Top 10 projecten op het Bitcoin Runes-protocol in 2024

Runes is een nieuwe ontwikkeling in het Bitcoin-ecosysteem die begin 2024 is ontstaan. Het protocol past het onderliggende UTXO-systeem (Unspent Transaction Output) van Bitcoin toe om een fungible tokenstandaard te creëren. Runes maakt het creëren en beheren van digitale assets op de Bitcoin-blockchain eenvoudiger en zou de functionaliteit van Bitcoin kunnen uitbreiden tot meer dan alleen het kopen en verkopen van de token.

Nu de belangstelling voor Bitcoin Runes groot is, biedt dit artikel een overzicht van de top 10 BTC Runes sinds de komst van het protocol. Gezien de volatiliteit van de ruimte raden we echter aan om onze Runes-marktplaats te raadplegen voor een actuele top 10 van de afgelopen 24 uur. En natuurlijk is het belangrijk dat je zelf onderzoek doet naar elk project dat in dit artikel wordt besproken, voordat je er geld in steekt.

TL;DR

  • BTC Runes gebruikt het UTXO-systeem van Bitcoin. Dit maakt het maken en beheren van digitale assets op de Bitcoin-blockchain eenvoudiger.

  • Runes zouden Bitcoin nuttiger kunnen maken dan alleen voor het wisselen van geld. De tool kan transacties eenvoudiger maken en de omvang van de blockchain verkleinen.

  • Het protocol introduceert communitygerichte tokens en zou de inkomsten van miners kunnen verhogen.

  • Runes ondervindt weerstand omdat het afwijkt van bekende tokenstandaarden en afwijkt van het oorspronkelijke doel van Bitcoin.

  • Voordat je tijd en middelen in BTC Runes steekt, is het verstandig om grondig onderzoek te doen, want informatie over projecten kan schaars zijn.

Wat zijn Bitcoin Runes-projecten?

Het Runes-protocol, ontwikkeld door Casey Rodarmor (ook de bedenker van het ordinals-protocol), introduceert een methode voor het creëren en beheren van tokens direct op de Bitcoin-blockchain zonder dat daarvoor off-chain gegevens of secundaire tokens nodig zijn. Deze aanpak is erop gericht om de interactie met de gebruiker te vereenvoudigen en de blockchain bloat te minimaliseren door de opeenhoping van onuitgeefbare outputs te vermijden die het netwerk kunnen overbelasten.

Een van de belangrijkste voordelen van Runes is de integratie met het UTXO-model van Bitcoin, dat een fundamenteel aspect is van het ecosysteem van Bitcoin. Deze integratie maakt transacties sneller door het verminderen van extra gegevens op de blockchain. Runes zijn ook op maat gemaakt voor het Bitcoin-netwerk, dus het is eerder een natuurlijke toevoeging dan een verstorende verandering.

Het Runes-protocol zou miners kunnen helpen om meer geld te verdienen na de laatste halvering van Bitcoin in april 2024. Dat wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe transactietypen die beschikbaar zijn en een grotere behoefte aan blokruimte. Er wordt ook verwacht dat het protocol meer gebruikers zal aantrekken door memecoins en andere tokens aan te bieden die zich richten op de community. Dit zou meer mensen naar het Bitcoin-netwerk kunnen brengen.

Ondanks de verschillende voordelen van de technologie, brengt het Runes-protocol wel wat uitdagingen met zich mee. Ten eerste verschilt het van andere tokenstandaarden zoals BRC-20. Dit kan het moeilijk maken voor gebruikers en ontwikkelaars om over te stappen op het nieuwe en onbekende protocol, of weerstand oproepen binnen de maximalistische Bitcoin-community. Ten tweede zijn er zorgen geuit dat Runes-overschrijvingen het netwerk kunnen verstoppen en Bitcoin verder weg kunnen leiden van zijn oorspronkelijke doel als elektronisch geldsysteem.

Top 10 BTC Runes-projecten

Dus wat zijn de top 10 Bitcoin Runes-projecten sinds de opkomst van de technologie? Lees verder voor een introductie van de toonaangevende projecten. Omdat er weinig informatie beschikbaar is over elk project, is het altijd verstandig om je eigen onderzoek te doen voordat je Runes mint en verhandelt.

1. DOG•GO•TO•THE•MOON

Marktkapitalisatie: $414 miljoen

Aantal bezitters: 72.111

Ontdek hier meer.

2. RSIC•GENESIS•RUNE

Marktkapitalisatie: $328 miljoen

Aantal bezitters: 104.432

Ontdek hier meer.

3. SATOSHI•NAKAMOTO

Marktkapitalisatie: $47 miljoen

Aantal bezitters: 19.249

Ontdek hier meer.

4. THE•TICKER•IS•ELSA

Marktkapitalisatie: $2,5 miljoen

Aantal bezitters: 2.048

Ontdek hier meer.

5. WANKO•MANKO•RUNES

Marktkapitalisatie: $14 miljoen

Aantal bezitters: 2.738

Ontdek hier meer.

6. MEME•ECONOMICS

Marktkapitalisatie: $6,03 miljoen

Aantal bezitters: 3.289

Ontdek hier meer.

7. LOBO•THE•WOLF•PUP

Marktkapitalisatie: $32,3 miljoen

Aantal bezitters: 69.663

Ontdek hier meer.

8. Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z

Marktkapitalisatie: $2,6 miljard

Aantal bezitters: 21.987

Ontdek hier meer.

9. ANARCHO•CATBUS

Marktkapitalisatie: 12,1 miljoen

Aantal bezitters: 2.389

Ontdek hier meer.

10. ORDINALS•ARE•DEAD

Marktkapitalisatie: $1 miljoen

Aantal bezitters: 6.190

Ontdek hier meer.

Waarom hebben BTC Runes grappige namen?

Een kenmerkende factor van Runes is de lengte en soms komische aard van hun namen. Naarmate er meer blokken worden aangemaakt, wordt het minimum aantal tekens dat nodig is voor een naam elke 17.500 blokken één teken korter. Deze verandering creëert een dynamisch naamgevingssysteem.

  • Opmaakregels voor namen: Namen mogen alleen letters van A tot Z bevatten en moeten uniek zijn. Om de leesbaarheid te verbeteren en uniek te blijven, kun je opsommingstekens tussen woorden gebruiken.

  • Onveranderlijke eigenschappen: Zodra een Rune is geëtst, zijn de eigenschappen ervan, inclusief de naam, vastgelegd en kunnen ze niet meer worden veranderd, zelfs niet door de maker.

  • Uitsluiting van getallen: Het protocol laat opzettelijk getallen weg in namen om verwarring te voorkomen, zoals het verwarren van '0' (nul) met 'O' (de letter).

Er is wat discussie geweest over de naamgevingsstrategie, vooral als er populaire merken of namen worden gebruikt. De oprichter van het project gelooft echter dat deze functie zal helpen voorkomen dat grote bedrijven Runes voor hun eigen gewin uitbuiten.

Tot slot

Runes is op maat gemaakt voor het Bitcoin-netwerk en vereenvoudigt het proces van het maken en beheren van digitale assets op de Bitcoin-blockchain. Het protocol heeft een nieuwe standaard voor tokens gecreëerd die het UTXO-model van Bitcoin gebruikt om snellere en eenvoudigere transacties te ondersteunen. Door blockchain-bloat te verminderen en transacties efficiënter te maken, opent de tool de deur naar nieuwe usecases voor Bitcoin naast transacties.

Zou Runes een katalysator kunnen zijn voor verdere innovatie en deelname aan de Bitcoin-blockchain? Dat is een van de doelen van de technologie, die zich richt op een lage blockchainimpact en de creatie van aantrekkelijke, communitygebaseerde tokens.

Er zijn nog wel obstakels voor de voortdurende opkomst van de technologie en Bitcoin-maximalisten hebben hun zorgen geuit over netwerkcongestie en een verschuiving van het oorspronkelijke doel van Bitcoin. Wat je eigen perspectief ook is, Bitcoin Runes vertegenwoordigt een verdere evolutie voor de eerste en grootste asset van crypto.

Disclaimer
Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in jouw regio. Het is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling te geven; (ii) een aanbod of verzoek te doen om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te geven. Het aanhouden van digitale bezittingen, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en kan sterk fluctueren. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale bezittingen geschikt is voor je in het licht van je financiële toestand. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. Informatie (inclusief marktgegevens en statistische informatie, indien van toepassing) in dit bericht is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle redelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze gegevens en grafieken, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Zowel OKX Web3 Wallet als OKX NFT Marketplace zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.

© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer