Artikel

Wat is BitVM? Ontdek de nieuwste schaalbaarheidsoplossing voor Bitcoin

Heb je je ooit afgevraagd hoe Bitcoin, in eerste instantie ontworpen als een digitale valuta, zich verder ontwikkelt met nieuwe technologieën? Een voorbeeld is BitVM, kort voor Bitcoin Virtual Machine: een rekenengine die is geïntroduceerd door Robert Linus.

Het gaat er niet om Bitcoin te veranderen in een pseudo-Ethereum. In plaats daarvan richt BitVM zich op het efficiënt opschalen van het Bitcoin-netwerk, waar Lightning en andere protocollen in sommige opzichten tekortschieten. BitVM streeft ernaar om de mogelijkheden van Bitcoin te vergroten, vooral bij het verwerken van een groot aantal transacties, een belangrijk aspect waar Bitcoin met beperkingen te maken heeft gehad.

BitVM wil de kernprincipes van Bitcoin behouden en tegelijkertijd de schaalbaarheid vergroten, in tegenstelling tot de strategie van Ethereum met gedecentraliseerde financiële (DeFi)-apps. Deze vooruitgang in blockchaintechnologie biedt interessante mogelijkheden en blijft tegelijkertijd trouw aan het oorspronkelijke doel van Bitcoin.

Zal BitVM de toekomst van Bitcoin en de schaalbaarheid van blockchain veranderen?

TL;DR

  • Evolutie van BitVM: BitVM helpt Bitcoin te vernieuwen door smart contract-achtige functionaliteiten mogelijk te maken zonder het in Ethereum te veranderen.

  • Focus op schaalbaarheid: Robert Linus creëerde BitVM om Bitcoin efficiënt op te schalen en de beperkingen wat betreft transactievolume aan te pakken.

  • Off-chain innovatie: BitVM verwerkt complexe berekeningen off-chain, waardoor de blockchain van Bitcoin minder overbelast raakt en efficiënter wordt.

  • Beperkt tot twee partijen: Een belangrijk punt van BitVM is de focus op transacties tussen twee partijen, in tegenstelling tot EVM die mogelijkheden voor meerdere partijen biedt.

  • Toekomstig potentieel: Welke invloed zal de ontwikkeling van BitVM hebben op de rol van Bitcoin in blockchaintechnologie, gezien de off-chainverwerking en fraudewaarborgen?

Wat is BitVM?

BitVM werkt niet door code uit te voeren op de Bitcoin-blockchain zoals andere smart contract-platforms doen. Het introduceert een systeem waarbij de geldigheid van elk proces kan worden geverifieerd op de Bitcoin-blockchain, terwijl de beveiliging en kernwaarden van het netwerk worden gehandhaafd.

De kern van BitVM is de strategie om Bitcoin uit te breiden. Wanneer de mogelijkheden van de engine zijn uitgebreid, kunnen ontwikkelaars vrijwel alles op Bitcoin realiseren met gedetailleerde Turing-complete smart contracts.

Deze focus op schaalbaarheid is cruciaal omdat het een van de fundamentele uitdagingen van Bitcoin aanpakt: het efficiënt verwerken van een groot aantal transacties. BitVM bereikt dit door complexe berekeningen, zoals Turing-complete smart contracts, uit te voeren buiten de blockchain, waardoor de druk op de Bitcoin-blockchain wordt verminderd.

Wat BitVM tot een baanbrekende oplossing maakt, is de mogelijkheid om verschillende aspecten van applicaties te decentraliseren die voorheen afhankelijk waren van centrale diensten. Dit voegt meer mogelijkheden toe aan Bitcoin zonder dat er netwerkupgrades nodig zijn. Deze innovatie is nog in ontwikkeling, maar luidt een nieuw tijdperk in voor Bitcoin waarin het netwerk complexere toepassingen kan verwerken en toch trouw blijft aan de oorspronkelijke visie.

Hoe werkt BitVM?

Bitcoin Virtual Machine werkt op een unieke architectuur met twee hoofdrollen: de Prover en de Verifier. De Prover is verantwoordelijk voor het starten van een berekening of bewering, ofwel het presenteren van een programma en het stellen van de verwachte uitkomst. De rol van de Verifier is om deze bewering te controleren en ervoor te zorgen dat de rekenresultaten accuraat en betrouwbaar zijn.

BitVM is een veilige en geïsoleerde omgeving, die een uitbreiding is van Bitcoins ecosysteem. In plaats van deze berekeningen op de Bitcoin-blockchain uit te voeren, worden ze buiten de blockchain om afgehandeld, wat de belasting op de keten vermindert en een platform biedt voor complexere maar veilige bewerkingen.

In het geval van een geschil, bijvoorbeeld als de Verifier de juistheid van de bewering van de Prover in twijfel trekt, gebruikt het BitVM-systeem een challenge-response-protocol op basis van fraudebewijzen. Als de bewering van de Prover onwaar is, kan de Verifier een fraudebewijs naar het onveranderlijke grootboek van de Bitcoin-blockchain sturen. Hiermee wordt de fraude aan het licht gebracht en wordt de algehele geloofwaardigheid van het systeem gewaarborgd.

BitVM richt zich op overeenkomsten tussen twee mensen en voert de meeste berekeningen buiten de chain uit om de impact op de Bitcoin-blockchain te beperken. Deze strategie is effectief, maar heeft een aantal nadelen. Op het moment van schrijven is BitVM niet geschikt voor transacties of contracten met meer dan twee partijen, wat het gebruik in complexere situaties beperkt.

Zowel de Prover als de Verifier moeten veel rekenwerk buiten de chain om doen. Deze vereiste legt een zware rekenlast op de individuele partijen en kan onbetaalbaar zijn voor mensen met minder krachtige hardware of mensen die meerdere BitVM-contracten tegelijk aangaan.

Ondanks deze uitdagingen biedt de off-chain benadering van BitVM snelheid en flexibiliteit, waardoor ontwikkelaars of gebruikers ingewikkelde programma's kunnen draaien zonder de blockchain te overweldigen. Toch zijn er ook zorgen over de mogelijke zwakke punten die ontstaan door communicatie buiten de chain om en de extra complexiteit die dit met zich meebrengt voor het systeem.

De mogelijkheden en uitdagingen van BitVM

Een van de voordelen van BitVM is de minimale impact op de Bitcoin-blockchain. Door het meeste rekenwerk off-chain uit te voeren, vermindert BitVM de hoeveelheid gegevens die direct op de blockchain worden opgeslagen. Deze aanpak verbetert de algehele efficiëntie van het netwerk, omdat er minder bronnen nodig zijn voor het verifiëren van transacties, en voorkomt dat de blockchain vol raakt met onnodige gegevens.

Dit off-chain rekenwerk is vooral waardevol voor het behouden van de gezondheid en snelheid van het Bitcoin-netwerk in een tijd waarin de omvang van de blockchain een punt van zorg is.

BitVM bevat ook robuuste bescherming tegen fraude met een systeem van fraudebewijzen gekoppeld aan een challenge-responseprotocol. Dit systeem garandeert de eerlijkheid en transparantie van alle transacties, waardoor BitVM een veilig en betrouwbaar platform is voor een breed scala aan toepassingen. Maar BitVM heeft zijn beperkingen. Het is primair ontworpen voor tweezijdige transacties, wat betekent dat het niet geschikt is voor transacties met meerdere partijen of contracten.

Deze beperking belemmert de bruikbaarheid in situaties waarin complexe interacties tussen meerdere personen nodig zijn, wat een nadeel zou kunnen zijn in de verdere ontwikkeling van DeFi naar meer complexe ecosystemen. Beide partijen die betrokken zijn bij BitVM-contracten moeten aanzienlijke berekeningen buiten de chain om doen. Hoewel dit bijdraagt aan de minimale impact van BitVM op blockchain, legt het een rekenlast op de individuele gebruikers.

BitVM vs. EVM

BitVM is een optionele add-on voor de Bitcoin-blockchain om de functionaliteit te verbeteren zonder essentieel te zijn voor de werking van Bitcoin. EVM daarentegen is een integraal onderdeel van Ethereum, dat van vitaal belang is voor smart contracts en gedecentraliseerde applicaties.

Terwijl EVM transacties tussen meerdere partijen ondersteunt en complexe handelingen kan uitvoeren, richt BitVM zich voornamelijk op transacties tussen twee partijen. Dit maakt BitVM meer gespecialiseerd maar minder veelzijdig vergeleken met EVM.

De verwerking van BitVM gebeurt off-chain, wat de belasting op de Bitcoin-blockchain vermindert en de schaalbaarheid verbetert. Ondertussen verwerkt EVM transacties on-chain binnen de omgeving van Ethereum. Bovendien kan BitVM elke rekenactiviteit uitvoeren, waardoor de ontwikkeling van complexe, op smart contracts gebaseerde toepassingen mogelijk wordt.

Het doel van BitVM is om de schaalbaarheid van Bitcoin te vergroten. In plaats van Bitcoin een DeFi-platform te maken zoals Ethereum, richt het zich op het off-chain uitvoeren van smart contracts om de druk op de blockchain te verminderen. Dit verbetert de mogelijkheden en prestaties van Bitcoin bij het verwerken van een groter volume aan transacties.

Tot slot

Welke invloed zal BitVM hebben op de toekomst van Bitcoin? Er kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden ontstaan als ontwikkelaars inspelen op de specialisatie van de technologie in smart contracts. Hoewel sommigen BitVM beschouwden als een alternatief voor de EVM van Ethereum, zijn er duidelijke verschillen in hun implementatie en functies.

De huidige structuur van BitVM is meer afgestemd op overeenkomsten tussen twee partijen en vereist veel berekeningen buiten de chain om. Bovendien verruimt het de mogelijkheden van Bitcoin zonder de fundamentele kenmerken te veranderen.

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer