Artikel

Wat is Mantle Network (MNT): verkennen van de eerste modulaire layer-2-oplossing van Ethereum

Mantle Network is een baanbrekende modulaire layer-2-oplossing die ontworpen is om het Ethereum-netwerk efficiënt te schalen en meer transacties sneller te verwerken. De tool bereikt dit door transacties samen te voegen met Optimistic Rollup-technologie, waardoor gaskosten worden verlaagd en transactietijden worden verkort.

Het is duidelijk waarom het Mantle Network en de bijbehorende technologie veel interesse hebben gekregen. Schaalbaarheid is een populair onderwerp in de cryptowereld. Door een snelle en kosteneffectieve oplossing te bieden, streeft het Mantle Network ernaar gedecentraliseerde applicaties (Dapps) toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor iedereen op Ethereum.

Zou het een katalysator kunnen zijn die meer potentieel van Ethereum ontgrendelt? Lees verder terwijl we de functionaliteit van het Mantle Network verkennen, de voordelen die dit met zich meebrengt, de rol van het MNT-token van het project en meer.

TL;DR

  • Het unieke modulaire design van het Mantle Network verbetert de prestaties en pakt het blockchaintrilemma van Ethereum aan door de uitvoering, consensus, afwikkeling en opslag te scheiden.

  • Mantle Network gebruikt Optimistic Rollup-technologie om Ethereum-transacties te versnellen en gaskosten te verlagen.

  • Mantle heette aanvankelijk BitDAO, maar wordt nu ondersteund door Bybit. Dit biedt financiële ondersteuning en EVM-compatibiliteit voor naadloze integratie van Ethereum-contracten.

  • Mantle Network streeft naar lagere kosten en hogere snelheden om DApps gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken door de schaalbaarheid te vergroten.

  • De eigen token van het project, MNT, speelt een belangrijke rol in de beveiliging en efficiëntie van het netwerk en ondersteunt communitybestuur.

Wat is Mantle Network?

Mantle Network is een geavanceerde layer-2-oplossing voor Ethereum. Het gebruikt Optimistic Rollup-technologie om transactiesnelheden te verhogen en gasvergoedingen te verlagen. Transacties worden buiten de chain verwerkt, maar nog steeds afgewikkeld op Ethereum om te profiteren van de veiligheid van het netwerk.

Mantle Network stond oorspronkelijk bekend als BitDAO en wordt gesteund door Bybit, een cryptobeurs. Deze samenwerking biedt niet alleen financiële steun voor het project, maar helpt ook om een aanzienlijke gebruikersbasis aan te trekken, waardoor Mantle Network zich positioneert als een sterke kanshebber in het layer-2-ecosysteem.

Mantle Network is opgebouwd rond een unieke modulaire architectuur. In tegenstelling tot andere blockchains worden uitvoering, consensus, afwikkeling en opslag gescheiden in gecentraliseerde modules. Dit modulaire ontwerp verbetert niet alleen de schaalbaarheid en prestaties, maar behoudt ook de compatibiliteit met Ethereum Virtual Machine. Als gevolg hiervan kunnen bestaande Ethereum-applicaties met minimale wijzigingen migreren naar het Mantle Network.

De Optimistic Rollup-technologie van het Mantle Network gaat ervan uit dat transacties geldig zijn en controleert alleen op fraude indien nodig, wat de efficiëntie verbetert. Ondertussen bevat de tool geavanceerde technologieën voor databeschikbaarheid zoals EigenLayer, wat helpt om de fragmentatie van de beveiliging op Ethereum te verminderen en de beveiliging voor Dapps die op Ethereum gebaseerde modules gebruiken te versterken. Voor gebruikers van het Mantle Network biedt dit goedkopere en toegankelijkere gegevensopslag met behoud van de beveiliging van Ethereum.

De integratie van governance en utility door het Mantle Network drijft het economische model van het ecosysteem aan en zorgt voor netwerkbeveiliging, functionaliteit en het onderhoud van een gedecentraliseerde en efficiënte blockchainomgeving. Als gevolg hiervan maken de unieke functies en krachtige ondersteuning van de technologie het een veelbelovende bijdrage aan de toekomstige schaalbaarheid van Ethereum.

Hoe Mantle Network werkt en wat de voordelen zijn

Mantle Network bestaat uit een verscheidenheid aan geavanceerde tools en technologieën die gecombineerd worden op layer-2 om de schaalbaarheid van Ethereum te vergroten. Lees verder om de architectuur van het netwerk en de voordelen ervan te begrijpen.

Validator nodes en transactiecompressie

Validator nodes zijn essentieel voor de werking van het Mantle Network en bundelen transacties van gebruikers in gecomprimeerde blokken. Door deze compressie wordt de grootte van de bijbehorende gegevens verkleind, waardoor de gaskosten worden verlaagd en de doorvoer van transacties toeneemt.

Optimistic Rollup-technologie

Optimistic Rollups gaan ervan uit dat transacties standaard geldig zijn en controleren ze alleen als er een probleem is. Hierdoor kan het Mantle Network sneller en tegen lagere kosten een hoger volume aan transacties verwerken. Als een batch transacties wordt verwerkt, wordt deze op het Ethereum-mainnet geplaatst als 'calldata', een goedkopere opslagmethode die ervoor zorgt dat de gegevens toegankelijk zijn zonder het Ethereum-netwerk te overbelasten.

Als een gebruiker denkt dat een transactie ongeldig is, kan deze een fraudebewijs indienen. Het Ethereum-mainnet controleert vervolgens de transactie om er zeker van te zijn dat deze geldig is. Als de transactie frauduleus is, wordt de waarde van de validator verlaagd, wat een sterke stimulans is voor eerlijk gedrag.

Compatibiliteit met Ethereum en een modulaire architectuur

Mantle Network ondersteunt Ethereum-contracten en -tools door ontwikkelaars in staat te stellen hun DApps snel naar het netwerk te verplaatsen.

Ondertussen verbetert de modulaire opbouw van het netwerk de algehele efficiëntie door de uitvoering, consensus, afwikkeling en beschikbaarheid van gegevens te scheiden in verschillende lagen. Deze modulaire aanpak verbetert de prestaties en pakt uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid, beveiliging en decentralisatie, wat vaak het blockchaintrilemma wordt genoemd.

Beschikbaarheid van gegevens en veiligheid

Het Mantle Network gebruikt de EigenDA van EigenLayer om toegankelijke en veilige transactiegegevens te garanderen. Deze geavanceerde techniek biedt een hoge verwerkingscapaciteit en beschermt de gegevensintegriteit.

Wat zijn de nadelen van het Mantle Network?

Hoewel de bovenstaande functionaliteit diverse voordelen biedt voor gebruikers van het Mantle Network, zijn er enkele nadelen.

Optimistic Rollups kunnen complex zijn

Optimistic Rollups zijn complex. Ze gaan er vanuit dat transacties geldig zijn, wat tot vertraging kan leiden als een transactie wordt aangevochten. Dit fraudebestendige proces kost tijd, wat een probleem kan zijn voor applicaties die onmiddellijke bevestiging nodig hebben.

Er bestaan centralisatierisico's

Een punt van zorg is het risico van centralisatie, vooral bij de besturing van de sequencer in Optimistic Rollups. In eerste instantie kan de sequencer gecentraliseerd zijn, wat veiligheids- en operationele risico's oplevert.

Hoewel het Mantle Network van plan is om de sequencer te decentraliseren om deze risico's te verlagen, , kan het overgangsproces zelf nog steeds zwakke punten hebben en een single point of failure veroorzaken.

Te grote afhankelijkheid van Ethereum

Mantle Network vertrouwt op Ethereum voor de beveiliging, maar dit mes snijdt aan twee kanten. Hoewel het netwerk profiteert van de robuuste beveiliging van Ethereum, heeft het ook te lijden gehad onder overbelasting en hoge gaskosten op het mainnet. Dit kan schadelijk zijn voor de prestaties en kosteneffectiviteit van het Mantle Network tijdens drukke periodes op Ethereum.

Concurrentie binnen de layer-2-ruimte

Een andere uitdaging voor het Mantle Network is de concurrentie van andere layer-2-oplossingen zoals Arbitrum, Optimism, en zkSync. Om concurrerend te blijven, moet het Mantle Network blijven innoveren en zijn ecosysteem laten groeien. Dat vereist veel middelen en een constante toewijding aan ontwikkeling om voorop te blijven lopen.

Ontwikkelaars staan voor een leercurve

De modulaire architectuur van het Mantle Network heeft een leercurve. Hoewel het modulaire design flexibiliteit biedt, is er ook extra complexiteit. Ontwikkelaars kunnen extra tijd en middelen nodig hebben om de componenten van het netwerk te begrijpen, wat de ontwikkeling en implementatie kan vertragen.

Wat is de rol van de MNT-token in het Mantle Network?

MNT is de eigen token van het Mantle Network. Het wordt bewaard in de Mantle Treasury en kan daarom worden beschouwd als ‘niet in omloop’, volgens de website van het project. Ondertussen beheert het Mantle Governance-proces de tokenverdeling.

MNT speelt verschillende rollen in het netwerk.

  • Governance: MNT-tokenhouders kunnen stemmen over belangrijke netwerkbeslissingen, zoals upgrades, financiering en andere belangrijke zaken. Elk token is gelijk aan één stem, wat zorgt dat het Mantle Network door de community wordt bestuurd en gedecentraliseerd blijft.

  • Transactiekosten: Mantle Network gebruikt de MNT-token om transactiekosten te betalen. Het helpt om het netwerk draaiende te houden en geeft de token een doel.

  • Staking: Je kunt MNT-tokens staken om het Mantle Network te helpen beveiligen. Dit betekent dat je je tokens vastzet om netwerkfuncties te ondersteunen, zoals het valideren van transacties.

  • Groei van het ecosysteem ondersteunen: MNT tokens financieren groei-initiatieven voor het ecosysteem, waaronder nieuwe projecten, beurzen en andere ontwikkelingsactiviteiten die het ecosysteem van het Mantle Network uitbreiden.

Wat is de volgende stap voor het Mantle Network?

Naar verwachting zal het Mantle Network in 2024 en daarna groeien en zich ontwikkelen op verschillende belangrijke gebieden.

De technologie van het Mantle Network wordt naar verluidt verbeterd, met een bijzondere focus op de modulaire architectuur. Het modulaire design van het netwerk vereenvoudigt het proces voor upgrades en schaalbaarheidsverbeteringen door functies zoals uitvoering, consensus, afwikkeling en beschikbaarheid van gegevens te scheiden in verschillende lagen. Hierdoor zijn hard forks niet langer nodig.

Decentralisatie zal naar verwachting ook een belangrijk aandachtspunt zijn voor het project. Governance en decentralisatie zijn al een prioriteit voor het Mantle Network. Als eerste DAO-gebaseerde layer-2-oplossing legt het project de nadruk op gedecentraliseerde governance. Tokenhouders beslissen over protocolupgrades en de toewijzing van geld, en zorgen ervoor dat alle wijzigingen overeenkomen met de behoeften van de community. Het Mantle Network is van plan om de sequencer te decentraliseren, waardoor het netwerk weerbaarder, veiliger en minder gevoelig voor censuur wordt.

Een ander gebied van ontwikkeling is het verbeteren van de staking op het netwerk, vooral met het Mantle Liquidity Staking Protocol (LSP). Met LSP kunnen gebruikers ETH staken voor rendabele mETH, wat het netwerk nuttiger maakt en de community verder stimuleert.

Bovendien wordt verwacht dat het Mantle Network nieuwe strategische partnerschappen zal aangaan om de interoperabiliteit te verbeteren en het ecosysteem uit te breiden. Deze samenwerkingen moeten het Mantle Network verbinden met DeFi-protocollen en Web3-applicaties, wat de marktpositie van het netwerk verbetert.

Tot slot

De schaalbaarheidsproblemen van Ethereum zijn alom bekend en het Mantle Network is een andere layer-2-oplossing die deze beperking voor gebruikers en ontwikkelaars wil verlichten. De tool gebruikt Optimistic Rollup-technologie om transacties te versnellen en gaskosten op Ethereum te verlagen, maar de invloed gaat nog verder.

De modulaire architectuur van het Mantle Network biedt compatibiliteit met bestaande Ethereum-applicaties, terwijl de Optimistic Rollup-technologie ervan uitgaat dat transacties geldig zijn en alleen op fraude controleert als dat nodig is, wat de efficiëntie nog verder verbetert.

Omdat het Ethereum-netwerk zich blijft ontwikkelen en te maken heeft met concurrentie van gevestigde en opkomende projecten, bieden oplossingen zoals het Mantle Network een overtuigende reden om Ethereum te gebruiken en erop te bouwen.

Disclaimer
Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in jouw regio. Het is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling te geven; (ii) een aanbod of verzoek te doen om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te geven. Het aanhouden van digitale bezittingen, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en kan sterk fluctueren. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale bezittingen geschikt is voor je in het licht van je financiële toestand. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. Informatie (inclusief marktgegevens en statistische informatie, indien van toepassing) in dit bericht is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle redelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze gegevens en grafieken, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Zowel OKX Web3 Wallet als OKX NFT Marketplace zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.

© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer