OKX Law Enforcement Request Guide

Gepubliceerd op 11 sep 2023Geüpdatet op 12 jun 20245 min. leestijd

Handleiding voor wetshandhavingsverzoeken

Laatst bijgewerkt: 30 april 2024

Alleen voor overheids- en wetshandhavingsinstanties:

1. INLEIDING

Volgens onze Servicevoorwaarden worden de diensten van OKX.com geleverd door de volgende entiteiten:

OKCoin Europe LTD, een Maltese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die opereert onder de merknaam OKX, voor gebruikers die ingezetenen zijn van een van onze goedgekeurde werklocaties binnen de Europese Economische Ruimte;

OKX Bahamas FinTech Company Limited, een op de Bahama's geregistreerde onderneming voor gebruikers die ingezetenen zijn van Mexico en die zich tussen 16 november 2022 en 28 augustus 2023 hebben geregistreerd, en institutionele gebruikers die zich op of na 29 augustus 2023 hebben geregistreerd,

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, een in Hong Kong geregistreerd bedrijf, voor gebruikers die ingezetenen zijn van Hong Kong en die zich op of na 15 mei 2023 hebben geregistreerd,

OKX Serviços Digitais Ltda., een in Brazilië geregistreerd bedrijf, voor gebruikers die ingezetenen zijn van Brazilië en die zich op of na 15 juni 2023 hebben geregistreerd,

OKX SG Pte. Ltd., een Singaporese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor gebruikers die woonachtig zijn in Singapore en die zich op of na 13 oktober 2023 hebben geregistreerd,

OKX Australia Pty Ltd en OKX Australia Financial Pty Ltd, Australische geregistreerde bedrijven, voor gebruikers die in Australië wonen,

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., een op de Seychellen geregistreerd bedrijf voor alle andere gebruikers die in aanmerking komen voor toegang tot en gebruik van OKX's Diensten,

(dergelijke entiteiten worden hier gezamenlijk aangeduid als "OKX", "we" of "ons").

Waar nodig zullen we reageren op verzoeken van bevoegde wetshandhavers met bewijs van bevoegdheid. We zullen elk geval afzonderlijk bekijken en onze medewerking verlenen, in overeenstemming met de relevante Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving. In deze handleiding voor wetshandhavingsverzoeken wordt uitgelegd hoe bevoegde wetshandhavingsfunctionarissen contact met ons kunnen opnemen om klantgegevens op te vragen en/of het OKX-account van een klant te bevriezen.

2. WETSHANDHAVINGSVERZOEKEN

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van verzoeken van wetshandhavingsinstanties uit alle rechtsgebieden, in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u een bevoegde wetshandhavingsfunctionaris bent, richt dan alle wetshandhavingsverzoeken aan "OKX" (in tegenstelling tot een specifieke OKX-entiteit) en stuur dergelijke verzoeken naar enforcement@okx.com . We doen er alles aan om uw e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden. Als u ons antwoord echter niet ontvangt, controleer dan de map met ongewenste e-mail.

Indien van toepassing, verwijs dan ook naar de toepasselijke documenten met betrekking tot het Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp als het gaat om grensoverschrijdende wetshandhaving.

3. VEREISTE INFORMATIE

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten wetshandhavers ons schrijven:

 1. met gebruik van een e-mailadres van een officieel overheidsdomein en bewijsstukken bijvoegen waaruit blijkt dat u als vertegenwoordiger van uw wetshandhavingsinstantie gemachtigd bent om een dergelijk verzoek in te dienen (bijv. een foto van uw badge);

 2. met vermelding in de onderwerpregel van de specifieke gevraagde acties/items; en

 3. een ondertekend gerechtelijk bevel en/of een officiële brief van uw wetshandhavingsinstantie bijvoegen met de volgende gegevens:

  • Volledige naam van uw wetshandhavingsinstantie en haar wettelijke bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen in combinatie met bevoegde rechtbanken, met bijgevoegd bewijsmateriaal;

  • Uw officiële contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer);

  • Een chronologisch overzicht van het vermeende incident dat wordt onderzocht, inclusief materiële feiten van de zaak, waarbij waar mogelijk wordt verwezen naar de volgende zaken:

   • alle relevante walletadres(sen) en transactiehashes ("TXID"), vanaf de eerste transactie waarover het vermeende slachtoffer klaagt (specificeer tokensoort en -bedrag voor elke transactie, en de relevante blockchain) ("Eerste Transactie"), tot hoe die transactie is getraceerd naar OKX;

   • vermeld voor complexe gevallen het totale bedrag in kwestie (in tokens en geschatte waarde in USD) en voeg een uitsplitsing toe voor een beter begrip;

   • uw onderzoeksbevindingen tot nu toe, inclusief informatie over de vermeende fraudeur en ook de omstandigheden waarin het vermeende slachtoffer werd overgehaald om de Eerste Transactie te verrichten;

   • relevante OKX-gebruikersnaam, UUID, geregistreerd telefoonnummer en e-mailadres, identificatienummer; en

 4. De gevraagde acties/items.

Alle verzoeken en bijlagen moeten in het Engels zijn.
Alle relevante walletadressen en transactie-hashes moeten ook worden aangeleverd in een word-documentformaat of een kopieerbaar .pdf-formaat.

4. VERTROUWELIJKHEIDSVERZOEK

In het geval dat uw verzoek een bevriezing van het OKX-account van een klant vereist, zullen we niet aan de getroffen klant bekendmaken dat een dergelijke actie is ondernomen naar aanleiding van een verzoek van uw wetshandhavingsinstantie. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter uw goedkeuring vragen om de klant te laten weten dat zijn of haar rekening is bevroren op grond van een richtlijn van uw instantie. We zullen dergelijke openbaarmakingen niet doen tenzij we vooraf toestemming van u krijgen, hoewel het mogelijk is dat we de bevriezing niet op vrijwillige basis voor een langere periode kunnen handhaven zonder een dergelijke toestemming.

Als deze toestemming wordt verleend, bevestig dan ook of we uw officiële contactgegevens mogen delen met de getroffen klant, zodat zij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen om te helpen bij het onderzoek.