Як користуватися торговим бонусом?

Опубліковано 8 бер. 2024 р.Оновлено 12 лип. 2024 р.2 хв читання264

Що таке торговий бонус?

У режимі одновалютної маржі відповідні трейдери можуть отримати кошти у вигляді торгового бонусу для маржинальної торгівлі, торгівлі безстроковими та строковими ф’ючерсами, а також опціонами (за винятком простих опціонів).

Щоб скористатися торговим бонусом, ви повинні активувати ваучер. Потім його можна використати як торгову маржу або для компенсації торгових збитків, комісій за торгівлю, комісій за фінансування й інших транзакційних витрат. Якщо у вас є торгові бонуси, вони використовуються першими, а потім уже ваші власні кошти. Хоча торгові бонуси не підлягають зняттю, прибутки, отримані з їх використанням, можна знімати.

Які умови подання заявки?

 • Ви повинні пройти верифікацію особи й отримати торговий бонус.

 • Ви повинні бути з регіону, законодавством і нормативно-правовими актами якого дозволена торгівля деривативами.

Що можна робити з торговим бонусом?

Як можна використовувати торговий бонус?

Ви можете отримати торгові бонуси в рамках різних акцій. Нижче розповідаємо, як їх можна отримати.

 • У додатку: виберіть Головна сторінка > меню > Центр винагород > Торговий бонус.

 • На сайті: виберіть Більше > Центр винагород > Торговий бонус.

futurescredit-web-2

Виберіть «Торговий бонус» на сторінці Центру винагород.

Чи потрібно активувати торговий бонус?

Перед використанням кошти ваучерів на торговий бонус у Центрі винагород потрібно активувати. Після успішної активації з’являється кнопка Використати, а кошти активованого ваучера автоматично заводяться на ваш торговий акаунт.

futurescredit-web-3

Натисніть кнопку «Активувати», щоб активувати ваучер.

futurescredit-web-4

Після активації коштів активується кнопка «Використати».

Які умови активації та як їх активувати?

Активація торгового бонусу можлива лише в режимі одновалютної маржі. Інші режими потрібно перед активацією змінити на режим одновалютної маржі.

Як переглянути його історію?

Після успішної активації кошти активованого ваучера на торговий бонус буде автоматично переведено вам на торговий акаунт.

 • У додатку: перейдіть в Активи > Торговий акаунт > Історія.

 • На сайті: виберіть Мої активи > Центр ордерів > Історія торгового акаунта.

Як переглянути баланс кредиту?

Якщо у вас є кілька ваучерів на торговий бонус, після успішної активації в балансі торгових бонусів з’явиться поточна загальна сума, наприклад, загальна сума активованих торгових бонусів — спожиті торгові бонуси. Щоб переглянути баланс:

 • виберіть Активи > Торговий акаунт > Власний капітал USDT або

 • перейдіть на сторінку Торгівля > Актив > Власний капітал USDT

futurescredit-web-6

Ви також можете переглянути баланс на сторінці «Активи».

futurescredit-web-5

Перегляньте баланс на сторінці «Торгівля».

Як можна використовувати торговий бонус?

Торгові бонуси можна використати як маржу, а також для компенсації витрат, у тому числі реалізованих збитків, комісій, комісій за фінансування та інших транзакційних витрат. Під час відшкодування витрат у першу чергу витрачаються торгові бонуси, а вже потім власні кошти користувача. Детальну інформацію про можливості використання можна знайти в цій таблиці.

Режим акаунта Режим одновалютної крос-маржі
Режим позиції Режим крос-маржі
Відповідні продукти Маржа (компенсує лише реалізовані торгові збитки)
Безстрокові контракти
Ф'ючерси
Опціони (за винятком простих опціонів)

Правила реалізації торгових бонусів

Завершення строку дії ваучера на торговий бонус

Кожен ваучер на торговий бонус має обмежений строк дії. Якщо ваучер у вказаний строк не активувати, ваучер втрачає дію, а прострочені ваучери не підлягають відшкодуванню.

Строк дії балансу торгового бонусу

Після активації баланс торгового бонусу діє протягом встановленого строку. Якщо кредит не використано в цей строк, ми його забираємо.

Зміна режиму акаунта

Якщо вийти з режиму одновалютної маржі, активований, але невикористаний баланс торгового бонусу на акаунті стане недійсним.

Правила та умови

 • Торгові бонуси неможливо переказати на інші акаунти або зняти.

 • Прибуток, отриманий з використанням торгового бонусу, можна переказати на інші рахунки або зняти.

 • Для торгового бонусу встановлено певний строк як активації, так і використання. Його можна дізнатися у ваучері на торговий бонус у меню Центр винагород > Мої винагороди. Якщо ви не активуєте або не використаєте кредити у встановлений строк, вони стануть недійсними. Компанія OKX не зобов’язана нагадувати користувачам про близьке завершення строку дії. Вам потрібно самостійно його перевіряти.

 • Якщо ви одночасно отримуєте як торговий бонус, так і картки знижки на комісійні, і вам потрібно вирахувати комісію, наша платформа першочергово використовує торговий бонус. Частина комісій, що списується за торговим бонусом, не покривається знижкою на комісійні.

 • Залежно від місцевих нормативно-правових вимог, торгові бонуси можуть бути недоступні в регіоні користувача.

 • Якщо ми виявимо підозрілу поведінку, зловмисне використання або зловживання торговими бонусами, OKX залишає за собою право вжити відповідних заходів щодо причетних акаунтів. OKX залишає за собою право остаточного тлумачення умов використання торгових бонусів.