Verschillen in modi van handelsaccounts

De accountmodus bepaalt naast de winsten en verliezen ook de risicocompensatie. Verschillen tussen accountmodi treden alleen op in de cross-margin-modus. In de geïsoleerde margemodus wordt een deel van de assets geïsoleerd, zonder onderscheid te maken tussen verschillende accountmodi.

Margeloze modus

  • Je kunt kiezen voor spothandel of long-optiehandel.

Cross-margin-modus met één valuta

  • In deze modus kun je tegelijkertijd in alle producten handelen, waaronder spothandel, margehandel, aflopende futures, perpetual-futures en opties. Je hoeft alleen assets over te schrijven naar je cross-margin-account.

  • Alle handelsproducten die met dezelfde valuta worden afgewikkeld, kunnen dezelfde totale marge delen en de gegenereerde winsten en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

Cross-margin-modus met meerdere valuta

  • In deze modus kun je in alle producten handelen, waaronder spothandel, margehandel, aflopende futures, perpetual-futures en opties, nadat de assets op het margeaccount voor meerdere valuta's zijn gestort.

  • Margeberekeningen voor het plaatsen van orders en het aanhouden van posities zullen in USD plaatsvinden, en de USD-waarde van je assets in verschillende valuta’s zal voor deze berekeningen worden gebruikt.

  • Als in de automatische leenmodus het saldo of het eigen vermogen van een bepaalde valuta op je account onvoldoende is terwijl de equivalente waarde in USD voldoende is, kun je de assets in deze valuta blijven verkopen via spothandel. Als alternatief kun je derivaten verhandelen die in deze valuta worden afgewikkeld. Als het eigen vermogen van een specifieke valuta kleiner is dan 0 vanwege oververkoop of als de contracten die in die valuta zijn afgehandeld verliezen opleveren, worden de verplichting en de bijbehorende rente van die valuta automatisch gegenereerd.

Portefeuillemargemodus

  • De portefeuillemarge maakt effectieve margedekking mogelijk, terwijl tegelijkertijd een efficiënt gebruik van kapitaal behouden blijft. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer