Kdy bude moje objednávka zlikvidována?

Na sjednoceném účtu určuje úroveň marže, kdy dojde k likvidaci pozice. Pokud úroveň marže otevřené pozice klesne pod 100 %, pozice bude částečně nebo zcela uzavřena.

Častým omylem je, že obchodníci mohou předpokládat, že k likvidaci dojde, když úroveň marže klesne na 0 %. Tak to ale není. Když úroveň marže klesne pod 100 %, pozice bude částečně nebo zcela zlikvidována a my vybereme poplatek za vyřízení likvidace, který bude přidán do pojistného fondu OKX.

V závislosti na úrovni pozice může dojít k částečné likvidaci namísto úplné likvidace. Pokud nebude požadavek na výši marže splněn ani po částečné likvidaci, pozice se bude nadále snižovat, dokud nebude požadavek na výši marže splněn nebo dokud nebudou všechny pozice uzavřeny. Jde o jeden z protokolů společnosti OKX pro kontrolu rizik, který má snížit vliv na trh v případě likvidace velké pozice.

Uživatelé mohou odhadnout cenu, za kterou budou jejich pozice zlikvidovány, pomocí kalkulačky, kterou naleznou v dolní části stránky pro obchodování s deriváty.. Pokud má uživatel více otevřených pozic, může se odhadovaná likvidační cena lišit od skutečné likvidační ceny na sjednoceném účtu.

Porozumění, jak se vypočítává výše marže pro váš režim účtu

Informovaný obchodník je připravený obchodník. Níže uvedení průvodci vám pomohou pochopit, jak se vypočítává výše marže na základě zvoleného režimu účtu.

Pro režim jednoměnové marže nebo obchodování s křížovou maržíklikněte sem.

Pro režim multiměnové marže nebo obchodování s křížovou maržíklikněte sem.

Pro režim jednoměnové nebo multiměnové marže, nebo obchodování s izolovanou maržíklikněte sem.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

TENTO ČLÁNEK SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K INFORMAČNÍM ÚČELŮM. JEHO ÚČELEM NENÍ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ, DAŇOVÉ NEBO PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, ANI BY NEMĚL BÝT POVAŽOVÁN ZA NABÍDKU K NÁKUPU, PRODEJI NEBO DRŽBĚ DIGITÁLNÍCH AKTIV. S DRŽBOU DIGITÁLNÍCH AKTIV, VČETNĚ STABLECOINŮ, SE VÁŽE VYSOKÁ MÍRA RIZIKA, MOHOU ZNAČNĚ KOLÍSAT A MOHOU SE STÁT I BEZCENNÝMI. MĚLI BYSTE PEČLIVĚ ZVÁŽIT, ZDA JSOU PRO VÁS OBCHODOVÁNÍ ČI DRŽBA DIGITÁLNÍCH AKTIV S OHLEDEM NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI VHODNÉ. OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE PROSÍM ZKONZULTUJTE SE SVÝM PRÁVNÍM/DAŇOVÝM/INVESTIČNÍM PORADCEM.

Související články
Zobrazit více
Zobrazit více