Offline úložiště
Online úložiště
OKX Risk Shield

Co je OKX Risk Shield?

Za účelem ochrany aktiv uživatelů vytvořila společnost OKX rezervní fond pro rizika spojená s aktivy, jehož smyslem je neustálé vyčleňování určitého procenta našich zisků na zajištění a ochranu aktiv před bezpečnostními riziky spojenými s kryptoměnami.

K čemu tento fond potřebujeme?

K vytvoření bezpečného, zabezpečeného a spolehlivého prostředí pro obchodování s kryptoměnami pro všechny uživatele se zvyšující se mírou podpory přijímání kryptoměn.

Tento fond doplňující náš špičkový systém kontroly bezpečnostních rizik aktiv poskytne novým i stávajícím uživatelům silnou ochranu pro zabezpečení jejich aktiv.