PoR (Proof of Reserves)

Společnost OKX udržuje rezervu v poměru 1:1 k finančním prostředkům všech uživatelů na naší platformě a pravidelně vydává reporty proof of reserves s cílem zajistit větší transparentnost ohledně aktiv držených na naší burze.

PoR (Proof of Reserves). Štít s hodinovými ručičkami a časová osa představující zabezpečení a vývoj rezerv v reportech Proof of Reserves.
Ve svém 20. měsíčním reportu Proof of Reserves dokládá společnost OKX 22,4 miliardy USD v primárních aktivech, kterými jsou podloženy finanční prostředky jejích zákazníků.
Co je nového v PoR od OKX
Podívejte se naše nejnovější i starší upgrady
Duben 2024
Lídr v důvěryhodnosti a transparentnosti
Ve svém 18. reportu Proof of Reserves, které vydává bez přerušení, dokládá společnost OKX 22,3 miliardy USD v primárních aktivech, kterými jsou podloženy uživatelské finanční prostředky.
Duben 2024
Lídr v důvěryhodnosti a transparentnosti
Ve svém 18. reportu Proof of Reserves, které vydává bez přerušení, dokládá společnost OKX 22,3 miliardy USD v primárních aktivech, kterými jsou podloženy uživatelské finanční prostředky.
BTC
Bitcoin
BTC
104 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
141 131
Aktiva v peněžence OKX Wallet
147 150
Burza
134 017
Úschova třetí strany
13 133
ETH
Ethereum
ETH
102 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
1 606 297
Aktiva v peněžence OKX Wallet
1 640 263
Burza
1 455 189
Úschova třetí strany
185 073
USDT
Tether
USDT
107 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
5 583 165 083
Aktiva v peněžence OKX Wallet
5 961 219 044
Burza
5 798 434 706
Úschova třetí strany
162 784 338
USDC
USD Coin
USDC
102 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
783 739 055
Aktiva v peněžence OKX Wallet
796 631 603
Burza
773 564 915
Úschova třetí strany
23 066 688
XRP
Ripple
XRP
107 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
271 392 849
Aktiva v peněžence OKX Wallet
289 803 026
Burza
289 803 026
Úschova třetí strany
0
DOGE
Dogecoin
DOGE
101 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
4 034 649 282
Aktiva v peněžence OKX Wallet
4 076 529 892
Burza
4 076 529 892
Úschova třetí strany
0
SOL
Solana
SOL
105 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
4 266 186
Aktiva v peněžence OKX Wallet
4 488 098
Burza
4 488 098
Úschova třetí strany
0
OKB
OKB
OKB
100 %
Aktiva držena uživatelem u OKX
194 563 367
Aktiva v peněžence OKX Wallet
194 658 637
Burza
194 658 537
Úschova třetí strany
100
Zřeknutí se odpovědnosti: Výše uvedené zůstatky v úschově třetích stran jsou uloženy u správců aktiv třetích stran. Pokud máte jakékoli dotazy nebo si chcete zůstatky ověřit, obraťte se s ověřením na správce aktiv třetích stran.
 • 1
  2
  3
Obrázek k ověření dat vysvětlující, že Proof of Reserves zajišťuje transparentnost, bezpečnost a odpovědnost kryptoměnových burz.

Proč je PoR (Proof of Reserves) důležité?

OKX si jakožto kryptoměnová burza uvědomuje, že bezpečnost a zabezpečení aktiv zákazníků představují nejvyšší prioritu. Zajišťujeme, aby naše rozvaha vždy obsahovala dostatek aktiv s poměrem rezerv 1:1, díky čemuž máme dlouhodobě nejlepší pověst v oblasti zabezpečení a likvidity v dané třídě.

Naše držba v peněženkách na blockchainu je navíc veřejná, takže si můžete snadno ověřit, že vklady zákazníků jsou kryté v poměru 1:1 skutečnými digitálními aktivy.

Náš závazek dodržovat poměr rezerv 1:1 a měsíční reporty Proof of Reserves nastavují v odvětví kryptoměn vysoký standard a svědčí o našem odhodlání předcházet platební neschopnosti naší platformy a o přesnosti údajů o finančních prostředcích a čistých zůstatcích našich zákazníků. To má zásadní význam pro budování důvěry u regulačních orgánů a podporu zdravého a udržitelného ekosystému kryptoměn.

PoR (Proof of Reserves)PoR (Proof of Reserves)

Co je PoR (Proof of Reserves)?

PoR (Proof of Reserves) zaručuje, že správci aktiv mají dostatek finančních prostředků na pokrytí všech aktiv uživatelů na jejich platformě a závazků z vkladů, přičemž zůstávají solventní.

Toto kryptografické potvrzení prokazuje, že kryptoměnová burza drží v určitém čase určité množství aktiv na svém blockchainu, čímž je zajištěna transparentnost souhrnných zůstatků uživatelů nebo celkové výše vkladů na burze. Toho se dosahuje bez odhalení jakýchkoli citlivých informací o zůstatcích na jednotlivých účtech. PoR je důležitou součástí kryptoměnového ekosystému.

Aktiva považovaná za rezervy představují kryptoměny nabízející silnou likviditu a přijetí na trhu. OKX nabízí reporty o rezervách pro 22 coinů, mezi něž patří , , a stablecoiny, jako například , .

Jak funguje náš systém PoR (Proof of Reserves)?

 1. K prokázání a ověření aktiv všech uživatelů držených na naší burze používáme transparentní algoritmus ZKP (Zero-Knowledge Proof) s názvem zk-STARK.

 2. Ověříme naše vlastnictví adres peněženek OKX na blockchainu a celkově držený objem aktiv v peněženkách OKX.

 3. Nakonec ověříme náš poměr rezerv porovnáním celkově držených aktiv uživatelů s celkovými aktivy na burze z adres našich peněženek na blockchainu.

Co je zk-STARK?

(Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge) je bezpečná metoda. Vychází z principů Zero Knowledge a využívá protokol FRI k ověřování dat a prokazování pravosti našich reportů. Kromě toho zk-STARK zajišťuje soukromí uživatelů tím, že nezveřejňuje konkrétní částky, hodnoty ani adresy.

Jak společnost OKX ověřuje vaše aktiva pomocí algoritmu zk-STARK

 1. Pořídíme snímek zůstatku aktiv každého uživatele a tato data vložíme do tabulky trasování a do šifrovaného systému Merklova stromu. Vznikne tak záznam odolný proti manipulaci, který lze použít k ověření přesnosti zůstatků.

 2. Pořídíme snímek zůstatku aktiv každého uživatele a tato data vložíme do tabulky trasování a do šifrovaného systému Merklova stromu. Vznikne tak záznam odolný proti manipulaci, který lze použít k ověření přesnosti zůstatků.
 3. Stanovili jsme tři pravidla (podmínky), která musí zůstatky aktiv našich uživatelů splňovat. Pokud je každá z těchto podmínek otestována a potvrdí se její pravdivost, potvrzuje to pravdivost tvrzení společnosti OKX.

  Pravidlo 1: Podmínka celkového zůstatku
  Celkový objem aktiv uživatelů, jejichž držbu OKX deklaruje, je součtem celkového zůstatku aktiv jednotlivých uživatelů.

  Pravidlo 2: Podmínka nezáporného zůstatku
  Celkový zůstatek jednotlivých uživatelů je vyšší než nula a jejich aktiva jsou evidována tak, že jsou pokryty jejich závazky a je zajištěno, že každý uživatel má kladný čistý vlastní kapitál. To má zásadní význam pro zajištění solventnosti kryptoměnové burzy.

  Pravidlo 3: Podmínka zahrnutí
  Do procesu výpočtu a ověření je zahrnut celkový zůstatek každého uživatele.Náš systém PoR (Proof of Reserves) je opensourcový a je k dispozici k analýze a použití na .

Jak ověřit vlastnictví adresy peněženky a aktiv u OKX

Zveřejnili jsme seznam adres peněženek, kde si mohou uživatelé zkontrolovat OKX aktiva uložená na blockchainu. Tyto adresy obsahují podepsanou zprávu „I am an OKX address“ (Jsem adresa OKX), která potvrzuje naše vlastnictví.

K ověření našeho vlastnictví pak můžete použít nástroje třetích stran nebo opensourcové nástroje poskytované společností OKX.

Jak ověřit poměr rezervy společnosti OKX

Pokud budete chtít ověřit poměr rezerv společnosti OKX, porovnejte celková aktiva držená v peněženkách OKX na blockchainu s celkovými aktivy uživatelů z kořene Merklova stromu.

Pokud je náš celkový zůstatek aktiv na blockchainu vyšší nebo roven celkovému zůstatku aktiv uživatelů, potvrzuje poměr rezerv, že OKX má PoR (Proof of Reserves).

Poznámka: Report je snímek zůstatků aktiv našich uživatelů v čase zachycení dat. Nezahrnuje žádné tokeny mimo rozsah ani následné transakce provedené po pořízení snímku.

Jak si můžete PoR (Proof of Reserves) ověřit sami?

Ověření podmínky zahrnutí

Období reportu: od dubna 2023


 1. Pokud si chcete ověřit, že byl zůstatek vašich aktiv zahrnut jako list Merklova stromu, přejděte na . Kliknutím na tlačítko Podrobnosti si pak zobrazte údaje z reportu.
 2. Data potřebná k ověření získáte kliknutím na {Copydata} a vložením řetězce jako souboru do nové složky. Soubor musí končit názvem _inclusion_proof.json.
 3. Data potřebná k ověření získáte kliknutím na Kopírovat data a vložením řetězce jako souboru do nové složky. Soubor musí končit názvem _inclusion_proof.json.

 4. Stáhněte si opensourcový ověřovací nástroj OKX {zkstarkvalid} a uložte jej do složky obsahující soubor JSON.
 5. Stáhněte si opensourcový ověřovací nástroj OKX a uložte jej do složky obsahující soubor JSON.
 6. Otevřením nástroje zk-STARK Validator automaticky spustíte uložený soubor JSON.

  Pokud je ověření úspěšné, zobrazí se následující zpráva:
  Úspěšné ověření podmínky zahrnutí

 7. Úspěšné ověření podmínky zahrnutí

  Pokud ověření selže, zobrazí se následující zpráva:
  Neúspěšné ověření podmínky zahrnutí

  Neúspěšné ověření podmínky zahrnutí
Přejděte na náš Merklův strom od 22. 11. 2022 do 17. 2. 2023
Přejděte na náš Merklův strom v2 od 16.03.2023
Další informace

Ověření podmínky celkového zůstatku a nezáporného zůstatku

Pokud si chcete ověřit, že OKX drží aktiva, která uvádí, a že žádný uživatel nemá záporná aktiva, postupujte podle následujících kroků:


 1. V části si ze záložky Zpráva o závazcích stáhněte soubor zk-STARK.
 2. V části Soubory Proof of Reserves si ze záložky Zpráva o závazcích stáhněte soubor zk-STARK.
 3. Rozbalením souboru zobrazte složku sum proof data se složkami branch a trunk obsahujícími soubory sum_proof.json a sum_value.json.

 4. Rozbalením souboru zobrazte složku sum proof data se složkami branch a trunk obsahujícími soubory sum_proof.json a sum_value.json.
  Rozbalením souboru zobrazte složku sum proof data se složkami branch a trunk obsahujícími soubory sum_proof.json a sum_value.json.
 5. Stáhněte si opensourcový ověřovací nástroj OKX a umístěte jej do stejné kořenové složky jako složku sum proof data.
 6. Otevřením nástroje zk-STARK Validator automaticky spustíte rozbalený soubor zk-STARK.

  Pokud je ověření úspěšné, zobrazí se následující zpráva:
  Úspěšné ověření podmínky celkové výše a nezáporného zůstatku

 7. Úspěšné ověření podmínky celkové výše a nezáporného zůstatku

  Pokud ověření selže, zobrazí se následující zpráva:
  Neúspěšné ověření podmínky celkové výše a nezáporného zůstatku

  Neúspěšné ověření podmínky celkové výše a nezáporného zůstatku
Další informace

Ověření vlastnictví adresy peněženky OKX a zůstatku na ní

Pokud si chcete ověřit vlastnictví adresy své peněženky OKX a zkontrolovat si její zůstatek, porovnejte ji s naším zveřejněným seznamem adres kryptoměnových peněženek.

OKX zpřístupní informace o typu kryptoměny, její výši a podpisu. Kromě toho bude rovněž k dispozici podepsaná zpráva „I am an OKX address“ (Jsem adresa OKX) s příslušným privátním klíčem.

V případě bitcoinu (BTC) si uživatelé mohou ověřit vlastnictví adresy BTC své peněženky a zůstatku v ní pomocí následujících kroků:


 1. Stáhněte si veřejně dostupné informace o adrese peněženky v části .
 2. Následně si z webu stáhněte opensourcové ověřovací nástroje OKX a spusťte proces ověřování.
 3. Otevřete stažený soubor s informacemi o adrese peněženky a zkopírujte informace zvýrazněné na níže uvedeném obrázku. Adresu BTC, podpis a zprávu je třeba zkopírovat zvlášť.

 4. Otevřete stažený soubor s informacemi o adrese peněženky a zkopírujte informace zvýrazněné na níže uvedeném obrázku. Adresu BTC, podpis a zprávu je třeba zkopírovat zvlášť.
 5. Vložte tyto informace do nástroje pro ověření podpisu třetí strany nebo do nástroje společnosti OKX a ověřte adresu a podpis.

  Pokud bude ověření úspěšné, potvrzuje to, že společnost OKX adresu vlastní.
 6. Poznámka: Nástroje třetích stran dokážou ověřit vlastnictví vždy pouze jedné adresy OKX. Pokud budete chtít ověřit vlastnictví všech adres OKX najednou, použijte nástroj společnosti OKX.
  Snímek obrazovky s nástrojem pro ověření podpisu. Adresa, zpráva a podpis BTC jsou ověřeny, což znamená, že OKX je vlastníkem adresy.
 7. Pomocí nástroje ověřte zůstatek na adrese peněženky OKX jeho porovnáním s odpovídajícím snímkem výšky bloku.
 8. Pomocí nástroje {CheckBalance} ověřte zůstatek na adrese peněženky OKX jeho porovnáním s odpovídajícím snímkem výšky bloku.
Další informace