Artykuł

Wyjaśnienie rodzajów transakcji: spot, opcje i inne

Handel kryptowalutami może być onieśmielający dla początkujących. Jednak gdy zrozumiesz różne rodzaje transakcji i sposób działania każdej z nich, będziesz na dobrej drodze do sukcesu. Ten artykuł wyjaśnia najpopularniejsze dostępne obecnie rodzaje transakcji.

Handel spot

Handel spot jest najprostszym rodzajem transakcji. Polega ona na kupowaniu lub sprzedawaniu kryptowalut bez żadnej dźwigni finansowej ani pożyczek. Kiedy dokonujesz transakcji spot, zasadniczo kupujesz lub sprzedajesz aktywa podstawowe. Jest to najpopularniejszy rodzaj handlu dla początkujących, ponieważ jest prosty i łatwy do zrozumienia.

Handel z marżą

Handel z marżą obejmuje pożyczanie środków w celu zwiększenia wielkości pozycji. Kiedy dokonujesz transakcji z marżą, zasadniczo pożyczasz środki od wybranej giełdy, aby zwiększyć swoją siłę nabywczą. Może to prowadzić do większych potencjalnych zysków, ale wiąże się również z większym ryzykiem większych potencjalnych strat.

Kontrakty terminowe i wieczyste zamiany

Kontrakty terminowe są rodzajem instrumentów pochodnych, które pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny aktywów bez faktycznego posiadania aktywów podstawowych. Kontrakty terminowe muszą zostać rozliczone do określonej daty w przyszłości, znanej jako „data wygaśnięcia” - OKX oferuje tygodniowe, dwutygodniowe, kwartalne i dwu-kwartalne przedziały czasowe dla kontraktów terminowych.

Wieczyste zamiany są podobne do handlu kontraktami terminowymi, ale z dwiema głównymi różnicami:

Wygaśnięcie

  • Podczas gdy kontrakty terminowe mają daty wygaśnięcia ustalone z góry, wieczyste zamiany są ich pozbawione, co oznacza, że kupujący i sprzedający mogą hipotetycznie utrzymywać swoje pozycje otwarte „bezterminowo” lub w sposób ciągły – tak długo, jak na ich koncie znajduje się dość marży na pokrycie strat i zapobiegnięcie likwidacji.

Opłaty za finansowanie

  • Aby uniknąć znacznych odchyleń wieczystych zamian od ceny spot aktywów, opłaty za finansowanie pomagają zniechęcić do większych odchyleń. Co ważne, stawka finansowania jest opłatą wymienianą między dwiema stronami kontraktu - długą i krótką - a nie opłatą pobieraną przez giełdę.

Opcje

Opcje są rodzajem instrumentów pochodnych, które dają traderom prawo (ale nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży aktywów podstawowych po określonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym dniu lub przed nim.

Opcje można wykorzystać do ochrony przed ruchami cen lub do spekulacji na temat przyszłych ruchów cen. Można je kupić lub sprzedać na giełdzie, a wartość opcji jest określana przez różne czynniki, w tym cenę aktywów podstawowych, cenę wykonania i czas do wygaśnięcia.

Podsumowanie

Zrozumienie tych rodzajów transakcji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w handlu kryptowalutami. Handel spot jest najprostszym rodzajem transakcji, podczas gdy handel z marżą, zamiany wieczyste, ontrakty terminowe i opcje wiążą się z pewnym poziomem pożyczki lub dźwigni finansowej.

Każdy rodzaj transakcji wiąże się z własnym zestawem ryzyka i potencjalnych korzyści, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, który rodzaj najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu i tolerancji ryzyka. Korzystając z odpowiedniej kombinacji typów transakcji, możesz stworzyć strategię handlową, która pasuje do Twoich celów i pomaga osiągnąć sukces w świecie handlu kryptowalutami.

Powiązane artykuły
Wyświetl więcej
Wyświetl więcej