Spravované obchodní podúčty OKX
Zvyšte ziskovost obchodování a zajistěte bezpečnost strategií obchodování
Začít
Co jsou spravované obchodní podúčty?
Zjednodušte svůj obchodní proces, posilte zabezpečení účtu a diverzifikujte své obchodní portfolio
Obchodní týmy
Rychlejší upgrady na status VIP
Vámi provedené obchody na spravovaných obchodních podúčtech vašich klientů se započítají do vašeho celkového obchodního objemu.
Zabezpečené obchodní strategie a historie
Spravované obchodní podúčty umožňují zachovat vaše obchodní pozice a historii v soukromí
Vyšší efektivita
Podúčty se monitorují a spravují z jedné platformy, takže správa finančních prostředků klientů je snazší a efektivnější.
Přizpůsobené obchodní strategie
Využívejte různé obchodní strategie pro různé klienty nebo skupiny klientů.
Klienti
Výše poplatků VIP
Vždy si užívejte nejnižší sazbu poplatků mezi vámi a vaším obchodním týmem.
Diverzifikace portfolia
Podúčty umožňují spouštět více obchodních strategií souběžně a přizpůsobit vaše portfolio různým úrovním rizika, třídám aktiv a investičním strategiím.
Řízení rizik
Snižte rizika v celém portfoliu tím, že zajistíte, že ztráta na jednom podúčtu neovlivní jiné podúčty.
Rozšířené zabezpečení
Výběry jsou povolené jen přes hlavní účet, což vytváří další vrstvu zabezpečení pro finanční prostředky držené na podúčtech.
Sledování výkonnosti
Podúčty usnadňují sledování výkonu jednotlivých strategií a poskytují cenný vhled pro směrování budoucích obchodních rozhodnutí.
O pozici klienta mohou požádat všichni uživatelé. Chcete-li založit obchodní tým, musíte se kvalifikovat jako instituce u OKX a dosáhnout alespoň úrovně VIP 1. Pokud splňujete tyto požadavky, kontaktujte nás níže.
Jak fungují spravované obchodní podúčty?
Klienti
Obchodní týmy
Klienti vytvářejí spravované obchodní podúčty, které jsou spravovány obchodními týmy.
Spravovaný 
podúčet 1
Spravovaný 
podúčet 2
Spravovaný 
podúčet 3
Obchodní tým 1
Obchodní tým 2
Obchodní tým 3
Každý obchodní tým spravuje více podúčtů.
Spravovaný 
podúčet 1
Spravovaný 
podúčet 2
Spravovaný 
podúčet 3
Jak se používá spravovaný obchodní podúčet?
1. krok
Přejděte na položku Podúčty v rozevírací nabídce pod vaším avatarem, klikněte na Vytvořit podúčet a jako typ podúčtu vyberte Spravovaný obchodní podúčet.
2. krok
Získejte UID svého obchodního týmu a zadejte ho v rámci procesu vytváření vazby.
3. krok
Nahrajte smlouvu o svěření uzavřenou s obchodním týmem.
Jak se stát klientem nebo obchodním týmem
O pozici klienta mohou požádat všichni uživatelé. Chcete-li založit obchodní tým, musíte se kvalifikovat jako instituce u OKX a dosáhnout alespoň úrovně VIP 1. Pokud splňujete tyto požadavky, kontaktujte nás níže.
Doplňující informace
Nejčastější dotazy
Podívejte se, jestli ostatní vaše otázky sdílí.
Průvodce
Podrobný průvodce k provázání spravovaných obchodních podúčtů
Pravidla
Informace, jak fungují spravované obchodní podúčty
Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a varování před rizikem: Informace (které mohou mj. zahrnovat tržní data a statistické informace) (dále jen „informace“), které se objevují na tomto webu, jsou určeny jen pro obecně informativní účely. Společnost OKX neposkytují žádnou záruku ani závazek (ať již výslovný, nebo předpokládaný) týkající se těchto informací nebo jejich přesnosti či úplnosti; nemá žádnou povinnost aktualizovat či opravit případnou nepřesnost v těchto informacích a ani jinak neodpovídá za tyto informace (mj. za jakoukoli ztrátu, poškození nebo jiný následek plynoucí ze spoléhání se na tyto Informace). Z výkonnosti v minulosti nelze vyvozovat výkonnost v budoucnosti; hodnota, cena nebo příjem z digitálních aktiv mohou nezávisle na těchto informacích spadnout nebo stoupnout a informace nemusí zmiňovat všechna rizika (přímá či nepřímá), která mohou být spojena se zde zmíněnými nebo jinak uvedenými transakcemi nebo produkty. Informace nemusí být vhodné pro všechny uživatele. Než uživatelé vstoupí do navrhované transakce, měli by si zjistit v rámci nezávislé konzultace se svými vlastními poradci (mj. s právními, daňovými a účetními poradci a poradci na otázky související s předpisy), jaká rizika jsou s navrhovanou transakcí spojena.

Tento web a tyto informace: (i) nepředstavují nabídku, doporučení ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli digitální aktiv; ani (ii) nejsou zamýšleny jako zdroj poradenství či doporučení (bez ohledu na investiční, obchodně účetní, právní, daňové a jiné informace). Tento web rovněž není zamýšlen k distribuci směrem k jakékoli osobě nebo pro přístup ze strany jakékoli osoby v jurisdikci, kde by taková distribuce nebo přístup byl proti příslušným zákonům a předpisům. Osoby přistupující na tento web mají povinnost informovat se o těchto omezeních a dodržet je. Digitální aktiva jsou spekulativní a vysoce volatilní, mohou kdykoli ztratit likviditu a jsou vysoce riziková. Osoby obchodující s digitálními aktivy mohou přijít o celou jejich hodnotu. Nahlédněte prosím do dokumentů společnosti OKX Podmínky poskytování služby a Důležité informace o rizicích a dodržování předpisů, kde naleznete další informace.

© 2023 OKX. Všechna práva vyhrazena.