Artikel

Wat is SRC-20: innovatie in het token-ecosysteem van Bitcoin

Wordt 2023 het jaar van de tokenstandaarden in de cryptowereld? Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de opkomst van de SRC-20-standaard op de Bitcoin-blockchain. Sommigen zeggen dat deze geïnspireerd is op de beroemde ERC-20 van Ethereum. Velen geloven dat SRC-20 een nieuwe dimensie geeft aan digitale kunst en tokens op Bitcoin en een mix biedt van innovatie en traditie. Dat is net als een andere bekende tokenstandaard, BRC-20.

Maar wat betekent dit voor de toekomst van Bitcoin en digitale assets?

TL;DR

 • 2023 was een jaar vol innovatieve tokenstandaarden, van BRC-20 tot SRC-20.

 • SRC-20-tokens (Bitcoin Stamps) brengen een revolutie teweeg in Bitcoin door gegevens direct in transacties in te bedden, wat unieke mogelijkheden creëert voor digitale verzamelobjecten.

 • Door zowel innovatie als traditie te omarmen, verbreedt SRC-20 de toepassingsmogelijkheden van Bitcoin tot veel meer dan alleen een waardeopslag, ondanks de discussies over de overeenstemming met Satoshi's oorspronkelijke visie.

 • SRC-20-tokens vormen een mix van technologie en kunst en maken het mogelijk om onveranderlijke digitale assets op de Bitcoin-blockchain te maken met verschillende technieken voor het insluiten van gegevens.

 • De opkomst van SRC-20 geeft de toekomst van Bitcoin en digitale assets opnieuw vorm, daagt traditionele percepties uit en creëert nieuwe kansen in de cryptowereld.

Wat is SRC-20 en de invloed ervan op Bitcoin?

De SRC-20-tokenstandaard is ontworpen voor het maken en beheren van tokens (met name Bitcoin Stamps) op de Bitcoin-blockchain. SRC-20 maakt het insluiten van gegevens in Bitcoin-transacties mogelijk en is vergelijkbaar met de BRC-20-standaard, maar gebruikt verschillende benaderingen voor het insluiten van gegevens.

Bitcoin Stamps, of SRC-20-tokens, zijn in wezen digitale verzamelobjecten die zijn opgeslagen op de blockchain van Bitcoin. Aanvankelijk maakten ze gebruik van het Counterparty-protocol om afbeeldingen om te zetten in gecodeerde bestanden die naar het Bitcoin-netwerk kunnen worden verzonden.

Hun opslagmethode, waarbij UTXO's (unspent transaction outputs) worden gebruikt in plaats van getuigengegevens, maakt Bitcoin Stamps uniek. UTXO's zijn vergelijkbaar met het resterende saldo van een Bitcoin-transactie.

De opkomst van SRC-20-tokens heeft de functionaliteit van Bitcoin aanzienlijk uitgebreid, waardoor het van een eenvoudige waardeopslag is veranderd in een veelzijdiger platform. Maar deze ontwikkeling heeft ook tot discussies geleid, omdat sommigen het zien als een afwijking van het oorspronkelijke doel van Bitcoin zoals bedacht door Satoshi Nakamoto.

SRC-20-tokens moeten aan specifieke criteria voldoen om correct aangemaakt te worden. Ze kunnen alleen bepaalde typen afbeeldingsbestanden coderen en zijn beperkt tot een maximale grootte van 24×24 pixels. Elke Bitcoin Stamp moet een unieke identifier hebben en wordt aangemaakt door 'stamp:base64' toe te voegen aan een nieuwe transactie.

Ondanks zorgen over hun impact op de grootte van de blockchain en transactiekosten, worden SRC-20-tokens steeds populairder. Ze worden gezien als een katalysator voor de populariteit van niet-fungibele tokens (NFT's) voor Bitcoin en worden gezien als veiliger en onveranderlijker dan andere standaarden vanwege hun niet-verwijderbare aard. Prominente SRC-20-tokens zijn onder andere PEPE SRC, KEVIN, STAMP en SATO

Wat zijn Bitcoin Stamps?

Bitcoin Stamps, bekend als SRC-20-tokens, zijn een soort NFT die gebouwd zijn op de Bitcoin-blockchain, wat betekent dat de functie van de blockchain wordt uitgebreid naar meer dan alleen een gedecentraliseerd financieel systeem.

Deze tokens maken deel uit van een opkomend protocol genaamd Secure Tradeable Art Maintained Securely (STAMPS), dat het mogelijk maakt om gegevens, zoals digitale kunstwerken, rechtstreeks in Bitcoin-transacties op te nemen. Deze ontwikkeling heeft de functionaliteit van de Bitcoin-blockchain uitgebreid, waardoor het niet langer alleen een opslagplaats van waarde is, maar een platform dat een breder scala aan toepassingen kan ondersteunen.

Zowel Ordinal Inscriptions als het Counterparty-protocol vormen de inspiratiebron voor SRC-20-tokens. Ordinal Inscriptions zijn geïntroduceerd in januari 2023 en maken het mogelijk om digitale inhoud te inscriben op de Bitcoin-blockchain. Ondertussen werd Counterparty, een peer-to-peer platform op basis van Bitcoin, gebruikt voor de uitgifte van NFT's door Bitcoin te verbranden.

SRC-20-tokens vallen op door hun unieke methode om gegevens in te sluiten in de blockchain. Ze converteren afbeeldingsgegevens (zoals GIF, PNG of SVG) naar een base64-tekenreeks, die wordt opgenomen als onderdeel van de beschrijving van de transactie. Door gegevens rechtstreeks in de transactie-uitvoer op te slaan, worden SRC-20-tokens onveranderlijk en permanent onderdeel van de blockchain, omdat ze onmogelijk te verwijderen zijn.

De technologie achter SRC-20-tokens wordt vaak vergeleken met ERC-1155-tokens op Ethereum, die gekenmerkt worden door hun mogelijkheid om zowel fungibele als niet-fungibele tokens in één transactie te verwerken. SRC-20-tokens hebben echter specifieke kenmerken waarmee ze zich onderscheiden. Vanwege de hoge kosten en de benodigde blokruimte kunnen ze alleen kleine afbeeldingen (24×24 pixels) opslaan. Deze beperking staat in contrast met Ordinal-inscripties, die grotere bestanden aankunnen.

Bitcoin Stamps vs Bitcoin Ordinals

Bitcoin Stamps en Bitcoin Ordinals zijn twee innovatieve benaderingen om gegevens in te sluiten in de blockchain, elk met verschillende kenmerken en functionaliteiten.

Bitcoin Stamps

 • Technische implementatie: Bitcoin Stamps zijn rechtstreeks geïntegreerd in de UTXO (Unspent Transaction Output)-set van de Bitcoin-blockchain. Dit zorgt ervoor dat de gegevens een permanent, onveranderlijk deel van de blockchain worden.

 • Permanentie en beveiliging van gegevens: De onveranderlijke aard garandeert de permanentie van de gegevens. Eenmaal aangemaakt, blijft een Bitcoin Stamp voor altijd op de blockchain staan, wat de veiligheid en het vertrouwen vergroot.

 • Invloed op de efficiëntie van de blockchain: Bitcoin Stamps nemen minimale ruimte in en hebben een verwaarloosbaar effect op de algehele efficiëntie en schaalbaarheid van het Bitcoin-netwerk.

 • Gebruikssituaties en toepassingen: Ze zijn ideaal voor toepassingen die een langdurige gegevensintegriteit vereisen, zoals juridische documenten, certificaten en historische archieven.

 • Naleving van wet- en regelgeving: Door hun permanente karakter zijn ze zeer betrouwbaar voor naleving van de wet- en regelgeving.

Bitcoin Ordinals

 • Technische implementatie: Ordinals maken het mogelijk om gegevens op individuele satoshi's te inscriben. Deze innovatieve aanpak is echter afhankelijk van de nodes, die deze gegevens kunnen verwijderen om de prestaties te optimaliseren, wat na verloop van tijd kan leiden tot gegevensverlies.

 • Permanentie en beveiliging van gegevens: De mogelijkheid om gegevens in Ordinals te verwijderen doet vragen rijzen over de langdurige beveiliging en betrouwbaarheid.

 • Invloed op de efficiëntie van de blockchain: Het inscriben van gegevens op individuele satoshis kan de omvang van de blockchain vergroten, wat de verwerkingssnelheid van transacties kan vertragen en de transactiekosten kan verhogen. Dit brengt schaalbaarheidsproblemen met zich mee.

 • Gebruikssituaties en toepassingen: Ordinals bieden weliswaar een unieke manier om satoshi's te taggen en te volgen, maar de potentiële vergankelijkheid maakt ze minder geschikt voor toepassingen waarbij een lange levensduur van gegevens van cruciaal belang is.

Wat zijn de technische specificaties van SRC-20?

Laten we eens kijken naar de technische specificaties voor SRC-20-tokens.

Onderliggend protocol

SRC-20-tokens gebruiken het Bitcoin Stamps-protocol, dat verschilt van het Counterparty-protocol dat eerder werd gebruikt. Deze verandering maakt het mogelijk om gegevens direct op te nemen in Bitcoin-transacties, wat een unieke benadering is in vergelijking met andere standaarden zoals BRC-20.

Methode voor gegevensopslag

Een van de belangrijkste kenmerken van SRC-20-tokens is de opslag in Unspent Transaction Outputs (UTXO's). Deze methode slaat gegevens zoals afbeeldingen en tekst permanent op de blockchain op en is onmogelijk te verwijderen.

Kenmerken van de token

 • Bestandstypen: SRC-20-tokens kunnen JPG-, GIF-, PNG- en SVG-bestanden coderen.

 • Groottebeperking: Gecodeerde bestanden mogen maximaal 24×24 pixels groot zijn.

 • Unieke identificatiecode: Elke Bitcoin Stamp moet een numerieke en unieke identifier hebben.

 • Mintingproces Voor het minten van SRC-20-tokens wordt een afbeelding omgezet naar tekst, gecodeerd als Base64-bestand en wordt 'Stamp:' toegevoegd vóór de tekst. Dit versleutelde bestand wordt dan verzonden naar het Bitcoin-netwerk voor validatie en omgezet naar de originele afbeelding.

 • Transactie en decryptie: SRC-20-transacties bevatten een 'STAMP:base64'-tekenreeks in het beschrijvingskenmerk van een transactie. Deze tokens kunnen direct uit de oorspronkelijke Bitcoin-transactie worden gedecodeerd.

Impact en overwegingen

 • Vergelijkingen met andere standaarden: SRC-20-tokens worden vaak vergeleken met Ethereums ERC-1155-token, omdat beide de efficiënte overdracht van fungibele en niet-fungibele tokens faciliteren. SRC-20 is specifiek ontworpen voor de Bitcoin-blockchain en heeft zijn eigen unieke kenmerken.

 • Gebruik van hulpbronnen en kosten: SRC-20-tokens vereisen veel blokruimte en middelen, wat leidt tot hogere kosten. Dit geldt vooral voor grotere bestanden die een multisig-optie gebruiken voor gegevensopslag.

 • Implicaties voor de markt: De introductie van SRC-20-tokens is onderdeel van een bredere trend om tokeneconomieën naar Bitcoin te brengen. Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen voor handelaren, maar brengt ook uitdagingen en discussies met zich mee, met name rond het gebruik van blockchainruimte en de impact op transactiekosten.

Wat is de volgende stap voor SRC-20?

De toekomst van Bitcoin en SRC-20 tokens heeft een gezonde discussie losgemaakt in de Bitcoin-community. SRC-20-tokens hebben een nieuwe innovatielaag toegevoegd aan de Bitcoin-blockchain. Deze tokens maken het mogelijk om gegevens veilig in Bitcoin-transacties in te sluiten, net zoals bij de BRC-20-standaard, maar met verschillende methoden voor het insluiten van gegevens.

Deze ontwikkeling heeft het bruikbaarheid van Bitcoin verbreed, waardoor het zich heeft ontwikkeld van een waardeopslag naar een veelzijdiger platform met diverse toepassingen. De SRC-20 tokens staan nog in de kinderschoenen, maar duiden op veelbelovende ontwikkelingen om de efficiëntie binnen het Bitcoin-ecosysteem te verbeteren.

Maar ze worden ook geconfronteerd met weerstand van Bitcoin-maximalisten die bezorgd zijn over het behoud van de oorspronkelijke essentie van de Bitcoin-blockchain in het licht van deze nieuwe innovaties. Deze weerstand kan leiden tot interne discussies en een splitsing binnen de community over de toekomstige richting van Bitcoin.

Een belangrijk voordeel van Bitcoin Stamps is hun blijvende aanwezigheid op de blockchain, omdat ze rechtstreeks worden opgeslagen in de uitvoer van besteedbare transacties, waardoor ze niet kunnen worden verwijderd. Deze functie garandeert het langdurige behoud van deze digitale assets.

De populariteit en snelle groei van Bitcoin Stamps wijzen op een groeiende interesse in nieuwe vormen van digitale verzamelobjecten en de potentiële uitbreiding van de functionaliteiten van Bitcoin. De ontwikkelingen op het gebied van SRC-20-tokens en Bitcoin Stamps beloven ons een nieuwe kijk op blockchaintechnologie en hoe we ermee omgaan, wat mogelijk leidt tot een grotere acceptatie en nieuwe toepassingen op het gebied van digitale assets.

Tot slot

De SRC-20-standaard, die speciaal ontwikkeld is voor Bitcoin Stamps, onderscheidt zich door zijn unieke technieken voor het insluiten van gegevens, die verschillen van de BRC-20-standaard. Bitcoin Stamps, de digitale verzamelobjecten onder de paraplu van SRC-20, maakten aanvankelijk gebruik van het Counterparty-protocol voor het insluiten van gegevens in Bitcoin-transacties. De technologie gebruikte Unspent Transaction Outputs (UTXO's) voor permanente en onveranderlijke opslag op de blockchain.

Ondanks het groeiende succes van SRC-20-tokens en hun bijdrage aan de populariteit van NFT's op Bitcoin, hebben ze ook discussies opgeroepen over de evolutie van Bitcoin binnen de cryptocommunity. Sommigen zien deze verandering als een afwijking van de oorspronkelijke visie van de maker van Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

SRC-20-tokens hebben de volgende technische specificaties:

 • Methode voor gegevensopslag UTXO's voor permanente gegevensinsluiting.

 • Kenmerken van token: Inclusief beperkingen voor bestandstypes en vereisten voor unieke identifiers.

 • Mintingproces Omzetten van afbeeldingen naar tekst, gecodeerd als Base64-bestanden.

 • Transactie en decryptie: Met een unieke coderingsmethode voor het insluiten van gegevens.

Wat zou de blijvende impact kunnen zijn van SRC-20-tokens op de identiteit van Bitcoin en zijn rol in de bredere cryptowereld?

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer