I. Wprowadzenie do opcji OKX

Opublikowano 5 wrz 2023Zaktualizowano 28 maj 20244 min czytania

1. Czym są opcje?

Opcje są instrumentami pochodnymi, które dają prawo posiadaczowi kontraktu, lecz nie jest to obowiązkowe, do kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów zasadniczych po ustalonej cenie wykonania w danym dniu w przyszłości.

  • Posiadacz kontraktu (kupujący) może zdecydować o wykonaniu opcji, jeżeli odniesie na tym korzyść, a wystawca kontraktu (sprzedający) będzie musiał zapłacić posiadaczowi kontraktu określoną kwotę.

  • Jeżeli wykonanie opcji nie przynosi korzyści, kupujący może zdecydować, aby jej nie realizować, wtedy sprzedający nie musi nic płacić.

Oto kilka podstawowych informacji o opcjach:

Aktywa zasadnicze: aktywa przeznaczone do handlu, na których bazuje cena kontraktu na instrumenty pochodne. Na przykład aktywem zasadniczym dla opcji Bitcoin jest indeks BTC/USD. OKX oferuje opcje w oparciu o Bitcoin i Ethereum.

Data wygaśnięcia: data, kiedy wygasają opcje.

__Cena strike (lub cena wykonania): cena, po której posiadacz opcji może kupić lub sprzedać aktywa zasadnicze przy wykonaniu opcji kupna lub sprzedaży.

Rodzaj kontraktu: Opcje kupna dają posiadaczowi prawo zakupu po określonej cenie, a opcje sprzedaży dają prawo sprzedaży po określonej cenie.

Styl wykonania: Opcje amerykańskie mogą być wykonane w każdej chwili przed datą wygaśnięcia. Opcje europejskie mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia. Opcje OKX są opcjami europejskimi.

Premia opcyjna: cena, po której opcja jest kupowana lub sprzedawana.

Opcje można zakwalifikować jako: in-the-money (ITM), at-the-money (ATM) i out-of-the-money (OTM), w zależności od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną aktywa zasadniczego.

Rodzaj kontraktu Stosunek między S (ostateczna cena rozliczeniowa) a K (cena sprzedaży) ITM/ATM/OTM  
Opcje kupna   S>K ITM
S<K OTM
S=K ATM
Opcje sprzedaży S<K ITM
S>K OTM
S=K ATM

2. Specyfikacja kontraktów na opcje OKX

Rodzaj kontraktu Kupno i sprzedaż
Styl wykonania Opcje europejskie
Wygaśnięcia kontraktów 1, 2, 3 dzienne
1, 2, 3 tygodniowe
1, 2, 3 miesięczne
1, 2, 3 kwartalne z cyklu marcowego, czerwcowego, wrześniowego i grudniowego.  
Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij Wprowadzenie do dat wygaśnięcia opcji
Aktywa zasadnicze Indeks BTC/USD Indeks ETH/USD
Rozmiar kontraktu 0,01 BTC na kontrakt 0,1 ETH na kontrakt
Coin rozliczeniowy BTC ETH
Wielkość notowania 0,0001 BTC lub ETH dla opcji z cenami poniżej 0,005 BTC lub ETH;
0,0005 BTC lub ETH dla opcji z cenami powyżej 0,005 BTC lub ETH.  
Cena mark Wyznaczona przez OKX używając modelu Black w czasie rzeczywistym. Zmienność implikowana pochodzi z danych rynkowych wraz z limitem i dolną granicą zmienności.  
Godzina utworzenia Opcje z nową datą wygaśnięcia są tworzone o godz. 8:30 UTC.  
Godzina wygaśnięcia 08:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia
Cena rozliczeniowa Średnia cena ważona w czasie cena indeksu w ciągu ostatniej godziny przed wygaśnięciem. (Migawka ceny indeksu jest robiona w przedziale 200ms)  
Sprawdź historię cen rozliczeniowych opcji.  
Metody wykonania Rozliczane w gotówce; opcje ITM są automatycznie realizowane i rozliczane przy wygaśnięciu
Godziny handlu 24x7
Zespół handlowy Sprawdź tabelę stawek opłat
Nazewnictwo kontraktów Nazwy nadawane w kolejności „Aktywa zasadnicze – data wygaśnięcia – cena wykonania – rodzaj”
Limit pozycji Sprawdź limit pozycji opcji
Limit cenowy Sprawdź limit cenowy

3. Porównania miedzy opcjami i kontraktami terminowymi OKX

Porównania Opcje OKX Kontrakty terminowe OKX
Prawa i obligacje Kupujący ma prawo, lecz nie jest do tego zobowiązany, kupna lub sprzedaży aktywów zasadniczych po opłaceniu premii.
Sprzedający ma obowiązek realizacji, jeśli kupujący zdecyduje się na wykonanie.  
Zarówno kupujący jak i sprzedający mają obowiązek rozliczyć kontrakt terminowy.
wymagania marży Sprzedający kontrakt na opcje musi zapłacić marżę.
Kupujący płaci tylko premię nie płaci marży*. (*nie dotyczy marży portfolio)
Zarówno kupujący, jak sprzedający muszą zapłacić marżę, żeby otworzyć pozycję.
potencjalne ryzyka Potencjalny zysk z zakupu kontraktu na opcje jest nieograniczony, a strata kupującego jest ograniczona do wysokości opłaconej premii. Jednakże potencjalna strata związana ze sprzedażą opcji jest nieograniczona, lecz zysk ze sprzedaży jest ograniczony do otrzymanej premii. Potencjalne zyski lub straty dla kupujących i sprzedających są nieograniczone