OKX subaccounts voor gedelegeerde handel
Maak handelen winstgevender en houd handelsstrategieën veilig
Aan de slag
Wat zijn subaccounts voor gedelegeerde handel?
Stroomlijn je handelsproces, verhoog de veiligheid van je account en diversifieer je handelsportfolio
Handelsteams
Snellere VIP-upgrades
Transacties die je uitvoert in de gedelegeerde subaccounts van je klanten tellen mee voor je totale handelsvolume
Beveiligde handelsstrategieën en -geschiedenis
Met subaccounts voor gedelegeerde handel kun je je handelsposities en -geschiedenis privé houden
Verbeterde efficiëntie
Subaccounts worden gemonitord en beheerd vanaf één platform en maken het beheren van de assets van klanten eenvoudiger en efficiënter
Gepersonaliseerde handelsstrategieën
Zet verschillende handelsstrategieën in voor verschillende klanten of klantgroepen
Klanten
Tarieven voor VIP's
Profiteer altijd van het laagste tarief tussen jou en je handelsteam
Portfoliodiversificatie
Met subaccounts kun je meerdere handelsstrategieën tegelijk uitvoeren en je portfolio aanpassen aan verschillende risiconiveaus, soorten assets en beleggingsstrategieën.
Risicobeheer
Verminder de risico's voor je hele portfolio door te voorkomen dat verliezen in de ene subaccount invloed hebben op assets in andere subaccounts
Verbeterde beveiliging
Opnames zijn alleen toegestaan via je hoofdaccount, waardoor een extra beveiligingslaag wordt gecreëerd voor assets in subaccounts
Prestaties bijhouden
Met subaccounts kun je de prestaties van individuele strategieën beter volgen. Zo krijg je waardevolle inzichten om toekomstige handelsbeslissingen te onderbouwen
Alle gebruikers kunnen zich aanmelden om klant te worden. Om een handelsteam te worden, moet je je eerst kwalificeren als organisatie op OKX en minimaal het niveau van VIP 1 bereiken. Als je aan deze vereisten voldoet, neem dan hieronder contact met ons op.
Hoe werken subaccounts voor gedelegeerde handel?
Klanten
Handelsteams
Klanten maken subaccounts voor gedelegeerde handel aan die worden beheerd door de handelsteams
Gedelegeerde subaccount 1
Gedelegeerde subaccount 2
Gedelegeerde subaccount 3
Handelsteam 1
Handelsteam 2
Handelsteam 3
Elk handelsteam beheert meerdere subaccounts
Gedelegeerde subaccount 1
Gedelegeerde subaccount 2
Gedelegeerde subaccount 3
Hoe gebruik ik subaccounts voor gedelegeerde handel?
Stap 1
Ga in het vervolgkeuzemenu onder je avatar naar 'Subaccounts', klik op 'Subaccount aanmaken' en selecteer 'Subaccount voor gedelegeerde handel' als je type subaccount.
Stap 2
Vraag de UID van je handelsteam op en voer deze in tijdens het bindingsproces.
Stap 3
Upload de vertrouwensovereenkomst die met het handelsteam is gemaakt.
Hoe word je een klant of een handelsteam?
Alle gebruikers kunnen zich aanmelden om klant te worden. Om een handelsteam te worden, moet je je eerst kwalificeren als organisatie op OKX en minimaal het niveau van VIP 1 bereiken. Als je aan deze vereisten voldoet, neem dan hieronder contact met ons op.
Extra informatie
Veelgestelde vragen
Bekijk of anderen dezelfde vragen hebben
Handleiding
Stap-voor-stap handleiding voor het koppelen van subaccounts voor gedelegeerde handel
Regels
Lees hoe subaccounts voor gedelegeerde handel werken
Disclaimer en risicowaarschuwing: De informatie (die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot marktgegevens en statistische informatie) ('Informatie') op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. OKX geeft geen enkele garantie, verklaring of toezegging (expliciet of impliciet) met betrekking tot de Informatie, de nauwkeurigheid of volledigheid ervan; is niet verplicht om onnauwkeurigheden in de Informatie bij te werken of te corrigeren; en is niet anderszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Informatie (inclusief maar niet beperkt tot enig verlies, schade of ander gevolg voortvloeiend uit het vertrouwen op de Informatie). In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten; de waarde, prijs of inkomsten van digitale assets kunnen zowel dalen als stijgen onafhankelijk van de Informatie; en de Informatie identificeert mogelijk niet alle risico's (direct of indirect) die verbonden kunnen zijn aan de genoemde of anderszins geïdentificeerde transacties of producten. De Informatie is mogelijk niet geschikt voor alle gebruikers. Voorafgaand aan het aangaan van een voorgestelde transactie moeten gebruikers in onafhankelijk overleg met hun eigen adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot juridische, fiscale, regelgevings- en boekhoudkundige adviseurs) de risico's van een dergelijke voorgestelde transactie bepalen.

Deze site en de Informatie is niet bedoeld als: (i) een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het doen van een aanbod om digitale assets te kopen of te verkopen; of (ii) enig vorm van advies of een aanbeveling (ongeacht of het gaat om beleggen, handelen, boekhouden, juridisch, fiscaal of anderszins). Deze site is ook niet bedoeld voor distributie naar of toegang door personen in een rechtsgebied waar een dergelijke distributie of toegang in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Personen die deze site bezoeken dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Digitale assets zijn speculatief en zeer volatiel, kunnen op elk moment illiquide worden en zijn zeer risicovol. Personen die handelen in digitale assets kunnen de volledige waarde van hun assets verliezen. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en Risico- en nalevingsinformatie van OKX voor meer informatie.

© 2023 OKX. Alle rechten voorbehouden.