Referenční cena a indexová cena marginalizovaných kontraktů

Co je to poslední obchodovaná cena, indexová cena a referenční cena?

 • Poslední obchodovaná cena je obchodovaná cena v reálném čase uvedená v knize příkazů během obchodování.

 • Indexová cena se vypočítá tak, že se jako vážené složky indexu vyberou poslední obchodované ceny ze tří nebo více jiných burzovních míst s přiměřenou tržní likviditou.

 • Referenční cena se vypočítá na základě spotové ceny indexu a klouzavého průměru báze – rozdílu mezi poslední obchodovanou cenou/spotovou cenou a realizační cenou kontraktu. „Referenční cena“ se používá pro výpočet výnosů a ztrát na účtu a pro účely vypořádání. Je důležité si uvědomit, že nucená likvidace probíhá na základě referenční ceny, nikoliv na základě poslední obchodované ceny.

Indexová cena

Co je to spotová indexová cena?

Kontrakty OKX s marží USDT jsou denominovány v indexové ceně USDT, zatímco kontrakty s kryptoměnovou marží jsou denominovány v ceně indexu podkladové kryptoměny v USD.

Aby indexové ceny přesně odrážely spravedlivou spotovou cenu každého tokenu, vypočítávají se jako vážené průměry cen z nejméně tří burzovních míst s dostatečnou tržní likviditou, plus další opatření pro výjimečné okolnosti.

Tato metodika se používá proto, aby se cena indexu pohybovala v normálním rozmezí i v případě, že se cena na jedné burze stane extrémně volatilní.

Metodika spotových cenových indexů ve zkratce

 1. Pro každou cenu indexu získáme z určených burz v reálném čase cenu a objem odpovídajícího obchodního páru.

 2. Burzy, které prošly údržbou systému nebo které během určitého časového období neaktualizovaly své nejnovější ceny a objemy, nebudou při výpočtech nejnovějších aktualizací cen použity. Frekvence aktualizace je pro každý index jiná.

 3. U obchodních párů kótovaných v BTC budou ceny převedeny na USDT vynásobením indexu OKX BTC/USDT.

 4. Pokud nejsou k dispozici platná data z každé burzy, budou data převzatá z každé burzy vážena, jak je vysvětleno v části o dalších ochranách níže.

Podrobnosti naleznete v části cenový index OKX.

Další ochrany

OKX poskytuje dodatečnou ochranu, aby se zabránilo špatnému fungování trhu během výpadků spotových burz nebo při problémech s připojením:

 • Když jsou dostupné údaje ze třínebo více burz, budou mít stejnou váhu. Pokud se cena burzy odchyluje o více než 3 % od mediánu všech burz, bude cena této burzy brána jako 97 % nebo 103 % mediánu, podle toho, zda je příliš vysoká nebo příliš nízká.

 • Pokud jsou dostupná data ze dvouburz, budou mít stejnou váhu.

 • Pokud má platná data pouze jedna burza, použije se jako indexová cena přímo její poslední obchodovaná cena.

Referenční cena

Jak vypočítat referenční cenu futures a perpetuálních swapů

Referenční cena zohledňuje jak cenu spotového indexu, tak klouzavý průměr báze. Mechanismus klouzavého průměru snižuje kolísání ceny krátkodobého kontraktu a omezuje zbytečnou nucenou likvidaci způsobenou abnormální volatilitou.

Výpočty

Referenční cena = cena spotového indexu + základní klouzavý průměr

Základní klouzavý průměr = klouzavý průměr (střední cena kontraktu - cena spotového indexu)

Střední cena kontraktu = (nejlepší poptávková cena + nejlepší nabídková cena) / 2

Referenční cena: Případy použití

Marková cena se používá k výpočtu nerealizovaného zisku a ztráty u kontraktů s krypto-marží i s marží USDT:

Kontrakt obchodovaný na marži pomocí kryptoměn

 • PnL dlouhé pozice = nominální hodnota * |počet kontraktů| * multiplikátor * (1 / průměrná úvodní cena - 1 / průměrná referenční cena)

 • PnL krátké pozice = nominální hodnota * |počet kontraktů| * multiplikátor * (1 / průměrná referenční cena - 1 / průměrná úvodní cena)

Kontrakt ochodovaný na marži pomocí USDT

 • PnL dlouhé pozice = nominální hodnota * |počet kontraktů| * multiplikátor * (průměrná referenční cena - průměrná úvodní cena)

 • PnL krátké pozice = nominální hodnota * |počet kontraktů| * multiplikátor * (průměrná úvodní cena - průměrná referenční cena)

Jaká cena se používá pro likvidaci a nerealizovaný zisk a ztrátu?

Pro likvidaci a nerealizované zisky a ztráty se používá referenční cena.

Související články
Zobrazit více
Zobrazit více