Inskrypcje

Inskrypcje to aktywa cyfrowe tworzone poprzez integrację danych, takich jak obrazy lub tekst, z transakcjami blockchain, podobnie jak rzeźbienie wiadomości lub rysunków na kamiennych tablicach. Mechanizm ten wykracza poza ograniczenia konkretnych blockchainów, umożliwiając tworzenie natywnych NFT i emisję tokenów.

Obraz NFT
Wszystkie łańcuchy