Jak ověřit vlastnictví a zůstatek adresy peněženky v OKX?

Publikováno dne 26. 9. 2023Aktualizováno dne 12. 4. 2024Doba čtení: 15 min476

V tomto článku vám provedeme procesem, jak ověřit vlastnictví a zůstatek adresy peněženky v OKX prostřednictvím souboru snímku rezerv a opensourcového nástroje pro ověření rezerv.

Co si mám před ověřením připravit?

 1. Otevřete nástroj pro ověření, vyberte soubor zip ke stažení.
  Ve složce uvidíte následující dva nástroje:
  • VerifyAddress: s jehož pomocí ověříte vlastnictví adresy rezerv.
  • CheckBalance: s jehož pomocí ověříte adresu rezerv. (Poznámka: soubor rpc.json je nutné nakonfigurovat, aby bylo možné konfigurovat uzel RPC nebo OKLink open API a další související informace.) CT-web-POR-preparation folderV této složce uvidíte nástroje VerifyAddress a CheckBalance
 2. Otevřete soubory auditu a stáhněte si proof of reserves.
 3. Uložte stažený Proof of Reserves a nástroj pro ověření do stejné složky.

Jak provedu ověření vlastnictví adresy rezerv peněženky OKX?

Snímek dat OKX obsahuje adresy, zprávy „I am an OKX address“ („Jde o adresu OKX“) a podpisy, stejně jako skripty výběru s více podpisy BTC. Postupovat můžete podle kroků níže a ověřit si tak, že tyto adresy vlastní společnost OKX.

 • Peněženka BTC používá dvě metody podpisu: jediný podpis a více podpisů.
  • Více podpisů využívá přístup 2 podpisů ze 3 a každá část dat obsahuje dva podpisy, které jsou podepsané dvěma ze tří privátních klíčů ve vlastnictví společnosti OKX. Ověřením dvou podpisů je možné zajistit, že má společnost OKX alespoň dva privátní klíče, a tak prokázat, že OKX vlastní adresu s více podpisy.
  • Adresa BTC s jedním podpisem, která úspěšně předá zprávu a výsledky podpisu, prokáže vlastnictví této adresy společností OKX.
 • Peněženka ETH a USDT
  • Úspěšně předaná zpráva a výsledky podpisu mohou prokázat vlastnictví této adresy společností OKX.

Vlastnictví adresy rezerv zveřejněné společností OKX si můžete ověřit prostřednictvím opesourcových ověřovacích nástrojů nebo pomocí nástrojů třetích stran.

Jak provedu ověření vlastnictví adresy rezerv peněženky OKX prostřednictvím nástrojů pro ověření?

 1. Otevřete terminál.
  • Systém Mac: Terminál
  • Systém Windows: Příkazový řádek
 2. Spusťte příkaz a vyhledejte adresář stažené složky. V našem případě zadáme příkaz: cd ~/Downloads/proof-of-reserves
 3. Zadejte následující příkaz do terminálu (Název souboru můžete nahradit jiným souborem, který je třeba ověřit)
  • Mac: ./VerifyAddress --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: VerifyAddress.exe --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv

Poznámka: Pokud používáte Mac a zobrazí se vám chyba Nástroj nelze otevřít, protože vývojáře nelze ověřit, přejděte prosím do Předvolby systému > Zabezpečení a ochrana soukromí > Obecné > Kliknutím na zámek proveďte změny > Povolit aplikace stažení z App Store a od identifikovaných vývojářů.
4. Pokud bude ověření úspěšné, v terminálu se zobrazí zpráva „Ověření adresy podpisu dokončeno, všechny adresy úspěšně prošly“.
CT-web-POR-passed verification on terminal„Ověření adresy podpisu dokončeno, všechny adresy úspěšně prošly“

Jak provedu ověření vlastnictví adresy rezerv peněženky OKX prostřednictvím nástroje třetí strany?

K ověření vlastnictví následujících typů adres je možné použít nástroje třetích stran, které prokáží, že adresa patří společnosti OKX:

Jako příklad si teď ukážeme adresu BTC s jedním podpisem:

 1. Stáhněte a otevřete soubory audity
 2. Zkopírujte záznam ze souboru, včetně adresy, zprávy a podpisu
  CT-web-POR-copy recordZkopírujte záznam ze souboru
 3. Přejděte na Nástroj pro ověření podpisu BTC a vložte adresu, zprávu i podpis
 4. Pokud ověření proběhne úspěšně, zobrazí se výsledek, jaký vidíte níže:
  CT-web-POR-verification resultVýsledek ověření

Jak ověřím vlastnictví stakovaných aktiv ETH společnosti OKX?

Pro stakovaná aktiva ETH použijte průzkumníka třetí strany (beaconcha.in) k ověření vlastnictví těchto veřejných klíčů OKX.

 1. Stáhněte a otevřete soubor ETH staking.
 2. Zkopírujte libovolný veřejný klíč validátoru.
  CT-web-POR-copy validator publickeyZkopírujte veřejný klíč validátoru
 3. Přejděte na beaconcha.in, zadejte veřejný klíč validátoru
 4. Zkontrolujte, zda se „Adresa odesílatele“ a „Adresa příjemce“ shodují s adresami v souboru ETH staking. „Adresa odesílatele“ a „Adresa příjemce“ jsou podepsány společností OKX a potvrzují vlastnictví. Lze je ověřit pomocí pokynů uvedených výše.
  CT-web-POR-from addressAdresa odesílatele
  CT-web-POR-recipient addressAdresa příjemce

Jak provedu ověření zůstatku adresy rezerv OKX Peněženky?

 1. Porovnejte zůstatek adresy konkrétního blockchainu kryptoměny v čase pořízení snímku se zůstatkem adresy na souboru snímku zveřejněném společností OKX a ověřte si, zda se shodují.
 2. Porovnejte sumu zůstatků adresy konkrétního blockchainu kryptoměny v čase pořízení snímku se sumou zůstatků adresy na souboru snímku zveřejněném společností OKX a ověřte, zda se shodují.

Pokud chcete vznést dotaz na zůstatek adres ve výšce snímku, můžete buď nakonfigurovat node rpc, nebo použít otevřené rozhraní API od OKLink.

Jak provedu ověření zůstatku specifické adresy a celkového zůstatku BTC?

 1. Nainstalujte si klienta Bitcoin Core, synchronizujte na nejnovější výšku a pak blok vraťte na výšku snímku OKX.

 2. Stáhněte Bitcoin Core tady ve verzi 0.21 nebo vyšší

 3. Upravte konfigurační soubor Bitcoin Core a povolte přístup k uzlu RPC. Vytvořte soubor ~/.bitcoin/bitcoin.conf a otevřete jej pomocí editoru nebo spusťte příkaz vi ~/.bitcoin/bitcoin.conf ,edit
  server=1
  rpcuser=OKX
  rpcpassword=OKXWallet

 4. Přejděte do adresáře bin, spusťte příkaz ./bitcoind a spusťte uzel

 5. Počkejte, než proběhne synchronizace uzlu na poslední výšku. Zabere to přibližně 12 hodin

 6. Pokud chcete vznést dotaz na zůstatek ve výšce snímku OKX, musíte po synchronizaci na nejnovější výšku vrátit uzel zpět na tuto výšku.
  1. Přejděte do prohlížeče BTC a vyhledejte hash bloku ve výšce následující po výšce snímku. Zkopírujte hash bloku a zadejte ho v části hash value následujícího příkazu
  2. Spusťte příkaz ./bitcoin-cli invalidateblock00000000000000000005829017993a7a21e4b7c731c95b9cb979c01294a7bd27
  Poznámka: 00000000000000000005829017993a7a21e4b7c731c95b9cb979c01294a7bd27 – Toto je příklad, tento parametr prosím upravte na hash hodnotou dalšího bloku ve výšce bloku BTC v souboru Proof of Reserves, který jste si stáhli.
  3. Počkejte, než proběhne vrácení uzlu na výšku snímku. Můžete spustit příkaz getblockcount./bitcoin-cli a zkontrolovat, zda vrácení proběhlo, nebo si můžete zobrazit rozhodnutí výstupního protokolu uzlu
  CT-web-POR-Node output logVýstup protokolu uzlu

 7. Nakonfigurujte parametry.

 8. Otevřete soubor rpc.json.

 9. V souboru rpc.json nakonfigurujte parametry RPC související s BTC a soubor uložte.
  CT-web-POR-configure the parametersPříklad: konfigurace parametrů

 10. Pomocí nástroje CheckBalance ověřte, zda zůstatek této adresy na blockchainu odpovídá zůstatku, který vidíte v souboru snímku.

 11. Otevřete terminál.
  - Systém Mac: Terminál
  - Systém Windows: Příkazový řádek

 12. Spusťte příkaz a vyhledejte adresář stažené složky. V našem případě zadáme příkaz: cd ~/Downloads/proof-of-reserves

Ověření zůstatku jediné adresy

 1. Zadejte následující příkaz do terminálu (Název souboru můžete nahradit jiným souborem, který je třeba ověřit) Mac: ./CheckBalance --mode="single_address" --coin_name="btc" --address="3A1JRKqfGGxoq2qSHLv85u4zn935VR9ToL" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  Windows: CheckBalance.exe --mode="single_address" --coin_name="btc" --address="3A1JRKqfGGxoq2qSHLv85u4zn935VR9ToL" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  Poznámka: Pokud používáte Mac a zobrazí se vám chyba Nástroj nelze otevřít, protože vývojáře nelze ověřit, přejděte prosím do Předvolby systému > Zabezpečení a ochrana soukromí > Obecné > __Kliknutím na zámek proveďte změny __ > Povolit aplikace stažení z App Store a od identifikovaných vývojářů.
 2. Na základě vráceného výsledku se zobrazí zůstatek jedné adresy
  CT-web-POR-The balance of a single addressZůstatek jedné adresy se zobrazí na základě vráceného výsledku
  3. Porovnejte zůstatek společnosti OKX uvedený v souboru a vrácený výsledek, zda se shodují.

Ověření zůstatku u všech adres

 1. Zadejte následující příkaz do terminálu (Název souboru můžete nahradit jiným souborem, který je třeba ověřit)
  • Mac: ./CheckBalance --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="btc" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: CheckBalance.exe --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="btc" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
   Poznámka: Pokud používáte Mac a zobrazí se vám chyba Nástroj nelze otevřít, protože vývojáře nelze ověřit, přejděte prosím do Předvolby systému > Zabezpečení a ochrana soukromí > Obecné > __Kliknutím na zámek proveďte změny __ > Povolit aplikace stažení z App Store a od identifikovaných vývojářů.
 2. Na základě vráceného výsledku se zobrazí zůstatek všech adres.
  CT-web-POR-The balance of all addressesZůstatek všech adres se zobrazí na základě vráceného výsledku
 3. Porovnejte zůstatek společnosti OKX uvedený v souboru a vrácený výsledek, zda se shodují.

Jak provedu ověření zůstatku ETH/USDT specifické adresy a celkového zůstatku?

OKX zveřejnila adresy peněženek na Ethereu, Optimismu, Arbitru, Polygonu, Avalanche a dalších blockchainech, stejně jako odpovídající zůstatky ETH nebo USDT. Zůstatky těchto adres můžete zkontrolovat pomocí opensourcových nástrojů.
Pro ověření můžete použít výchozí RPC, RPC třetí strany nebo rozhraní API od OKLink.

 • Pokud použijete výchozí RPC bez úpravy souboru rpc.json, můžete přijít přímo ke kroku ověření.
 • Pokud použijete uzel rpc třetí strany (například: Infura, Alchemy) – viz dodatek
 • Pokud použijete pro ověření API od OKLink – viz dodatek

Pomocí nástroje CheckBalance ověřte, zda zůstatek této adresy na blockchainu odpovídá zůstatku, který vidíte v souboru snímku.

 1. Otevřete terminál.
 • Systém Mac: Terminál
 • Systém Windows: Příkazový řádek
 1. Spusťte příkaz a vyhledejte adresář stažené složky. V našem případě zadáme příkaz: cd ~/Downloads/proof-of-reserves

Ověření zůstatku jediné adresy

 1. Pokud například chcete ověřit, zda zůstatek adresy ETH 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a při specifikované výšce odpovídá zůstatku zobrazenému na souboru snímku (např. okx_por_20221122.csv). Pak musíte na terminálu spustit následující příkaz::
  • Mac: ./CheckBalance --mode="single_address" --coin_name="eth" --address="0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
  • Windows: CheckBalance.exe --mode="single_address" --coin_name="eth" --address="0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv

Poznámka:

 • Pokud potřebujete vznést dotaz na jiné měny, nahraďte pole „coin_name“ a „address“ příslušnými hodnotami
 • Pokud používáte Mac a zobrazí se vám chyba Nástroj nelze otevřít, protože vývojáře nelze ověřit, přejděte prosím do Předvolby systému > Zabezpečení a ochrana soukromí > Obecné > __Kliknutím na zámek proveďte změny __ > Povolit aplikace stažení z App Store a od identifikovaných vývojářů.
 1. Na základě vráceného výsledku se zobrazí zůstatek dotazované adresy ETH v zadané výšce
  CT-web-POR-The balance of the query address of ETHZůstatek dotazované adresy ETH v zadané výšce
 2. Porovnejte proof of reserves zveřejněný společností OKX a výsledky výstupu. Vidíme, že zůstatek adresy a zůstatek v proof of reserves se shodují, což je důkazem zůstatku této adresy, kterou společnost měla v čase pořízení snímku.

Ověření součtu všech zůstatků adres určité kryptoměny

 1. Pokud například chcete ověřit, zda zůstatek všech adres ETH ve specifikované výšce odpovídá zůstatku zobrazenému na souboru snímku (např. okx_por_20221122.csv). Pak musíte na terminálu spustit následující příkaz:
 • Mac: ./CheckBalance --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="eth" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv
 • Windows: CheckBalance.exe --mode="single_coin_total_balance" --coin_name="eth" --por_csv_filename=okx_por_20221122.csv

Poznámka:

 • Pokud potřebujete zadat dotaz na jiné měny, nahraďte „coin_name“ podporovanými hodnotami, jako jsou BTC, ETH, ETH-ARBITRUM, ETH-OPTIMISM, USDT-ERC20, USDT-TRC20, USDT-POLY, USDT-AVAXC, USDT-ARBITRUM, USDT-OPTIMISM
 • Pokud používáte Mac a zobrazí se vám chyba Nástroj nelze otevřít, protože vývojáře nelze ověřit, přejděte prosím do Předvolby systému > Zabezpečení a ochrana soukromí > Obecné > __Kliknutím na zámek proveďte změny __ > Povolit aplikace stažení z App Store a od identifikovaných vývojářů.
 1. Na základě vráceného výsledku se zobrazí zůstatek všech adres ETH v zadané výšce
  CT-web-POR-The balance of all addresses of ETHZůstatek všech adres ETH v zadané výšce
 2. Porovnejte proof of reserves zveřejněný společností OKX a výsledky výstupu. Vidíme, že zůstatek všech adres a zůstatek v proof of reserves se shodují, což je důkazem součtu zůstatků, které společnost měla v čase pořízení snímku.

Dodatek

Pokud použijete uzel RPC třetí strany (například: Infura, Alchemy): Konfigurujte parametry RPC každého archivu uzlu blokchainu v souboru rpc.json, jak je zobrazeno na následujícím obrázku:

Získejte EVM archivu uzlu.

 • Nainstalujte archiv uzlu ručně. Synchronizace může nějakou dobu trvat. Viz tady – Použití uzlů třetích stran: Infura, Alchemy
  CT-web-POR-example of alchemyPříklad: Alchemy poskytuje službu archivu uzlu pro ethereum
 1. Přihlaste se k OKLink.
 2. Přejděte na Profil > API.
 3. Pro vytvoření apiKey, vyberte možnost Vytvořit API v nabídce Data na blockchainu.
  CT-web-POR-open API in the rpc.json fileKonfigurace parametrů souvisejících s OKLink open API v souboru rpc.json

OKLink je blockchainová big data společnost, která zajišťuje otevřené rozhraní pro dotazování na zůstatky adres v blockchainu při specifikované výšce. Pro ověření zůstatku adresy zveřejněného společností OKX můžete také získat veřejné API z OKLink.