Výpůjční limity u půjček VIP Loan jsou nezávislé na výpůjčních limitech u tržních půjček. Po získání půjčky v rámci produktu VIP Loan se touto půjčkou nejprve splatí závazky vzniklé při obchodování.

Nejsou k dispozici žádné údaje