Artikel

OKX Middle East Fintech FZE Granted VASP License by Virtual Assets Regulatory Authority in Dubai

License is non-operational and remains subject to fulfilment of specific conditions and qualifying for operational approval.

Dubai, United Arab Emirates, January 16, 2024 -- OKX Middle East Fintech FZE, the Dubai subsidiary of OKX, a leading cryptocurrency exchange and Web3 technology company, today announced that it has received a Virtual Asset Service Provider (VASP) license from the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) for VA Exchange Services. The license remains non-operational until the company fully satisfies all remaining conditions and select localisation requirements defined by VARA, following which it will be able to commence operations, subject to regulatory reverification and approval.

Once operational, the VASP license will allow OKX Middle East to extend its approved suite of duly regulated virtual assets activities and to provide spot services and spot-pairs, to institutional and qualified retail customers via the OKX App and OKX.com exchange.

OKX is dedicated to upholding robust investor and market safeguard principles. By trading on a regulated platform under VARA's supervision in Dubai, users will enjoy enhanced levels of consumer protection.

Rifad Mahasneh, OKX General Manager for the MENA Region, said: “The future of digital assets and capital markets lies in the hands of regulated entities, and Dubai, along with VARA, has succeeded in establishing a distinctive environment that fosters the growth of Virtual Asset Service Providers. The MENA region holds immense potential to become a hub of excellence for Web3 and virtual assets. We eagerly anticipate the chance to further enhance the already flourishing ecosystem throughout the region.”

Tim Byun, OKX Global Head of Government Relations, said: “Dubai and VARA are world leaders in crypto regulation by establishing the most timely, comprehensive and built from-the-ground-up framework for virtual assets and Web3. This license was a crucial step for OKX as we move from a trust-based system to one that is trustless and empowers users to take control of their financial future. Dubai is an important market for us, and we're excited to build strong relationships with our users and contribute to the development of its crypto and Web3 ecosystem.”

Disclaimer
Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in jouw regio. Het is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling te geven; (ii) een aanbod of verzoek te doen om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te geven. Het aanhouden van digitale bezittingen, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en kan sterk fluctueren. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale bezittingen geschikt is voor je in het licht van je financiële toestand. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. Informatie (inclusief marktgegevens en statistische informatie, indien van toepassing) in dit bericht is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle redelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze gegevens en grafieken, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Zowel OKX Web3 Wallet als OKX NFT Marketplace zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.

© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer