Prostředky ve fondu půjček trhu OKX jsou ze spoření OKX. Maximální výše výpůjčky uživatele je omezena fondem půjček, úrovní uživatelského účtu a úrovněmi maržových pozic.
VIP uživatelům poskytujeme kromě půjčky s tržní úrokovou mírou také exkluzivní služby půjček, abychom uspokojili jejich úvěrové potřeby. Uživatelé, kteří splňují příslušnou úroveň, mohou využívat speciální limity.

Tržní půjčka

Oprávněnost
Všechny jednoměnové a multiměnové účty a také účty v režimu marže portfolia
Úroková míra
Frekvence odečtu a nabíhání úroků: Hodinově
Frekvence aktualizace úrokové míry: Hodinově
Mechanismus úrokové míry: Tržní sazba generovaná porovnáním odpovídající zalistované sazby od uživatelů služby Spoření s poptávkami po půjčkách
Historická tržní sazba
Výpůjční limit
Výpůjční limit se určuje podle úrovně účtu. Zobrazit podrobné limity
Požadavky na marži
Ověření marže na základě pravidel obchodního účtu při maržovém obchodování nebo převodu vypůjčeného krypta

VIP půjčka

Oprávněnost
Všechny jednoměnové a multiměnové účty a také maržové účty marže portfolia vyšší úrovně než VIP5
Úroková míra
Frekvence odečtu a nabíhání úroků: Hodinově za 30 dní, na základě uzamčené úrokové sazby
Frekvence aktualizace úrokové míry: Minimálně 7 dní
Mechanismus úrokové míry: Lepší než u jiných produktů tržních půjček
VIP půjčka – sazba
Výpůjční limit
Výpůjční limit VIP půjčky se určuje podle úrovní účtů. Zobrazit podrobné limity
Požadavky na marži
Ověřte si to při uzamykání půjčky. Po uzamčení není vyžadována žádná marže.