Uživatelé jsou rozděleni do kategorií na běžných a VIP úrovních podle objemu obchodování. Běžní uživatelé jsou klasifikováni podle své držby OKB, zatímco uživatelé VIP jsou klasifikováni podle objemu svých aktiv a objemu obchodování za posledních 30 dní. Různé úrovně určují poplatky za obchodování pro další obchodovací den.

Pokud hodnoty pro objem spotového obchodování, celkový objem perpetuálních futures a futures s expirací (perpetuální futures na USDT, futures s expirací na USDT, perpetuální futures na USDC, futures s expirací na USDC, perpetuální futures na marži pomocí kryptoměn a futures s expirací na marži pomocí kryptoměn), objem obchodování s opcemi, objem obchodování se spready a objem aktiv splňují při výpočtu úrovně poplatku podmínky různých úrovní poplatků, získá uživatel nejvýhodnější sazbu poplatku.
Pokud například daný uživatel dosáhne objemu spotového obchodování za posledních 30 dní ve výši 10 000 000 USD (což odpovídá úrovni VIP 2), celkového objemu obchodování s perpetuálními futures a futures s expirací za posledních 30 dní ve výši 200 000 000 USD (což odpovídá úrovni VIP 3), objemu obchodování s opcemi za posledních 30 dní ve výši 5 000 000 USD (což odpovídá úrovni VIP 1) a objemu obchodování se spready za posledních 30 dní ve výši 150 000 000 USD (což odpovídá úrovni VIP 2) a objem jeho aktiv podle snímku pořízeného v 0:00 (UTC+8) aktuálního dne představuje 5 000 000 USD (což odpovídá úrovni VIP 4), pak získá úroveň poplatku VIP 4, která se bude vztahovat na veškeré obchodování napříč všemi instrumenty.

Spot
Futures
Opce
Spready
Páry s USDT
Páry stablecoin/kryptoměna
Běžní uživatelé
Úroveň
1. úroveň
2. úroveň
3. úroveň
4. úroveň
5. úroveň
Celkový objem držených OKB coinů
< 100
≥ 100
≥ 200
≥ 500
≥ 1 000
Aktiva (USD)
nebo
30denní objem obchodování (USD)
< 100 000/< 5 000 000
< 100 000/< 5 000 000
< 100 000/< 5 000 000
< 100 000/< 5 000 000
< 100 000/< 5 000 000
Poplatek pro makery
0,080 %
0,075 %
0,070 %
0,065 %
0,060 %
Poplatek pro takery
0,100 %
0,090 %
0,080 %
0,070 %
0,060 %
24h limit pro výběr (USD)
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
VIP uživatelé
Úroveň
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Aktiva (USD)
nebo
30denní objem obchodování (USD)
≥ 100 000/≥ 5 000 000
≥ 500 000/≥ 10 000 000
≥ 2 000 000/≥ 20 000 000
≥ 5 000 000/≥ 100 000 000
≥ 10 000 000/≥ 200 000 000
--/≥ 500 000 000
--/≥ 1 000 000 000
--/≥ 5 000 000 000
Poplatek pro makery
0,045 %
0,040 %
0,030 %
0,020 %
0,000 %
-0,002 %
-0,005 %
-0,005 %
Poplatek pro takery
0,050 %
0,045 %
0,040 %
0,035 %
0,030 %
0,025 %
0,020 %
0,015 %
24h limit pro výběr (USD)
12 000 000
16 000 000
20 000 000
24 000 000
30 000 000
36 000 000
40 000 000
40 000 000

30denní objem obchodování (BTC) představuje celkový objem obchodování pro odpovídající trh

Pravidla pro poplatky za obchodování
TypPopis
Poplatky za obchodováníMin. (výše poplatku × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, 12,5 % × opční prémie × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů)
Poplatek při uplatněníMin. (0,02 % × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, úroveň poplatku takera × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, 12,5 % × hodnota vypořádání × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů).
• Denní opce nezahrnují poplatek za uplatnění. Jde o opce, které neexpirují v pátek.
• Platí jen pro uplatněné opce (nikoli neuplatněné opce).
Poplatek za vynucenou likvidaciMin. (úroveň poplatku uživatele, který je takerem × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, 12,5 % × referenční cena × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů)
Penále za likvidaciPožadavek na udržovací marži u odpovídajících pozic
Kombinované opceU kombinovaných obchodů s opcemi s RFQ lze využít až 50% slevu z poplatků!
U každého podkladového aktiva se poplatky za obchodování účtují u legů z té strany (nákup nebo prodej), která má vyšší nominální hodnotou.
Do 30denního objemu obchodování u odpovídajícího instrumentu se započítávají jen legy, u kterých se účtuje poplatek za obchodování.
Příklady poplatků za obchodování
Předpokládejme násobitel 0,01 u opcí BTCUSD, velikost smlouvy 1 BTC a opční prémii 0,05 BTC.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,03 %) koupil 100 kontraktů call opcí (s nominální hodnotou 1 BTC):
Pokud je obchodník A takerem při vyřízení objednávky, poplatek za obchodování = min. (0,03 % × 0,01 × 1 × 100, 12,5 % × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0003 BTC
Pokud je obchodník A makerem při vyřízení objednávky, poplatek za obchodování = min. (0,02 % × 0,01 × 1 × 100, 12,5 % × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0002 BTC
Příklady kombinovaných obchodů
Kombinované obchodyPoplatky
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 BTCPoplatky se účtují jen u nákupního legu call 3 BTC.
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 ETHPoplatky se účtují u obou opčních legů a u celkové hrubé nominální částky.
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 BTC, nákupní call 2 ETH, prodejní put 2 ETHTato metoda výpočtu se aplikuje odděleně na strukturu BTC a na strukturu ETH. V tomto příkladu se poplatek za obchodování účtuje u nákupního legu 3 BTC a nákupního legu 2 ETH.
Nákupní call 3 BTC, prodejní put 2 BTC, nákupní perpetuální hedž BTCTato metoda výpočtu platí jen pro opce. V tomto příkladu se poplatek za obchodování účtuje u nákupního legu 3 BTC a nákupního perpetuálního hedže BTC.
Celkový objem držených OKB coinů
Celkově držený objem OKB je celkové množství OKB, které máte na svém hlavním účtu a podúčtech, včetně obchodního účtu, účtu pro financování a účtu Grow (OKB v produktu Simple Earn se do toho nezahrnuje).
Úroveň poplatků hlavního účtu a podúčtů
Úroveň vašeho hlavního účtu se určuje podle 30denního objemu obchodování a denního zůstatku aktiv všech hlavních účtů a podúčtů. Výše poplatku vašeho hlavního účtu je na podúčty aplikována v 16:00 UTC po vytvoření podúčtu.
30denní objem obchodování (USD)
Váš objem obchodování v BTC se počítá na základě jeho aktuální hodnoty v USD. Denně v 16:00 UTC převedeme váš celkový objem obchodování na USD na základě střední denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Pak určíme váš celkový objem spotového obchodování za posledních 30 dní.
Pokud jste například v posledních 30 dnech obchodovali s BTC, ETH a MATIC, převedeme každou transakce na její ekvivalent v BTC v okamžiku obchodu (to zahrnuje obchody v USDT, ETH a dalších párech). Tato částka se pak převede na USD na základě střední denní ceny. Každý den v 16:00 UTC aktualizujeme tento výpočet tak, aby odrážel váš objem obchodování za minulých 30 dní.
30denní objem obchodování (USD)
Celkový 30denní objem všech vašich spreadových obchodů se počítá v BTC podle ceny BTC/USD. Každých 24 hodin přepočítáme celkový objem obchodování na USD podle střední ceny, která se rovná průměru mezi otevírací a zavírací cenou. Vypořádání provádíme denně v 16:00 UTC.
Řekněme, že jste v posledních 30 dnech obchodovali se spready BTC a ETH. Váš objem obchodování převedeme na ekvivalent v BTC podle směnného kurzu BTC/USD a potom ho podle střední ceny převedeme na USD. Objem pak vypořádáme v 16:00 UTC.
Objem spreadového obchodu se počítá jako součet všech jednotlivých legů. S objemem všech spreadových kombinací se zachází stejně. Například se spotově-perpetuálním spreadovým obchodem v hodnotě 1 USD se zachází stejně jako se spreadovým obchodem futures-futures v hodnotě 1 USD.
Celkový zůstatek aktiv
Každý den v 16:00 UTC pořídíme snímek všech vašich aktiv v kryptoměnách a převedeme hodnotu na BTC a pak na USD na základě střední denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2].
Mezi aktiva snímku patří obchodní účet, účet pro financování a účet Grow. Aktiva vypůjčená pro maržové obchodování nebo půjčka jsou vyloučeny.
30denní objem obchodování (USD)
Váš objem obchodování v BTC se počítá na základě aktuální hodnoty v USD. Denně v 16:00 UTC převedeme váš celkový objem obchodování na USD na základě střední denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Potom určíme váš celkový objem obchodování s futures za posledních 30 dní.
Pokud jste například v posledních 30 dnech obchodovali s futures na marži pomocí kryptoměn BTC, ETH a ETC, převedeme každou transakci na její ekvivalent v BTC v okamžiku obchodu. Tato částka se pak převede na USD na základě střední denní ceny. Denně v 16:00 UTC tento výpočet aktualizujeme, aby odrážel váš objem obchodování za posledních 30 dní.
30denní objem obchodování (USD)
Váš objem obchodování v BTC se počítá na základě jeho aktuální hodnoty v USD. Denně v 16:00 UTC převedeme váš celkový objem obchodování na USD na základě střední denní ceny BTC/USD [střední cena BTC/USD = (otevírací cena + zavírací cena) / 2]. Pak určíme váš celkový objem obchodování s opcemi za posledních 30 dní.
Pokud jste například v posledních 30 dnech obchodovali s opcemi na BTC a ETH, převedeme objem BTC a ETH na jeho ekvivalent v BTC v okamžiku obchodu. Tato částka se pak převede na USD na základě střední denní ceny. Každý den v 16:00 UTC aktualizujeme tento výpočet tak, aby odrážel váš objem obchodování za minulých 30 dní.
Makeři a takeři
Příkaz maker order představuje příkaz limit order, který se zadá do objednávkové knihy, a teprve potom může být obchodován na trhu. Pokud je například aktuální nejnižší poptávková cena BTC 1000 USDT a vy vytvoříte objednávku s nabídkovou cenou 999 USDT, nemůže být tato objednávka vyřízena okamžitě. Bude zadaná v objednávkové knize, dokud ji někdo nevyřídí. Po vyřízení objednávky musíte zaplatit poplatek pro makery a taker zaplatí poplatek pro takery.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování pro spotové/maržové obchodování = výše poplatku × množství zakoupené kryptoměny při vyřízení objednávky.
Pravidlo účtování krypta: Poplatek = výše poplatku × částka koupeného krypta při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme spotové obchodování s BTC/USDT, v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,08 %; poplatek pro takery: 0,1 %) koupil 1 BTC za tržní cenu a stal se takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,1 % × 1 = 0,001 BTC, tzn. obchodník A obdrží po odečtení poplatku 0,999 BTC.
Obchodník A prodal 20 000BTC za limitní cenu a koupil 1 USDT. Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,08 % × 20 000 = 16 USDT, tzn. obchodník A obdrží po odečtení poplatku 19 984 USDT.
Pravidlo pro slevu z poplatku za obchodování: Poplatek = výše poplatku × částka prodaného krypta při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme spotové obchodování s BTC/USDT, v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: -0,002 %; poplatek pro takery: 0,025 %) prodal 1 BTC za limitní cenu a stal se makerem tohoto obchodu, takže sleva z poplatku za obchodování ve prospěch obchodníka A = 0,002% × 1 = 0,00002 BTC.
Obchodník A nakoupil 1 BTC prostřednictvím objednávky limit order a obdržel 20 000 USDT. Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže sleva z poplatku za obchodování ve prospěch obchodníka A = 0,002 % × 1 × 20 000 = 0,4 USDT.
Pravidla poplatků za obchodování pro spready
Výpočet poplatku za obchodování za každý leg: stejný způsob výpočtu platí pro každý odpovídající instrument – s uplatněním 50% slevy pro všechny uživatele.

Například obchodník A obchoduje BTC spot proti perpetuálnímu spreadu obchodovanému na marži pomocí USDT.
Poplatek za obchodování u spreadu se vypočítá sečtením:
50. 2 % výše poplatku za spotové obchodování, takže poplatek za obchodování = 1 % × výše poplatku za spot × částka nakoupené nebo prodané kryptoměny
50. 50 % výše poplatku za perpetuální spread obchodovaný na marži pomocí USDT, takže poplatek za obchodování = 50 % × výše poplatku za perpetuální obchod × počet kontraktů × násobitel × velikost smlouvy × cena při splnění příkazu
Makeři a takeři
Příkaz maker order představuje příkaz limit order, který se zadá do objednávkové knihy, a teprve potom může být obchodován na trhu. Pokud je například aktuální nejnižší poptávková cena BTC 1 000 USDT a vy vytvoříte objednávku s nabídkovou cenou 999 USDT, nemůže být tato objednávka vyřízena okamžitě. Pak vstoupí do objednávkové knihy, dokud jej někdo nevyplní. Po vyřízení objednávky musíte zaplatit poplatek pro makery a druhý uživatel zaplatí poplatek pro takery. Konečný poplatek nesmí překročit 12,5 % opční prémie.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování perpetuálních kontraktů na marži pomocí USDT = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × velikost smlouvy × cena při splnění příkazu).
Pravidlo účtování: Poplatek za obchodování s perpetuálními futures na marži pomocí USDT se vypořádává v USDT a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální futures BTCUSDT (velikost smlouvy je 0,01 BTC, násobitel je 1), v rámci kterého budeme předpokládat, že aktuální cena BTC je 20 000 USDT.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupil/prodal 100 kontraktů (1 BTC) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDT (0,1 BTC). Obchodník A se stal takerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 10 USDT.
Obchodník A koupil/prodal 100 kontraktů (1 BTC) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použil 2000 USDT (0,1 BTC). Obchodník A se stal makerem tohoto obchodu, takže poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 0,01 × 20 000) = 4 USDT.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
expiry obchodované na marži pomocí USDT, perpetuální swapy obchodované na marži pomocí USDC a expiry obchodované na marži pomocí USDC:
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDT, perpetuálních kontraktů na marži pomocí USDC a kontraktů s expirací na marži pomocí USDC = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × velikost smlouvy × cena při splnění příkazu).
Příklad poplatku za obchodování: Poplatek za obchodování kontraktů s expirací na marži pomocí USDT se vypořádává v USDT, zatímco poplatek za obchodování perpetuálních kontraktů na marži pomocí USDC a kontraktů s expirací na marži pomocí USDC se vypořádává v USDC. Účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální kontrakt BTCUSDC (velikost smlouvy je 0,0001 BTC, násobitel je 1) a budeme předpokládat, že tržní cena BTC je 20 000 USDC. Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupí nebo prodá 10 000 kontraktů (1 BTC) za tržní cenu s 10x finanční pákou, přičemž jako marži použije 2000 USDC (0,1 BTC).
Pokud je obchodník A takerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,05 % × (10 000 × 1 × 0,0001 × 20 000) = 10 USDC. Obchodník A koupí nebo prodá 10,000 kontraktů (1 BTC) za limitní cenu s 10x finanční pákou, přičemž jako marži použije 2000 USDC (0,1 BTC). Pokud je obchodník A makerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,02 % × (10 000 × 1 × 0,0001 × 20 000) = 4 USDC.
Perpetuální swapy a expiry obchodované na marži pomocí kryptoměn:
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování perpetuálních swapů a expiry na marži pomocí kryptoměn = výše poplatku × (počet kontraktů × násobitel × nominální hodnota kontraktu / cena při splnění příkazu).
Pravidlo pro poplatek: Poplatek za obchodování perpetuálních swapů a kontraktů s expirací na marži pomocí kryptoměn se vypořádává v obchodované kryptoměně a účtuje se při vyřízení objednávky.
Jako příklad použijeme perpetuální futures BTCUSD (nominální hodnota je 100 USD, násobitel je 1) a budeme předpokládat, že tržní cena BTC je 20 000 USD.
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,05 %) koupí nebo prodá 100 kontraktů (10 000 USD) za tržní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použije 0,05 BTC (1000 USD). Pokud je obchodník A takerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,05 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,00025 BTC.
Obchodník A koupí nebo prodá 100 kontraktů (10 000 USD) za limitní cenu s 10x finanční pákou a jako marži použije 0,05 BTC (1000 USD). Pokud je obchodník A makerem tohoto obchodu, poplatek za obchodování = 0,02 % × (100 × 1 × 100 / 20 000) = 0,0001 BTC.
Poplatek za vypořádání s expirací: 0,01 % pro všechny uživatele bez ohledu na jejich úroveň.
Poplatek za vynucenou likvidaci futures: Vypočítává se podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Pravidla poplatků za obchodování
Vzorec pro výpočet poplatku za obchodování: poplatek za obchodování opčního kontraktu = min(výše poplatku × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, 12,5 % × opční prémie × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů)
Jako příklad použijeme opce BTCUSD (násobitel je 0,01, nominální hodnota je 1 BTC, opční prémie je 0,05 BTC).
Obchodník A (poplatek pro makery: 0,02 %; poplatek pro takery: 0,03 %) nakoupil 100 kontraktů call opcí (nominální hodnota je 1 BTC):
Pokud je obchodník A při vyřízení objednávky takerem, poplatek za obchodování = Min. (0,03 % × 0,01 × 1 × 100, 12,5 % × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0003 BTC.
Pokud je obchodník A při vyřízení objednávky makerem, poplatek za obchodování = Min. (0,02 % × 0,01 × 1 × 100, 12,5 % × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0002 BTC.
Poplatek za uplatnění opce: Poplatek za uplatnění = Min. (0,02 % × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, úroveň poplatku takera × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, 12,5 % × hodnota vypořádání × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů). Všimněte si prosím, že 1denní opce (neexpirující v pátek) nezahrnují poplatek za uplatnění a neuplatněné opce jsou bez poplatku.
Poplatek za vynucenou likvidaci: Poplatek za vynucenou likvidaci = Min. (úroveň poplatku takera × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů, 12,5 % × referenční cena × násobitel × velikost smlouvy × počet kontraktů)
24h limit pro výběr (USD)
24hodinový limit pro výběr se u uživatele počítá denně v 16:00 UTC na základě úrovně poplatků. Veškeré kryptoměny držené uživatelem se převedou na USD a celková převedená částka nesmí překročit limit pro výběr na příslušné úrovni
Například: Váš 24h limit pro výběr je 300 USD. Po výběru 250 USDT, ekvivalentu 25 USD v OMG a ekvivalentu 15 USD v XRP, jste využili 290 USD z limitu pro výběr, takže v rámci daných 24 hodin zbývá 10 USD. Pokud chcete vybrat ekvivalent 20 USD v XRP, což překračuje limit 10 USD, můžete výběr provést až další den. Případně se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu a nechat si limit zkusmo navýšit.
Limit pro výběr se liší u různých úrovní ověření totožnosti. Zobrazit podrobnosti
Čas denní aktualizace poplatku za obchodování
OKX aktualizuje poslední úroveň poplatku za obchodování uživatele mezi 8:00 a 22:00 UTC.
Zřeknutí se odpovědnosti
Poplatky u OKX se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti. Poplatky platné pro vás naleznete zde.