De 8 beste indicatoren voor cryptohandel in 2024

Bij de handel in cryptocurrency’s gaat het om het kopen en verkopen van digitale activa zoals Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Handelaren kunnen beursplatforms of brokers gebruiken om te profiteren van prijsschommelingen. In tegenstelling tot traditionele markten is de handel in cryptocurrency gedecentraliseerd en werkt deze 24/7, waardoor wereldwijde transacties altijd mogelijk zijn.

Nu cryptocurrency’s in opkomst zijn, is er vraag naar effectieve handelsstrategieën. Handelaren gebruiken indicatoren om markttrends te analyseren, patronen te identificeren en geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Deze indicatoren zijn essentiële hulpmiddelen die helpen bij het begrijpen van de markt en het vormen van gezonde handelsstrategieën.

Het belang van indicatoren bij cryptohandel

Indicatoren spelen een cruciale rol in de handel in cryptocurrency door traders waardevolle inzichten te bieden in markttrends en prijsbewegingen. Deze tools gebruiken wiskundige berekeningen en statistische analyses om traders te helpen marktpatronen, trends en potentiële prijsomkeringen te identificeren. Door indicatoren te gebruiken, kunnen traders beter geïnformeerde beslissingen nemen over wanneer ze in of uit een transactie stappen, wat hen kan helpen hun winsten te maximaliseren en hun verliezen te minimaliseren.

Aangezien cryptocurrency trading zeer volatiel en onvoorspelbaar is, kan het voor traders een uitdaging zijn om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van intuïtie alleen. Indicatoren bieden traders een betrouwbare manier om markttrends objectief te analyseren en geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van gegevens en statistieken.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat indicatoren over het algemeen het beste in combinatie kunnen worden gebruikt. Handelaren zullen vaak meerdere indicatoren samen gebruiken om signalen te verifiëren en de nauwkeurigheid van hun beslissingen te vergroten. Dit kan de kans verkleinen om te reageren op valse signalen en tegelijkertijd de kracht van een duidelijke trend bevestigen.

1. Relatieve Sterkte Index (RSI)

Indicators O

De RSI is een populaire handelsindicator die wordt gebruikt in de handel in crypto om de kracht van de prijsbeweging van een cryptocurrency te meten. De RSI vergelijkt de omvang van de recente winsten van een cryptocurrency met de recente verliezen, waardoor traders een indicatie krijgen of de asset overbought of oversold is. De RSI is een momentumoscillator die varieert van 0 tot 100, waarbij waarden boven de 70 aangeven dat een asset overkocht is en onder de 30 dat het oververkocht is.

Voordelen en nadelen van RSI

De RSI is een populaire technische indicator in de cryptohandel. Het biedt verschillende voordelen, waaronder gemakkelijke toegang tot informatie en begeleiding bij het praktische gebruik ervan. Bovendien geeft RSI traders duidelijke signalen van overgekochte of oververkochte condities, wat helpt bij het maken van geïnformeerde handelsbeslissingen.

Beginnende traders kunnen echter hulp nodig hebben bij het begrijpen en effectief gebruiken van de RSI, waarvoor oefening en ervaring nodig zijn. Om de effectiviteit van de RSI te maximaliseren, worden traders aangemoedigd om deze te combineren met andere indicatoren en analysehulpmiddelen, zodat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om hun cryptohandelsstrategieën te ondersteunen.

2. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Indicators Ok

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een trendvolgende momentumindicator die veel wordt gebruikt in de handel in cryptocurrency. Deze wordt berekend door de 26-daagse Exponentiële Moving Average (EMA) af te trekken van de 12-daagse EMA en vervolgens een 9-daagse EMA van de MACD uit te zetten als een signaallijn. De MACD EMA oscilleert boven en onder de nul en geeft traders een indicatie van de kracht en richting van de trend.

Voordelen en nadelen van MACD

Een van de belangrijkste voordelen van het integreren van MACD in de handel in cryptocurrency is het vermogen om traders een eenvoudige en efficiënte methode te bieden om trends en potentiële koop- of verkoopsignalen te identificeren. Bovendien is het zeer aanpasbaar, zodat traders de instellingen voor tijdframe en gevoeligheid kunnen afstemmen op hun unieke handelsstijl.

Toch is het essentieel om te erkennen dat MACD, net als elke indicator, soms valse signalen kan genereren. Bijvoorbeeld, op 20 maart 2021 kruiste de MACD-lijn onder de signaallijn, wat duidt op een verkoopsignaal voor BTC. Ondanks dat de markt in een langdurige opwaartse trend zat, hadden traders mogelijk een terugval kunnen pakken.

Daarom moeten traders het gebruik ervan aanvullen met andere indicatoren om hun analyse te valideren.

3. Aroon-indicator

Aroon indicator
Aroon indicator example with SOL/USDT chart (source: TradingView)

De Aroon-indicator is een technisch analyse-instrument dat wordt gebruikt in de cryptohandel om potentiële trendveranderingen en trendsterkte te identificeren. Het bestaat uit twee lijnen: de 'Aroon up line’ en de ‘Aroon down line’. De Aroon up line meet de tijd sinds de hoogste koers van de cryptocurrency, terwijl de Aroon down line de tijd meet sinds de laagste koers. De lijnen schommelen tussen 0% en 100%, waarbij Aroon up-waarden boven de 50% en Aroon down-waarden onder de 50% duiden op een sterkere uptrend, terwijl Aroon up-waarden onder de 50% en Aroon down-waarden boven de 50% een sterkere downtrend weerspiegelen. Het is belangrijk te onthouden dat de Aroon-indicator ervan uitgaat dat de prijs van een cryptocurrency tijdens een uptrend regelmatig nieuwe hoogtepunten bereikt en tijdens een downtrend regelmatig nieuwe dieptepunten maakt.

Voor- en nadelen van de Aroon-indicator

Het grootste voordeel van de Aroon-indicator is dat deze gemakkelijk te begrijpen is. In tegenstelling tot sommige technische indicatoren met ingewikkelde berekeningen, is de Aroon-indicator relatief eenvoudig te interpreteren. De lijnen en hun waarden geven een duidelijk beeld van de trend en de sterkte ervan, zodat traders direct weten of de cryptocurrency zich in een sterke up- of downtrend bevindt. Een ander voordeel is dat de Aroon-indicator kan worden gebruikt om trendveranderingen te identificeren. Dit is te zien wanneer de Aroon up en down line elkaar kruisen. Als beide lijnen constant onder 50% blijven, duidt dit op een periode van consolidatie waarbij de prijs van de cryptocurrency vlak blijft. Een nadeel voor beginnende cryptohandelaren is dat de Aroon indicator een vertraagde indicator is. In tegenstelling tot leidende indicatoren zoals de RSI of MACD, reageert de Aroon indicator op prijsbewegingen uit het verleden. Hierdoor kan het een al bestaande trend bevestigen in plaats van nieuwe trends te voorspellen. Dit kan leiden tot gemiste kansen in de cryptohandel, tenzij de Aroon-indicator wordt gecombineerd met een leidende indicator. Een ander nadeel is dat de Aroon-indicator soms valse signalen geeft voor trendomkeringen. Dit gebeurt met name in zeer volatiele markten waar crossovers niet altijd leiden tot echte trendomkeringen.

4. Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement is een populair technisch analyse-instrument dat wordt gebruikt in de handel in cryptocurrency om potentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Het is gebaseerd op de Fibonacci-reeks, een reeks getallen waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. In de handel worden Fibonacci retracement niveaus berekend door het verschil tussen de hoogste en laagste prijzen van een cryptocurrency te delen door Fibonacci ratio's, meestal 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%.

Voordelen en nadelen van Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement biedt een eenvoudige en effectieve manier voor traders om potentiële markt steun en weerstand niveaus te identificeren. Het is ook aanpasbaar, zodat traders het tijdsframe en het gevoeligheidsniveau kunnen aanpassen aan hun handelsstijl.

Maar Fibonacci retracement niveaus zijn subjectief en verschillende traders kunnen verschillende ratio's of tijdframes gebruiken, wat kan leiden tot tegenstrijdige signalen.

Laten we eens kijken naar de grafiek hieronder; het Fibonacci retracement wordt gemeten vanaf dieptepunten op de "1" tot hoogtepunten op de "0". Door dit hulpmiddel te gebruiken van laagtepunten naar hoogtepunten, kunnen traders potentiële retracements terug naar beneden identificeren. De prijs van een asset kan bijvoorbeeld dalen tot precies 0,382 (38,2%), wat een potentieel steunniveau aangeeft.

Handelaren kunnen ook observeren hoe de prijs andere belangrijke niveaus raakt, zoals 0,618 en 0,786, en kunnen een kanaal bouwen tussen deze niveaus. Dit kanaal kan soms een paar dagen duren voordat het verder afbrokkelt.

5. On-Balance Volume (OBV)

OBV

On-Balance Volume (OBV) meet de koop- en verkoopdruk in de markt. De OBV wordt berekend door het volume van een actief bij de OBV op te tellen wanneer de prijs van het actief stijgt en het volume af te trekken wanneer de prijs van het actief daalt. De OBV-lijn schommelt dan rond een nullijn, waardoor traders een indicatie krijgen van de kracht en richting van de trend.

Voor- en nadelen van OBV

On-Balance Volume (OBV)-indicatoren in cryptohandel kunnen worden gebruikt om trends te bevestigen en mogelijke divergenties tussen de indicator en de prijs van een asset te identificeren. Handelaren kunnen OBV gebruiken om situaties te identificeren waarin de prijs van een activum in één richting beweegt terwijl het volume in de tegenovergestelde richting beweegt, wat een potentiële trendomkeer kan signaleren. Daarnaast kan OBV worden gebruikt in combinatie met andere technische analyse tools om handelssignalen te bevestigen en het risico op valse signalen te minimaliseren.

Een nadeel van het gebruik van de OBV-indicator is dat deze mogelijk niet geschikt is voor alle marktomstandigheden. OBV werkt het beste in populaire markten waar er duidelijke koop- of verkoopdruk is.

6. Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud

De Ichimoku Cloud is een uitgebreid technisch analyse-instrument dat wordt gebruikt bij de handel in cryptocurrency om potentiële trendomkeringen, steun-/weerstandsniveaus en momentum in de markt te identificeren. Het bestaat uit vijf lijnen: de Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B en Chikou Span, die op een grafiek worden uitgezet om een wolkachtige structuur te vormen.

De Tenkan-sen en Kijun-sen lijnen worden gebruikt om potentiële trendomkeringen te identificeren, terwijl de Senkou Span A en Senkou Span B lijnen worden gebruikt om potentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren. De Chikou Span-lijn wordt gebruikt om de kracht van de trend te bevestigen.

Voordelen en nadelen van Ichimoku Cloud

De Ichimoku Cloud biedt veel voordelen voor cryptohandel. Een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om traders een uitgebreide en holistische kijk op de markt te bieden. De Ichimoku Cloud geeft traders waardevolle inzichten in de marktdynamiek door cruciale elementen te signaleren, zoals potentiële trendomkeringen, steun- en weerstandsniveaus en momentumindicatoren.

Met deze veelzijdige tool kunnen traders ook de parameters aanpassen aan hun handelsstijl en voorkeuren. Door het tijdframe en het gevoeligheidsniveau aan te passen, is een persoonlijke aanpak mogelijk, die beter aansluit bij de unieke strategieën en risicotolerantie van een trader.

Ondanks de voordelen is het essentieel om te erkennen dat de Ichimoku Cloud voor sommige traders complex en ontmoedigend kan lijken, vooral voor degenen die nieuw zijn met technische analyse. De ingewikkelde aard ervan kan overweldigend zijn en vereist een toegewijde inspanning om de onderdelen ervan grondig te begrijpen.

7. Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator

De Stochastic Oscillator is een populaire en veelgebruikte technische indicator in de handel in crypto die traders helpt bij het identificeren van potentiële trendomkeringen en overgekocht of oververkocht omstandigheden in de markt. Deze momentum indicator is gebaseerd op het idee dat als de prijs van een activum stijgt, de slotkoers dichter bij de bovenkant van de range komt te liggen, terwijl als de prijs daalt, de slotkoers dichter bij de onderkant van de range komt te liggen.

Door de huidige slotkoers van een activum te vergelijken met het bereik over een bepaalde periode (meestal 14 dagen), kan de Stochastische Oscillator aangeven of een activum dicht bij het hoogste of laagste punt in die periode handelt. Deze informatie kan traders helpen om goede beslissingen te nemen over het moment om in of uit een transactie te stappen.

Voordelen en nadelen van de Stochastic Oscillator

Een stochastische oscillator biedt een eenvoudige en effectieve manier voor traders om potentiële trendomkeringen en overgekocht of oververkocht-condities in de markt te identificeren. Het is ook aanpasbaar, zodat traders het tijdsframe en het gevoeligheidsniveau kunnen aanpassen aan hun handelsstijl. Een nadeel van de Stochastic Oscillator is dat het soms tegenstrijdige signalen kan produceren tijdens perioden van consolidatie of wanneer de markt in een smal bereik handelt.

8. Bollinger bands

Bollinger bands example

Bollinger bands werden in de jaren 1980 gecreëerd door de gerespecteerde technisch analist en trader John Bollinger en worden door cryptohandelaren gebruikt om veranderingen in volatiliteit te meten en potentiële koop- en verkoopsignalen te identificeren.

Bollinger bands bestaan uit drie lijnen. De middelste lijn vertegenwoordigt het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) - de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode - en twee buitenste banden die de standaardafwijking van de prijs weergeven. Deze banden bewegen voortdurend in reactie op de marktvolatiliteit. De banden worden breder tijdens hoge volatiliteit en krimpen tijdens perioden van lage volatiliteit. Een situatie waarin de prijzen de bovenste band aanraken of overschrijden, kan duiden op overgekochte omstandigheden, wat wijst op een potentiële verkoopkans. Ondertussen, wanneer prijzen de onderste band raken of eronder komen, kan dit wijzen op oververkochte condities en een potentiële koopkans.

Bollinger bands worden het best gebruikt naast andere indicatoren om je een breder inzicht te geven in de algemene marktomstandigheden.

Voordelen en nadelen van Bollinger bands

Velen geloven dat Bollinger bands een relatief simplistische en gemakkelijk af te lezen weergave bieden van veranderende omstandigheden op de korte en langere termijn. Hun eenvoud benadrukt specifieke instap- en uitstappunten, wat het voor traders in theorie gemakkelijker maakt om te weten wanneer ze hun volgende stap moeten zetten. Omdat Bollinger bands dynamisch zijn, geven ze bovendien altijd een actueel beeld van de marktvolatiliteit, wat bijdraagt aan hun gebruiksgemak.

Bollinger bands geven echter niet altijd een volledig accuraat beeld van de marktomstandigheden en moeten naast andere betrouwbare indicatoren worden gebruikt. Ondertussen bieden ze alleen een terugblik op prestaties uit het verleden en kunnen ze over het algemeen niet worden gebruikt om toekomstige prijsvoorspellingen te doen, waardoor hun effectiviteit wordt beperkt. Valse signalen zijn ook mogelijk wanneer, in lage marktomstandigheden, whipsawing optreedt, wat betekent dat prijzen herhaaldelijk de banden raken, wat leidt tot valse signalen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn leading indicatoren in cryptohandel?

Leading indicatoren zijn technische analyse-instrumenten die traders een indicatie geven van potentiële toekomstige prijsbewegingen. Enkele veelgebruikte voorlopende indicatoren die gebruikt worden in de cryptohandel zijn de Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) en de Stochastic Oscillator.

Wat is de beste handelsstrategie voor crypto?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de beste handelsstrategie voor crypto afhangt van de voorkeuren, risicotolerantie en handelsstijl van de individuele trader. Enkele populaire handelsstrategieën in cryptohandel zijn echter swing, trend en day trading.

Wat is de beste handelsindicator?

Er is niet één beste indicator voor traden, omdat verschillende indicatoren traders voorzien van verschillende soorten informatie. Het is belangrijk voor traders om een combinatie van indicatoren en analyse-instrumenten te gebruiken om hun handelsbeslissingen te bevestigen en het risico op valse signalen te minimaliseren.

Wat is de meest betrouwbare indicator?

De meest betrouwbare indicator voor de handel zal afhangen van de specifieke marktomstandigheden en het actief dat wordt verhandeld. Enkele veelgebruikte indicatoren in de cryptohandel die als betrouwbaar worden beschouwd, zijn de Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) en Bollinger Bands.

Wat zijn de vier soorten indicatoren?

De vier soorten indicatoren die worden gebruikt bij technische analyse zijn trendindicatoren, momentumindicatoren, volatiliteitsindicatoren en volume-indicatoren. Trendindicatoren helpen traders om de richting van de trend te bepalen, terwijl momentumindicatoren de snelheid en kracht van de trend meten. Volatiliteitsindicatoren meten de omvang van prijsbewegingen, terwijl volume-indicatoren de hoeveelheid handelsactiviteit in de markt meten.

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer