Що таке BitVM? Вивчаємо останнє рішення для масштабування Bitcoin

Ви коли-небудь замислювалися над тим, як Bitcoin, розроблений спочатку як цифрова валюта, еволюціонує з новими технологіями? Одним з прикладів є BitVM, скорочено від Bitcoin Virtual Machine, обчислювальний механізм, представлений Робертом Лайнусом.

Йдеться про те, щоб перетворити біткоїн на псевдо-ефіріум. Натомість BitVM займається ефективним масштабуванням мережі Bitcoin, де Lightning або інші протоколи можуть бути недостатньо ефективними в деяких аспектах. BitVM має на меті розширити можливості Bitcoin, особливо в опрацюванні великого обсягу транзакцій, а це ключовий аспект, в якому Bitcoin стикається з обмеженнями.

BitVM прагне підтримувати основні принципи Bitcoin, посилюючи при цьому його масштабованість, на відміну від стратегії Ethereum з децентралізованими фінансовими застосунками (DeFi-застосунками). Цей прогрес у технології блокчейн відкриває захопливі можливості, залишаючись вірним початковому призначенню Bitcoin.

Чи змінить BitVM майбутнє масштабованості Bitcoin та блокчейну?

TL;DR

  • Еволюція BitVM: BitVM допомагає переосмислити Bitcoin, надаючи йому функції, подібні до смартконтрактів, не перетворюючи його на Ethereum.

  • Фокус на масштабованість: Роберт Лайнус створив BitVM для ефективного масштабування Bitcoin, вирішуючи проблему обмеження обсягу транзакцій.

  • Інновації офчейн: BitVM виконує складні обчислення офчейн, зменшуючи перевантаження блокчейну Bitcoin та підвищуючи його ефективність.

  • Двостороннє обмеження: Ключовим моментом BitVM є його орієнтація на двосторонні транзакції, що відрізняє його від багатосторонніх можливостей EVM.

  • Майбутні можливості: Як розвиток BitVM вплине на роль біткоїна в технології блокчейн, враховуючи його офчейн опрацювання та захист від шахрайства?

Що таке BitVM?

BitVM працює не через запуск коду в блокчейні Bitcoin, як це роблять інші платформи смартконтрактів. Він запроваджує систему, в якій дійсність будь-якого процесу може бути перевірена в блокчейні Bitcoin, зберігаючи при цьому безпеку та основні цінності мережі.

Ядром BitVM є стратегія розширення Bitcoin. Розробники можуть з'ясувати практично все, що завгодно в Bitcoin, дозволяючи створювати складні смартконтракти з повнотою за Тюрингом, коли можливості движка будуть вдосконалені.

Цей фокус на масштабованості має вирішальне значення, оскільки він вирішує одну з давніх проблем Bitcoin: ефективне опрацювання великого обсягу транзакцій. BitVM досягає цього, опрацьовуючи складні обчислення, як-от смартконтракти з повнотою за Тюрингом офчейн, таким чином зменшуючи перевантаження в блокчейні Bitcoin.

BitVM стає революційним рішенням завдяки своєму потенціалу децентралізації різних аспектів застосунків, які раніше покладалися на централізовані сервіси. Завдяки цьому Bitcoin отримує більше можливостей без необхідності оновлювати мережу. Це нововведення досі у розробці, але воно провіщає нову еру для Bitcoin, коли мережа зможе справлятися зі складнішими застосунками, залишаючись вірною своїй оригінальній філософії.

Як працює BitVM?

Віртуальна машина Bitcoin працює на основі унікальної архітектури, що складається з двох основних ролей — інспектора й верифікатора. Інспектор ініціює обчислення або твердження, що, по суті, представляє програму і підтверджує її очікуваний результат. Роль верифікатора полягає в тому, щоб підтвердити це твердження, переконавшись, що результати обчислень є точними і правдивими.

BitVM працює як безпечне та ізольоване середовище, яке є розширенням екосистеми Bitcoin. Замість того, щоб опрацьовувати ці обчислення в блокчейні Біткоїн, вони підтверджуються офчейн, що зменшує навантаження на мережу й створює платформу для складніших, але безпечних операцій.

У разі виникнення суперечки, наприклад, коли верифікатор заперечує точність твердження інспектора, система BitVM використовує протокол «виклик-відповідь», який спирається на докази шахрайства. Якщо твердження верифікатора не відповідає дійсності, верифікатор може відправити доказ шахрайства в незмінний реєстр блокчейну Bitcoin. Шахрайство буде викрито, а загальна довіра до системи залишиться.

Структура BitVM зосереджена на угодах між двома людьми, де більшість обчислень виконується офчейн, щоб зменшити вплив на блокчейн Bitcoin. Ця стратегія є ефективною, але має певні недоліки. На момент написання статті BitVM не підходить для транзакцій або контрактів, в яких беруть участь більше ніж дві сторони, через що використання в складніших ситуаціях неможливе.

І інспектор, і верифікатор повинні виконувати значну обчислювальну роботу офчейн. Ця вимога покладає обчислювальне навантаження на окремі сторони, яке може бути непосильним для тих, хто має менш потужне обладнання, або тих, хто бере участь у численних контрактах BitVM одночасно.

Попри ці труднощі офчейн підхід BitVM дає швидкість і гнучкість, дозволяючи розробникам і користувачам запускати складні програми, не перевантажуючи блокчейн. Однак висловлюються занепокоєння щодо потенційних слабких місць, які створює офчейн комунікація і додаткової складності, яку вона вносить у систему.

Потенціал та труднощі BitVM

Однією з переваг BitVM є її мінімальний вплив на блокчейн Bitcoin. Виконуючи більшу частину обчислювальної роботи офчейн, BitVM зменшує обсяг даних, що зберігаються безпосередньо в блокчейні. Такий підхід підвищує загальну ефективність мережі, вимагаючи менше ресурсів для перевірки транзакцій, і запобігає перевантаженню блокчейну непотрібними даними.

Така офчейн операція особливо цінна для підтримки безперебійного функціонування і швидкості мережі Bitcoin у часи, коли роздування блокчейну становить проблему.

BitVM також містить надійний захист від шахрайства, використовуючи систему доказів шахрайства в поєднанні з протоколом «виклик-відповідь». Ця система гарантує чесність і прозорість усіх транзакцій, завдяки чому BitVM стає безпечною і надійною платформою для широкого спектра застосунків. Однак BitVM має свої обмеження. Його дизайн в першу чергу орієнтований на двосторонні налаштування, що означає, що він не може обробляти багатосторонні транзакції або контракти.

Це обмеження стосується застосування в сценаріях, що вимагають складнішої взаємодії між кількома учасниками, що може бути недоліком, оскільки DeFi розвивається в напрямку складніших екосистем. Обидві сторони, що беруть участь у контрактах BitVM, потребують значних офчейн обчислень. Хоча це сприяє мінімальному впливу BitVM на блокчейн, це накладає обчислювальне навантаження на окрему особу.

BitVM проти EVM

BitVM — це необов’язкове доповнення для блокчейну Bitcoin для розширення його функціональності, яке не є обов’язковим для роботи Bitcoin. З іншого боку, EVM є невіддільною частиною Ethereum, життєво важливою для його смартконтрактів і децентралізованих застосунків.

Поки EVM підтримує багатосторонні транзакції і може опрацьовувати складні операції, BitVM насамперед фокусується на двосторонньому обміні транзакціями. Через це BitVM є більш спеціалізованою, але менш універсальною у порівнянні з EVM.

Опрацювання BitVM відбувається офчейн, що допомагає зменшити навантаження на блокчейн Bitcoin та покращує масштабованість. А EVM опрацьовує транзакції ончейн в середовищі Ethereum. Ба більше, BitVM може виконувати будь-яку обчислювальну діяльність, що дозволяє розробляти складні застосунки на основі смартконтрактів.

Мета BitVM — збільшити масштабованість Bitcoin. Він не робить Bitcoin платформою DeFi, як-от Ethereum, а зосереджується на виконанні смартконтрактів офчейн, щоб зменшити навантаження на блокчейн. Це розширює можливості та продуктивність Bitcoin при опрацюванні більшої кількості транзакцій.

Прикінцеве слово

Який вплив BitVM матиме на майбутнє Bitcoin? Нові варіанти використання можуть з'явитися з використанням розробниками технології на смартконтрактах. Хоча дехто вважає BitVM альтернативою EVM Ethereum, між ними є суттєві відмінності в структурі та застосуванні.

Поточний дизайн BitVM більше підходить для двосторонніх угод і вимагає великий обсяг офчейн обчислень. Як додаткова перевага, це розширює можливості Bitcoin, не змінюючи його фундаментальних характеристик.

Примітка
Ця стаття може містити контент про продукти, які недоступні у вашому регіоні. Вона надається виключно в інформаційних цілях. Ми не несемо відповідальності за фактологічні помилки й упущення. Вона відображає особисту точку зору автора (авторів) і не представляє думку OKX. Вона не є порадою будь-якого типу, зокрема, але не виключно: (i) порадою або рекомендацією щодо інвестування; (ii) пропозицією або закликом до купівлі, продажу чи утримання цифрових активів; (iii) фінансовою, бухгалтерською, юридичною або податковою консультацією. На цифрові активи, зокрема стейблкоїни й NFT, впливає волатильність ринку, вони пов’язані з високим ризиком, можуть втратити вартість і навіть повністю втратити свою цінність. Ви маєте вирішити, чи можете торгувати цифровими активами або утримувати їх, враховуючи свою фінансову ситуацію і схильність до ризиків. Якщо у вас виникнуть запитання щодо доречності будь-яких дій за ваших конкретних обставин, зверніться до свого юридичного, податкового або інвестиційного консультанта. На функції Web3 OKX, зокрема Web3-гаманець OKX і Ринок NFT OKX, поширюються окремі умови обслуговування, викладені на сайті www.okx.com.
© OKX, 2023. Цю статтю можна відтворювати або поширювати як повністю, так і в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення повного її змісту потрібно чітко вказати: «Дозвіл на використання цієї статті отримано від власника авторських прав (© OKX, 2023)». Цитати мають наводитися з посиланням на назву статті й авторство, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо доречно], © OKX, 2023)». Використання статті в похідних і інших роботах не допускається.
Розгорнути
Схожі статті
Показати більше
Показати більше