Prețul de marcare și prețul indexat al contractelor cu marjă

Ce sunt ultimul preț tranzacționat, prețul indexat și prețul de marcare?

 • Ultimul preț tranzacționat este prețul tranzacționat în timp real afișat în registrul de ordine în timpul tranzacționării.

 • Prețul indexat este calculat luând drept componente ponderate ale indicelui ultimele prețuri tranzacționate de minimum trei alte burse cu o lichiditate de piață adecvată .

 • Prețul de marcare este calculat pe baza prețului spot indexat și a mediei mobile a bazei – diferența dintre ultimul preț tranzacționat/prețul spot și prețul strike al contractului. „Prețul de marcare” este utilizat pentru calcularea câștigurilor și a pierderilor aferente contului și pentru achitare. Este important de reținut că lichidările forțate au loc pe baza prețului de marcare, nu a ultimului preț tranzacționat.

Prețul indexat

Ce este prețul spot indexat?

Contractele OKX cu marjă în USDT sunt denominate în prețul USDT indexat, în timp ce contractele cu marjă în criptomonedă sunt denominate în prețul USD indexat al criptomonedei de bază.

Pentru ca prețurile indexate să reflecte cu exactitate prețul spot echitabil al fiecărui token, ele sunt calculate ca medii ponderate ale prețurilor preluate de la cel puțin trei burse cu o lichiditate de piață adecvată, la care se adaugă măsuri suplimentare pentru situații excepționale.

Se utilizează această metodologie astfel încât prețul indexat să fluctueze într-un interval normal chiar dacă prețul devine extrem de volatil pe o singură bursă.

Metodologia prețului spot indexat, pe scurt

 1. Pentru fiecare preț indexat preluăm în timp real prețul și volumul perechii de tranzacționare corespunzătoare de la bursele desemnate.

 2. Bursele pe care se desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii informatice sau care nu și-au actualizat cel mai recent preț și volum într-o perioadă specificată nu vor fi utilizate în calculele actualizate ale ultimului preț. Frecvența actualizării este diferită pentru fiecare indice.

 3. Pentru perechile de tranzacționare cotate în BTC, prețurile vor fi convertite în USDT, înmulțind indicele OKX BTC/USDT.

 4. Dacă nu există date valabile de la toate bursele, datele preluate de la fiecare bursă vor avea ponderi stabilite prin metoda explicată în secțiunea de mai jos privind măsurile de protecție suplimentare.

Pentru detalii, accesați indicele prețului OKX.

Măsuri de protecție suplimentare

OKX oferă măsuri de protecție suplimentare pentru a evita o performanță slabă pe piață în timpul perioadelor de nefuncționare ale bursei spot sau în cazul problemelor de conexiune:

 • Când sunt disponibile datele de la treisau mai multe burse, ele vor avea ponderi egale. Dacă prețul pe o bursă se abate cu mai mult de 3% de la prețul mediu al tuturor burselor, prețul de pe acea bursă va fi luat ca 97% sau 103% din mediană, în funcție de nivel – dacă este prea ridicat sau prea scăzut.

 • Când sunt disponibile date de la douăburse, ele vor avea ponderi egale.

 • Dacă doar o singură bursă are date valabile, ultimul său preț tranzacționat va fi utilizat direct ca preț indexat.

Prețul de marcare

Cum să calculați prețul de marcare al contractelor la termen și al swapurilor perpetue

Prețul de marcare ia în considerare atât prețul spot indexat, cât și media mobilă a bazei. Mecanismul mediei mobile reduce fluctuațiile prețului contractelor pe termen scurt și diminuează lichidarea forțată nenecesară cauzată de volatilitatea anormală.

Modul de calcul

Prețul de marcare = prețul spot indexat + media mobilă a bazei

Media mobilă a bazei = media mobilă (prețul mediu al contractului - prețul spot indexat)

Prețul mediu al contractului = (cel mai bun preț ask + cel mai bun preț bid)/2

Prețul de marcare: Cazuri practice

Prețul de marcare este utilizat pentru a calcula profitul și pierderile nerealizate la contractele cu marjă în criptomonedă și la cele cu marjă în USDT:

Contract cu marjă în criptomonedă

 • Profitul și pierderile poziției long = valoarea nominală * |numărul de contracte| * înmulțitor * (1/prețul mediu de deschidere - 1 / prețul mediu de marcare)

 • Profitul și pierderile poziției short = valoarea nominală * |numărul de contracte| * înmulțitor * (1 / prețul mediu de marcare - 1 / prețul mediu de deschidere)

Contract cu marjă în USDT

 • Profitul și pierderile poziției long = valoarea nominală * |număr de contracte| * înmulțitor * (prețul mediu de marcare - prețul mediu de deschidere)

 • Profitul și pierderile poziției short = valoarea nominală * |numărul de contracte| * înmulțitor * (prețul mediu de deschidere - prețul mediu de marcare)

Ce preț se utilizează pentru lichidare și pentru profitul și pierderile nerealizate?

Pentru lichidare și pentru câștigul și pierderile nerealizate se folosește prețul de marcare.

Articole similare
Vizualizați mai mult
Vizualizați mai mult