerorder plaatst met een biedprijs van 999 USDT, dan wordt deze order niet direct vervuld. De order wordt in het orderboek geplaatst totdat iemand deze vervult. Na uitvoering betaal jij de makersvergoeding en betaalt de taker de takersvergoeding (of andersom). Als je limietverkooporder is uitgevoerd, moet jij de takersvergoeding betalen.
Regels voor handelskosten
Berekeningsformule voor Handelskosten: Handelskosten voor perpetual met USDT-marge = Kostentarief × (aantal contracten × vermenigvuldiger × contractgrootte × uitvoeringsprijs).
Afschrijvingsregel: Handelskosten voor perpetual futures met USDT-marge worden afgeschreven in USDT en worden in rekening gebracht wanneer de order wordt uitgevoerd;
Laten we BTCUSDT-perpetual futures (Contractgrootte is 0,01 BTC, vermenigvuldiger is 1) als voorbeeld nemen, waarbij we aannemen dat de huidige prijs van BTC 20.000 USDT is;
Handelaar A (Makersvergoeding: 0,02%; Takersvergoeding: 0,05%) heeft 100 contracten (1 BTC) gekocht/verkocht tegen de marktprijs met een hefboom van 10x en heeft 2.000 USDT (0,1 BTC) gebruikt als marge. Handelaar A is Taker bij deze transactie, dus de Handelskosten bedragen 0,05% × (100 × 1 × 0,01 × 20.000) = 10 USDT;
Handelaar A heeft 100 contracten (1 BTC) gekocht/verkocht tegen de limietprijs met een hefboom van 10x en heeft 2.000 USDT (0,1 BTC) gebruikt als marge. Handelaar A is Maker bij deze transactie, dus de Handelskosten bedragen 0,02% × (100 × 1 × 0,01 × 20.000) = 4 USDT.
Kosten voor gedwongen liquidatie van futures: Wordt berekend op basis van de takersvergoeding van je huidige niveau.
Regels voor handelskosten
USDT-M-expiries, USDC-M-perpetuals en USDC-M-expiries:
Berekeningsformule voor handelskosten: Handelskosten voor aflopend met USDT-marge perpetual met USDC-marge and aflopend met USDC-marge = Kostentarief × (aantal contracten × vermenigvuldiger × contractgrootte × uitvoeringsprijs).
Regel voor de berekening van kosten: De handelskosten voor perpetuals met USDC-marge worden afgewikkeld in USDC en worden in rekening gebracht wanneer de order wordt uitgevoerd.
Laten we BTC/USD-perpetuals (contractgrootte is 0,0001 BTC, vermenigvuldiger is 1) als voorbeeld nemen, waarbij we aannemen dat de huidige prijs van BTC 20.000 USDC is. Handelaar A (Makersvergoeding: 0,02%; Takersvergoeding: 0,05%) kocht/verkocht 10.000 contracten (1 BTC) tegen de marktprijs met een hefboom van 10x en heeft 2.000 USDC (0,1 BTC) gebruikt als marge.
Als Handelaar A de taker is van deze transactie, dan zijn de handelskosten = 0,05% × (10.000 × 1 × 0,0001 × 20.000) = 10 USDC. Handelaar A kocht/verkocht 10.000 contracten (1 BTC) tegen limietprijs met een hefboom van 10x en gebruikte 2.000 USDC (0,1 BTC) als marge. Als Handelaar A de maker van deze transactie is, dan zijn de handelskosten = 0,02% × (10.000 × 1 × 0,0001 × 20.000) = 4 USDC.
Crypto-M-perpetuals en Crypto-M-expiries:
Berekeningsformule voor handelskosten: Handelskosten voor Crypto-M-perpetuals en Crypto-M-expiries = vergoedingstarief × (aantal contracten × vermenigvuldiger × nominale waarde per contract / uitvoeringsprijs).
Afschrijvingsregel: Handelskosten voor perpetuals en aflopende contracten met crypto-marge worden afgewikkeld in de verhandelde crypto en worden gerekend wanneer de order wordt uitgevoerd;
Laten we BTC/USD-perpetual futures (Contractgrootte is 100 USD; vermenigvuldiger is 1) als voorbeeld nemen, waarbij we aannemen dat de huidige prijs van BTC 20.000 USDT is;
Handelaar A (Makersvergoeding: 0,02%; Nemersvergoeding: 0,05%) kocht/verkocht 100 contracten (10.000 USD) tegen de marktprijs met een hefboom van 10x en gebruikte 0,05 BTC (1.000 USD) als marge. Handelaar A is Taker bij deze transactie, dus de handelskosten bedragen 0,05% × (100 × 1 × 100 / 20.000) = 0,00025 BTC;
Handelaar A kocht/verkocht 100 contracten (10.000 USD) gekocht/verkocht tegen de limietprijs met een hefboom van 10x en gebruikte 0,05 BTC (1.000 USD) als marge. Handelaar A is Maker bij deze transactie, dus de Handelskosten bedragen 0,02% × (100 × 1 × 100 / 20.000) = 0,0001 BTC.
Afwikkelingsvergoeding voor aflopende contracten : 0,01% voor alle gebruikers, ongeacht hun niveau.
Kosten voor gedwongen liquidatie van futures: Wordt berekend op basis van de takersvergoeding van je huidige niveau.
Regels voor handelskosten
Berekeningsformule van de handelskosten: Handelskosten van optiecontract = Min.(Tarief × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, 12,5% × Optie premium × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal uitgevoerde contracten)
Neem BTCUSD-opties (Vermenigvuldigingsfactor is 0,01, Nominale waarde is 1 BTC, Optie premium is 0,05 BTC) als voorbeeld.
Handelaar A (Makersvergoeding: 0,02%; Takersvergoeding: 0,03%) koopt 100 contracten van callopties (Nominale waarde is 1 BTC):
Als handelaar A de Taker is als de order wordt uitgevoerd, zijn de handelskosten = Min.(0,03% × 0,01 × 1 × 100, 12,5% × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0003 BTC;
Als handelaar A de maker is als de order wordt uitgevoerd, zijn de handelskosten = Min.(0,02% × 0,01 × 1 × 100, 12,5% × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0002 BTC.
Uitoefenkosten optie: Uitoefenkosten = Min.(0,02% × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, Takersvergoedingsniveau × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, 12,5% × Afwikkelingswaarde × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten). Houd er rekening mee dat 1-daagse opties (die niet op vrijdag aflopen) geen uitoefenkosten hebben en dat niet-uitgeoefende opties geen kosten hebben.
Kosten voor gedwongen liquidatie: Kosten voor gedwongen liquidatie = Min.(Takersvergoedingsniveau × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten, 12,5% × Markeerprijs × Vermenigvuldiger × Contractgrootte × Aantal contracten).
24u opnamelimiet (USD)
De opnamelimiet per 24 uur van de gebruiker wordt dagelijks om 16:00 uur UTC berekend op basis van het vergoedingsniveau. Alle crypto die de gebruiker bezit, wordt geconverteerd naar USD en het totale geconverteerde bedrag mag de opnamelimiet van het overeenkomstige niveau niet overschrijden.
Bijvoorbeeld. Je opnamelimiet per 24 uur is 300 USD. Na het opnemen van 250 USDT, 25 USD OMG-equivalent en 15 USD XRP-equivalent, heb je 290 USD van de opnamelimiet gebruikt, waardoor er binnen 24 uur nog 10 USD overblijft. Als je 20 USD XRP-equivalent wilt opnemen, wat de limiet van 10 USD overschrijdt, kun je pas de volgende dag opnemen. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenondersteuning om je limiet voorlopig te verhogen.
De opnamelimiet verschilt afhankelijk van je identiteitsverificatieniveau. Details bekijken
Dagelijkse updatetijd van handelskosten
OKX werkt het laatste niveau van de handelskosten van gebruikers bij om 20:00 - 22:00 uur UTC
Disclaimer
De vergoedingen van OKX kunnen per regio verschillen. Bekijk de vergoedingen die voor jou van toepassing zijn hier.