Artykuł

OKX Ventures Announces Investment in Decentralized Perpetual Derivative Exchange MYX.Finance

Singapore, November 28, 2023 -- OKX Ventures, the investment arm of leading crypto exchange and Web3 technology company OKX, today announced its investment in MYX.Finance (MYX), a decentralized perpetual derivative exchange. This investment is part of OKX Ventures' ongoing effort to enhance its growing portfolio of DEX projects.

MYX operates on a 'Matching Pool Mechanism,' which leverages intelligent rates and exposure hedging mechanisms to help ensure protocol stability and increase the potential of generating sustainable, high returns. With its efficient fund usage, MYX stands out as a highly scalable decentralized exchange in the market. OKX Ventures Founder Dora Yue said: "From 2019 to 2021, the number of CEXs has gradually decreased, while the number of DEXs has increased by over 100% in three years. The total value locked of derivative DEXs has increased by 35.7 times since 2020, and the cumulative trading volume of the top 20 derivative DEXs has grown from 0 to the current level of US$1.6 trillion in just three years. There is still significant room for growth in the derivative DEX space, and we are optimistic about MYX's performance in the derivatives market." MYX aims to provide traders with the ultimate derivative exchange experience, giving eligible users the ability to trade BTC and ETH perpetual swaps with up to 50x leverage. In addition, MYX users can enjoy zero slippage, no borrowing fees, and some of the lowest trading costs available. Liquidity providers can also benefit from MYX's innovative features. The platform's capital-efficient derivatives trading engine enables liquidity providers to potentially access higher yield opportunities and achieve sustainable returns. This announcement follows OKX Ventures' recent investment in Aark Digital, a decentralized derivative exchange built on Arbitrum. Over the past two years, OKX Ventures has invested in over 300 projects across five continents with a fund size of approximately USD$1 billion, covering almost all investment tracks. OKX Ventures focuses on supporting cutting-edge blockchain innovation and exploring high-quality projects that demonstrate long-term value. To learn more about MYX, click here.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy artykuł może zawierać treści dotyczące produktów, które nie są dostępne w danym regionie. Jest on dostarczany wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w faktach lub pominięcia wyrażone w niniejszym dokumencie. Reprezentuje on osobiste poglądy autora(ów) i nie reprezentuje poglądów OKX. Jego celem nie jest udzielanie jakichkolwiek porad, w tym między innymi: (i) doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji inwestycyjnych; (ii) oferty lub zachęty do kupna, sprzedaży lub posiadania aktywów cyfrowych, lub (iii) doradztwa finansowego, księgowego, prawnego lub podatkowego. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka, może podlegać znacznym wahaniom, a nawet stać się bezwartościowe. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej. Skonsultuj się ze swoim specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych w przypadku pytań dotyczących Twojej konkretnej sytuacji. Funkcje OKX Web3, w tym OKX Web3 Wallet i OKX NFT Marketplace, podlegają odrębnym warunkom świadczenia usług na stronie www.okx.com.
© 2023 OKX. Niniejszy artykuł może być powielany lub rozpowszechniany w całości lub we fragmentach zawierających maksymalnie 100 słów, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest niekomercyjne. Każda reprodukcja lub dystrybucja całego artykułu musi również zawierać wyraźną informację: „Ten artykuł należy do © 2023 OKX i jest używany za zgodą”. Dozwolone fragmenty muszą odnosić się do nazwy artykułu i zawierać przypisanie, na przykład „Tytuł artykułu, [nazwisko autora, jeśli ma zastosowanie], © 2023 OKX”. Żadne prace pochodne ani inne sposoby wykorzystania tego artykułu nie są dozwolone.
Poszerz