Naše poplatky za obchodování se pro běžné a VIP uživatele liší. Běžní uživatelé jsou rozděleni do úrovní podle jejich celkové držby OKB, zatímco VIP uživatelé jsou rozděleni do kategorií podle 30denních objemů obchodování a denních zůstatků aktiv. Úrovně se každodenně aktualizují.

Pokud uživatelé splní podmínky u různých úrovní poplatků, a to v rámci objemu spotového obchodování, v rámci celkového objemu obchodování s perpetuálními a expiry kontrakty (obchodovanými na marži pomocí USDT, obchodovanými na marži pomocí USDC a obchodovanými na marži pomocí kryptoměn), v rámci objemu obchodování s opcemi, v rámci objemu obchodování se spready a v rámci celkových aktiv, budou moci využít slevu z nejvyšší úrovně poplatku. Pokud například uživatel dosáhne objem spotového obchodování za 30 dní na úrovni 10 000 000 USD (VIP 2); celkový objem obchodování s perpetuálními a expiry kontrakty (obchodovanými na marži pomocí USDT, obchodovanými na marži pomocí USDC a obchodovanými na marži pomocí kryptoměn) za 30 dní na úrovni 200 000 000 USD (VIP 3); objem obchodování s opcemi na úrovni 5 000 000 USD (VIP 1) za 30 dní, objem obchodování s opcemi na úrovni 150 000 000 USD (VIP 2) a výše celkových aktiv na úrovni 5 000 000 USD (VIP 4) za 30 dní, získá slevu na poplatcích na všech trzích jako uživatel VIP 4.

Spot
Futures
Opce
Spready
Páry s USDT
Páry stablecoin/kryptoměna
Běžní uživatelé
Úroveň
Celkový objem držených OKB coinů
Aktiva (BTC)
nebo
30denní objem obchodování (BTC)
Poplatek pro makery
Poplatek pro takery
24h limit pro výběr (USD)
VIP uživatelé
Úroveň
Aktiva (BTC)
nebo
30denní objem obchodování (BTC)
Poplatek pro makery
Poplatek pro takery
24h limit pro výběr (USD)

30denní objem obchodování (BTC) představuje celkový objem obchodování pro odpovídající trh

Pravidla pro poplatky za obchodování
TypPopis
Poplatky za obchodováníMin. (sazba poplatku × nominální částka, 12,5 % × opční prémie)
Poplatek při uplatněníMin. (0,02 % × nominální částka, úroveň poplatku uživatele, který je takerem × nominální částka, 12,5 % × hodnota vypořádání)
*Denní opce nezahrnují poplatek za uplatnění. Jde o opce, které neexpirují v pátek.
*Vztahuje se jen na uplatněné opce. Neplatí pro neuplatněné opce.
Poplatek za vynucenou likvidaciMin. (úroveň poplatku uživatele, který je takerem × nominální částka, 12,5 % × referenční cena)
Penále za likvidaciPožadavek na udržovací marži u odpovídajících pozic
Kombinované opceU kombinovaných obchodů s opcemi s RFQ lze využít až 50% slevu z poplatků!
U každého podkladového aktiva se poplatky za obchodování účtují u legů z té strany (nákup nebo prodej), která má vyšší nominální hodnotou.
Do 30denního objemu obchodování u odpovídajícího instrumentu se započítávají jen legy, u kterých se účtuje poplatek za obchodování.
Příklady poplatků za obchodování
Předpokládejme násobitel 0,01 u opcí BTCUSD, nominální hodnotu 1 a opční prémii 0,05 BTC.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,03 %) koupil 100 kontraktů call opcí (s nominální hodnotou 1 BTC):
Pokud je obchodník A takerem při vyřízení objednávky, poplatek za obchodování = min. (0,03 % × 0,01 × 1, 12,5 % × 0,01 × 1 × 100 × 0,05) × 100 = 0,0003 BTC
Pokud je obchodník A makerem při vyřízení objednávky, poplatek za obchodování = min. (0,02 % × 0,01 × 1, 12,5 % × 0,01 × 1 × 100 × 0,05) × 100 = 0,0002 BTC
Příklady kombinovaných obchodů
Kombinované obchodyPoplatky
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 BTCPoplatky se účtují jen u nákupního legu call 3 BTC.
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 ETHPoplatky se účtují u obou opčních legů a u celkové hrubé nominální částky.
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 BTC, nákupní call 2 ETH, prodejní put 2 ETHTato metoda výpočtu se aplikuje odděleně na strukturu BTC a na strukturu ETH. V tomto příkladu se poplatek za obchodování účtuje u nákupního legu 3 BTC a nákupního legu 2 ETH.
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 BTC, nákupní perpetuální hedž BTCTato metoda výpočtu platí jen pro opce. V tomto příkladu se poplatek za obchodování účtuje u nákupního legu 3 BTC a nákupního perpetuálního hedže BTC.
Celkový objem držených OKB coinů
Celkově držený objem OKB je celkové množství OKB, které máte na svém hlavním účtu a podúčtech, včetně obchodního účtu, účtu pro financování a účtu Grow (OKB v produktu Simple Earn se do toho nezahrnuje).
Úroveň poplatků hlavního účtu a podúčtů
Úroveň vašeho hlavního účtu se určuje podle 30denního objemu obchodování a denního zůstatku aktiv všech hlavních účtů a podúčtů. Výše poplatku vašeho hlavního účtu je na podúčty aplikována v 16:00 UTC po vytvoření podúčtu.
30denní objem obchodování (USD)
Váš objem obchodování v BTC se počítá na základě jeho aktuální hodnoty v USD. Denně v 16:00 UTC převedeme váš celkový objem obchodování na USD na základě průměrné denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Pak určíme váš celkový objem spotového obchodování za posledních 30 dní. Pokud jste například v posledních 30 dnech obchodovali s OMG, XRP, BTC, LTC a BCH, převedeme každou transakce na její ekvivalent v BTC v okamžiku obchodu (to zahrnuje obchody v USDT, ETH a dalších párech). Tato částka se pak převede na USD na základě průměrné denní ceny. Každý den v 16:00 UTC aktualizujeme tento výpočet tak, aby odrážel váš objem obchodování za minulých 30 dní.
Celkový zůstatek aktiv
Každý den v 16:00 UTC pořídíme snímek všech vašich aktiv v kryptoměnách a převedeme hodnotu na USDT a pak na USD na základě průměrné denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2].
Mezi aktiva snímku patří obchodní účet, účet pro financování a účet Grow. Aktiva vypůjčená na finanční páku nebo půjčku jsou vyloučena.
30denní objem obchodování (USD)
Celkový 30denní objem všech vašich obchodů s futures v BTC počítáme na základě ceny USD. Každých 24 hodin tento celkový objem převedeme na USD na základě průměrné denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Vypořádáme futures a aktualizujeme tento výpočet tak, aby odrážel váš objem obchodování za minulých 30 dní, a to denně v 16:00 UTC.
Řekněme, že jste v posledních 30 dnech obchodovali s futures na marži pomocí kryptoměn BTC, ETH a ETC. Objem vašeho obchodování s BTC, ETH a ETC převedeme na ekvivalent v BTC podle kurzu BTC/USD a pak na USD na základě průměrné denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Objem pak vypořádáme v 16:00 UTC.
30denní objem obchodování (USD)
Váš objem obchodování v BTC se počítá na základě jeho aktuální hodnoty v USD. Denně v 16:00 UTC převedeme váš celkový objem obchodování na USD na základě průměrné denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Pak určíme váš celkový objem obchodování s opcemi za posledních 30 dní. Pokud jste například v posledních 30 dnech obchodovali s opcemi na BTC a ETH, převedeme objem BTC a ETH na jeho ekvivalent v BTC v okamžiku obchodu. Tato částka se pak převede na USD na základě průměrné denní ceny. Každý den v 16:00 UTC aktualizujeme tento výpočet tak, aby odrážel váš objem obchodování za minulých 30 dní.
Makeři a takeři
Příkaz maker order představuje příkaz limit order, který se zadá do objednávkové knihy, a teprve potom může být obchodován na trhu. Pokud je například aktuální nejnižší poptávková cena BTC 1 000 USDT a vy vytvoříte objednávku s nabídkovou cenou 999 USDT, nemůže být tato objednávka vyřízena okamžitě. Pak vstoupí do objednávkové knihy, dokud jej někdo nevyplní. Po vyřízení objednávky musíte zaplatit poplatek pro makery a taker zaplatí poplatek pro takery. A naopak vy musíte zaplatit poplatek pro takery, když se úspěšně zobchoduje váš poptávkový příkaz limit order.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování pro spotové/maržové obchodování = výše poplatku × množství zakoupené kryptoměny při vyřízení objednávky.
Pravidlo účtování krypta: Poplatek = výše poplatku × částka koupeného krypta při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme spotové obchodování s BTC/USDT, v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,08 %; poplatek pro takery: 0,1 %) koupil 1 BTC za tržní cenu a stal se takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,1 % × 1 = 0,001 BTC, tzn. obchodník A obdrží po odečtení poplatku 0,999 BTC.
Obchodník A prodal 20 000BTC za limitní cenu a obdržel 1 USDT. Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,08 % × 20 000 = 16 USDT, tzn. obchodník A obdrží po odečtení poplatku 19 984 USDT.
Pravidlo pro slevu z poplatku za obchodování: Poplatek = výše poplatku × částka prodaného krypta při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme spotové obchodování s BTC/USDT, v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,002 %; poplatek pro takery: 0,002 %) prodal 1 BTC za limitní cenu a stal se makerem tohoto obchodu, takže sleva z poplatku za obchodování ve prospěch obchodníka A = 0,002% × 1 = 0,00002 BTC.
Obchodník A nakoupil 1 BTC prostřednictvím objednávky limit order a obdržel 20 000 USDT. Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže sleva z poplatku za obchodování ve prospěch obchodníka A = 0,002 % × 1 × 20 000 = 0,4 USDT.
Makeři a takeři
Příkaz maker order představuje příkaz limit order, který se zadá do objednávkové knihy, a teprve potom může být obchodován na trhu. Pokud je například aktuální nejnižší poptávková cena BTC 1 000 USDT a vy vytvoříte objednávku s nabídkovou cenou 999 USDT, nemůže být tato objednávka vyřízena okamžitě. Pak vstoupí do objednávkové knihy, dokud jej někdo nevyplní. Po vyřízení objednávky musíte zaplatit poplatek pro makery a druhý uživatel zaplatí poplatek pro takery. Konečný poplatek nesmí překročit 12,5 % opční prémie.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDT = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu × cena při splnění příkazu).
Pravidlo odpočtu u kryptoměn: Poplatek za obchodování futures s expirací na marži pomocí USDT se vypořádává v USDT a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme futures BTCUSDT s expirací (nominální hodnota je 0,01 BTC, násobitel je 1), v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupil/prodal 100 kontraktů (1 BTC) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDT (0,1 BTC). Obchodník A se stal takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 10 USDT.
Obchodník A koupil/prodal 100 kontraktů (1 BTC) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDT (0,1 BTC). Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 4 USDT.
Poplatek za vypořádání s expirací: 0,01 % pro všechny uživatele bez ohledu na jejich úroveň.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí kryptoměn = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu / cena při splnění příkazu).
Pravidlo účtování: Poplatek za obchodování s futures s expirací na marži pomocí kryptoměn se vypořádává v obchodované kryptoměně a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme futures BTCUSD s expirací (nominální hodnota je 100 USD, násobitel je 1), v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USD.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupil/prodal 100 kontraktů (10 000 USD) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 0,05 BTC (1000 USD). Obchodník A se stal takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,00025 BTC.
Obchodník A koupil/prodal 100 kontraktů (10 000 USD) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 0,05 BTC (1000 USD). Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,0001 BTC.
Poplatek za vypořádání s expirací: 0,01 % pro všechny uživatele bez ohledu na jejich úroveň.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDC = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu × cena při splnění příkazu).
Pravidla účtování poplatku: Poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDC se vypořádává v USDC a účtuje se při vyřízení objednávky;
Jako příklad použijeme kontrakty BTCUSDC s expirací (nominální hodnota je 0,0001 BTC, násobitel je 1), v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDC; Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupil/prodal 100 kontraktů (0,01 BTC) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDC (0,1 BTC).
Obchodník A se stal takerem (příjemcem) tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 0,0001 × 20 000) = 0,1 USDC.
Obchodník A koupil/prodal 100 kontraktů (0,01 BTC) za limitní cenu s 10násobnou finanční pákou a jako marži použil 2000 USDC (0,1 BTC).
Obchodník A se stal makerem (tvůrcem) tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 0,0001 × 20 000) = 0,04 USDC.
Poplatek za vypořádání kontraktů s expirací: 0,01 % pro všechny uživatele bez ohledu na jejich úroveň.
Poplatek za vynucenou likvidaci: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování perpetuálních kontraktů na marži pomocí USDT = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu × cena při splnění příkazu).
Pravidlo účtování: Poplatek za obchodování s perpetuálními futures na marži pomocí USDT se vypořádává v USDT a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální futures BTCUSDT (nominální hodnota je 0,01 BTC, násobitel je 1), v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupil/prodal 100 kontraktů (1 BTC) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDT (0,1 BTC). Obchodník A se stal takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 10 USDT.
Obchodník A koupil/prodal 100 kontraktů (1 BTC) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDT (0,1 BTC). Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 4 USDT.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování perpetuálních kontraktů na marži pomocí kryptoměn = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu / cena při splnění příkazu).
Pravidlo účtování: Poplatek za obchodování s perpetuálními futures na marži pomocí kryptoměn se vypořádává v obchodované kryptoměně a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální futures BTCUSD (nominální hodnota je 100 USD, násobitel je 1), v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USD.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupil/prodal 100 kontraktů (10 000 USD) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 0,05 BTC (1000 USD). Obchodník A se stal takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,00025 BTC.
Obchodník A koupil/prodal 100 kontraktů (10 000 USD) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 0,05 BTC (1000 USD). Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,0001 BTC.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
expiry obchodované na marži pomocí USDT, perpetuální swapy obchodované na marži pomocí USDC a expiry obchodované na marži pomocí USDC:
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDT, perpetuálních kontraktů na marži pomocí USDC a kontraktů s expirací na marži pomocí USDC = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu × cena při splnění příkazu).
Příklad poplatku za obchodování: Poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDT se vypořádává v USDT, zatímco poplatek za obchodování perpetuálních kontraktů na marži pomocí USDC a kontraktů s expirací na marži pomocí USDC se vypořádává v USDC. Účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální kontrakt BTCUSDC (nominální hodnota je 0,0001 BTC, násobitel je 1) a budeme předpokládat, že tržní cena BTC je 20 000 USDC. Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupí nebo prodá 100 kontraktů (0,01 BTC) za tržní cenu s 10x finanční pákou, přičemž jako marži použije 2000 USDC (0,1 BTC).
Pokud je obchodník A takerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 0,0001 × 20 000) = 0,1 USDC. Obchodník A koupí nebo prodá 100 kontraktů (0,01 BTC) za limitní cenu s 10x finanční pákou, přičemž jako marži použije 2000 USDC (0,1 BTC). Pokud je obchodník A makerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 0,0001 × 20 000) = 0,04 USDC.
Perpetuální swapy a expiry obchodované na marži pomocí kryptoměn:
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování perpetuálních swapů a expiry na marži pomocí kryptoměn = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu / cena při splnění příkazu).
Pravidlo pro poplatek: Poplatek za obchodování perpetuálních swapů a kontraktů s expirací na marži pomocí kryptoměn se vypořádává v obchodované kryptoměně a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální futures BTCUSD (nominální hodnota je 100 USD, násobitel je 1) a budeme předpokládat, že tržní cena BTC je 20 000 USD.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupí nebo prodá 100 kontraktů (10 000 USD) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použije 0,05 BTC (1000 USD). Pokud je obchodník A takerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,00025 BTC.
Obchodník A koupí nebo prodá 100 kontraktů (10 000 USD) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použije 0,05 BTC (1000 USD). Pokud je obchodník A makerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,0001 BTC.
Poplatek za vypořádání s expirací: 0,01 % pro všechny uživatele bez ohledu na jejich úroveň.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování opčního kontraktu = min(výše poplatku × násobitel × nominální hodnota kontraktu, 12,5 % × opční prémie × násobitel × nominální hodnota kontraktu) × Počet vyřízených kontraktů
Jako příklad použijeme opce BTCUSD (násobitel je 0,01, nominální hodnota je 1 BTC, opční prémie je 0,05 BTC).
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,03 %) nakoupil 100 kontraktů call opcí (nominální hodnota je 1 BTC):
Pokud je obchodník A při vyřízení objednávky takerem, poplatek za obchodování = Min. (0,03 % × 0,01 × 1, 12,5 % × 0,01 × 1 × 100 × 0,05) ×100 = 0,0003 BTC.
Pokud je obchodník A při vyřízení objednávky makerem, poplatek za obchodování = Min. (0,02 % × 0,01 × 1, 12,5 % × 0,01 × 1 × 100 × 0,05) × 100 = 0,0002 BTC.
Poplatek za uplatnění opce: Poplatek za uplatnění = Min. (0,02 % × nominální hodnota, úroveň poplatku uživatele, který je takerem × nominální hodnota, 12.5% × hodnota vypořádání). Všimněte si prosím, že 1denní opce (neexpirující v pátek) nezahrnují poplatek za uplatnění a neuplatněné opce jsou bez poplatku.
Poplatek za vynucenou likvidaci: Poplatek za vynucenou likvidaci = Min. (úroveň poplatku uživatele, který je takerem × nominální hodnota, 12,5 % × hodnota vypořádání, 12,5 % × referenční cena)
24h limit pro výběr (USD)
Limit pro výběr za 24 hodin je maximální částka kryptoměn, kterou můžete vybrat během 24 hodin v ekvivalentu USD. Pokud si budete chtít limit navýšit, kontaktujte prosím zákaznickou podporu OKX.
Například: Váš 24h limit pro výběr je 300 USD. Po výběru 250 USD, ekvivalentu 25 USD v OMG a ekvivalentu 15 USD v XRP vám bude zbývat limit 10 USD k výběru v rámci daných 24 hodin. Pokud chcete vybrat ekvivalent 20 USD v XRP, což překračuje limit 10 USD, můžete výběr provést až další den. Případně se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu a nechat si limit zkusmo navýšit.
Limit pro výběr se liší u různých úrovní ověření totožnosti. Zobrazit podrobnosti
Čas denní aktualizace poplatku za obchodování
OKX aktualizuje poslední úroveň poplatku za obchodování uživatele mezi 20:00 a 22:00 UTC.
Zřeknutí se odpovědnosti
Poplatky u OKX se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti. Poplatky platné pro vás naleznete zde.