Cryptofutureshandel voor beginners: waarom handelen in futures via Spot?

Stel je dit voor: je bent ervan overtuigd dat de prijs van Bitcoin in de komende maanden zal stijgen. Bij spothandel koop je Bitcoin rechtstreeks en houd je deze vast totdat de prijs stijgt. Maar wat als je gebruik zou kunnen maken van hefboomwerking om je potentiële winst te vergroten met lagere initiële kosten? Maak kennis met cryptofutures, een type derivaten dat zowel geliefd als gevreesd wordt binnen de cryptogemeenschap. Hoewel het voor beginnende cryptohandelaren misschien intimiderend kan klinken, kan het handelen in cryptofutures geschikt voor je zijn als je rekening houdt met zowel de potentiële winsten als de risico's die gepaard gaan met het verhandelen van deze cryptoderivaten. Deze handelsgids voor cryptofutures is speciaal ontworpen voor beginners die nog niet vertrouwd zijn met deze vorm van cryptohandel. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de handel in cryptofutures, bespreekt de potentiële voordelen en risico's, en legt uit hoe deze handelsvorm verschilt van spothandel.

Wat zijn cryptofutures?

Cryptofutures zijn financiële contracten tussen twee partijen die afspreken om op een toekomstige datum een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. In plaats van rechtstreeks de onderliggende crypto-assets te verhandelen, zijn cryptofutures derivaten waarvan de prijzen gebaseerd zijn op hun onderliggende assets.

Kort gezegd is een futurescontract een overeenkomst tussen jou en een andere partij om een specifieke hoeveelheid cryptocurrency te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. In wezen speculeer je met cryptofutures op de prijsbeweging van de cryptocurrency op dat specifieke tijdstip.

Waarom is de handel in cryptofutures zo populair?

Cryptofutures zijn zo populair omdat ze handelaren in staat stellen om posities te maximaliseren, waardoor ze effectief een grotere hoeveelheid cryptocurrency kunnen verhandelen met minder kapitaal. Dit biedt het potentieel voor grotere winsten. Op sociale media verschijnen er vaak cryptohandelaren die opscheppen over hun enorme winsten vanwege hun hefboomposities. Hoewel dit misschien niet altijd representatief is voor de doorsnee handelservaring in cryptofutures, vormt het een belangrijke motivatie om te begrijpen waarom vele handelaren geïnteresseerd zijn in de wereld van cryptofutures. Zoals bij alle vormen van handel is het van cruciaal belang om rekening te houden met de hoge risico's: hefboomwerking in de altijd open cryptomarkt vereist zorgvuldige monitoring om te voorkomen dat posities worden geliquideerd.

Hoe werken cryptofutures?

Cryptofutures zijn een onderdeel van de derivatenhandel, waarbij financiële contracten worden verhandeld die hun waarde ontlenen aan de onderliggende asset. In het geval van cryptofutures is deze asset een cryptovaluta. In tegenstelling tot spothandel, waarbij je de crypto-assets rechtstreeks koopt en vasthoudt, omvatten cryptofutures contracten om een specifiek bedrag van een cryptocurrency te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vastgestelde toekomstige datum. Dit betekent dat je in wezen gokt op de toekomstige prijsbeweging van de munt of token, zonder daadwerkelijk eigenaar te worden van de onderliggende asset. Dit vertaalt zich als volgt in de twee belangrijkste posities die je kunt innemen in een cryptofuturescontract:

Longpositie (bullish)

Als je verwacht dat de prijs van de cryptocurrency zal stijgen tegen de expiratiedatum, open je een long futurespositie. In het geval van Bitcoin, zou je ervan uitgaan dat de prijs van Bitcoin zal stijgen. Door een longpositie (bullish) in te nemen, probeer je een prijs te beveiligen om Bitcoin op een later tijdstip te kopen tegen een prijs die lager ligt dan wat je verwacht dat de marktprijs zal zijn op de expiratiedatum.

Shortpositie (bearish)

Als je verwacht dat de prijs van de cryptocurrency zal dalen tegen de expiratiedatum, kun je een short futurespositie innemen. In ons voorbeeld zou dat betekenen dat je denkt dat de prijs van Bitcoin zal dalen. Met een shortpositie (bearish) beoog je Bitcoin later te verkopen voor een prijs die hoger ligt dan je voorspelling van de marktprijs op de expiratiedatum.

Cryptofutures zijn in wezen een instrument voor prijsspeculatie. Je koopt of verkoopt de cryptocurrency niet rechtstreeks, maar doet eerder een voorspelling over de toekomstige prijsbeweging en profiteert ervan als je voorspelling juist is. Het is echter belangrijk om te onthouden dat speculatie inherente risico's met zich meebrengt. Als je voorspelling verkeerd is, kun je aanzienlijke verliezen lijden.

Wat zijn perpetual futures?

Net als de expiratiefutures die we eerder behandelden, zijn perpetual futures ook een soort cryptoderivaat die speculatie aanmoedigt zonder de noodzaak om onderliggende assets te bezitten. Dat is echter waar hun overeenkomsten eindigen. Perpetual futures verschillen van expiratiefutures omdat ze geen expiratiedatums hebben en voor onbepaalde tijd kunnen worden aangehouden zolang het handelsaccount over voldoende marge beschikt om gedwongen liquidaties te voorkomen.

Een extra punt van onderscheid is dat perpetuals onderhevig zijn aan het mechanisme voor financieringspercentage. In tegenstelling tot expiratiefutures die convergeren met de spotprijs van de onderliggende asset naarmate de expiratiedatum nadert, missen perpetual futures een dergelijk mechanisme. Om dit te corrigeren, worden perpetual futurescontracten onderhevig gemaakt aan een financieringspercentage, zodat ze consistent blijven met de spotprijs van de onderliggende asset. Deze kosten worden vervolgens uitgewisseld tussen de long- en shortpartijen van het perpetual futurescontract.

Een direct voorbeeld is wanneer de prijs van perpetual futures onder de spotprijs wordt verhandeld, wat resulteert in een negatief financieringspercentage. Dit betekent dat de houders van shortposities een vergoeding betalen aan de houders van longposities. Hierdoor worden de longposities gestimuleerd om de markt te betreden, waardoor de prijs van perpetual futures omhoog gaat richting de spotprijs. De omgekeerde situatie geldt voor positieve financieringspercentages wanneer de futuresprijzen hoger worden verhandeld dan de spotprijzen.

Ontdek alles over perpetual futures in onze uitgebreide gids voor perpetual futurescontracten.

Hoe cryptofutures functioneren

Nog steeds in de war over hoe long en short cryptofuturesposities werken? Laten we een voorbeeld gebruiken om te illustreren hoe je cryptofutures kunt verhandelen. Stel je voor dat je denkt dat de prijs van Bitcoin over drie maanden € 60.000 zal bedragen. Je sluit een futurescontract om 1 BTC te kopen voor € 60.000. Het contract vervalt over drie maanden. Hier zijn twee scenario's:

  • Scenario 1: De prijs van Bitcoin gaat omhoog: Stel je voor dat de prijs van Bitcoin in drie maanden stijgt naar € 80.000. Je zou Bitcoin dan tegen de overeengekomen prijs van € 60.000 van de verkoper ‘kopen’ en deze onmiddellijk op de open markt verkopen tegen de prijs van € 80.000. Je winst is het verschil tussen de twee prijzen, in dit geval € 20.000.

  • Scenario 2: De prijs van Bitcoin gaat omlaag: Stel je voor dat de prijs van Bitcoin in drie maanden daalt naar € 40.000. Je bent dan nog steeds verplicht om Bitcoin te ‘kopen’ tegen de overeengekomen prijs van € 60.000, ook al is de marktprijs lager. Als je het dan verkoopt tegen de marktprijs van € 40.000, resulteert dit in een verlies van € 20.000.

Cryptofutures vs spot: wat is beter voor jou?

In dit kort overzicht kom je meer te weten over de specifieke verschillen tussen de handel in cryptofutures en spothandel.

Functie

Spothandel

Futureshandel

Eigendom

Je bent rechtstreeks eigenaar van de cryptocurrency

Wanneer je handelt in expiratiefutures, word je pas eigenaar van de onderliggende asset op het moment van de expiratiedatum van het contract.

Afwikkeling

Onmiddellijk

Afgewikkeld op de expiratiedatum van het contract

Hefboom

Maximaal 10x hefboomwerking

Maximaal 125x hefboomwerking

Hedging

Beperkte hedgingmogelijkheden

Kan worden gebruikt voor geavanceerde hedgingstrategieën

Eigendom

Cryptofutures en spothandel verschillen aanzienlijk in termen van eigendom. Met spothandel koop en bezit je direct de onderliggende crypto-asset, waardoor je rechten krijgt zoals governance, stemmen of staken. Bij futureshandel gaat het daarentegen om contracten waarin partijen afspreken om een asset op een later tijdstip te kopen of verkopen, zonder dat het onmiddellijke eigendom wordt overgedragen. In feite worden deze derivaten gebruikt om te speculeren op prijsbewegingen door een long- of shortpositie in te nemen in deze contracten. Hoewel de fysieke levering van deze crypto-assets op de expiratiedatum kan plaatsvinden, is het gebruikelijker om de positie vóór die tijd te sluiten om winsten of verliezen vast te leggen.

Afwikkeling

Cryptospot- en futureshandel hebben verschillende afwikkelingsmethoden. Bij spothandel vindt de afwikkeling onmiddellijk plaats. Je koopt of verkoopt een asset en de overdracht van eigendom en geld vindt onmiddellijk plaats. Omgekeerd worden futurescontracten achteraf afgewikkeld. Je komt een prijs en datum overeen om een specifieke asset te kopen of verkopen, maar het eigendom en de kapitaalstroom vinden pas plaats op de vooraf bepaalde datum (of wanneer je je positie vóór de expiratiedatum sluit).

Een bijkomend punt om op te merken is dat perpetual futures geen vaste expiratiedatum hebben. In tegenstelling tot standaard futurescontracten die op een specifieke datum worden afgewikkeld, blijven perpetual futures automatisch doorlopen. Hierdoor kunnen posities voor onbepaalde tijd open blijven zonder het risico van gedwongen afwikkeling op een bepaalde expiratiedatum.

Hefboom

Er is veel interesse naar cryptofutures vanwege het concept van hefboomwerking. Hierdoor kun je in principe meer cryptocurrency verhandelen met dezelfde hoeveelheid kapitaal. Als een platform een hefboomwerking van 5x biedt, betekent dit dat je voor elke € 1.000 die je als onderpand inlegt, een futurescontract ter waarde van € 5.000 aan Bitcoin kunt verhandelen. Zoals ervaren cryptohandelaren waarschijnlijk weten, is hefboomwerking een tweesnijdend zwaard, aangezien zowel winsten als verliezen worden vergroot. Vanwege de natuurlijke schommelingen op de cryptomarkten, bestaat de kans op aanzienlijke winsten en liquidaties. Dit wordt nog versterkt omdat je met futureshandel vanwege de verschillende margevereisten een nog grotere hefboomwerking kunt gebruiken in vergelijking met spothandel. Met OKX kun je een hefboom van tot 125x gebruiken voor handel in cryptofutures en een hefboom van tot 10x voor spothandel.

Hedging

Hedgingstrategieën kunnen worden toegepast in zowel de handel in cryptofutures als spothandel, maar er zijn belangrijke verschillen. Bij spothandel kan hedging tegen volatiliteit op de korte termijn inhouden dat je de helft van je spotposities verkoopt voor stablecoins zoals USDT of USDC om eventuele dalingen te compenseren. Omgekeerd kan hedging met futures inhouden dat je een shortpositie inneemt om potentiële verliezen op een longpositie te compenseren. Dit is in wezen een gok dat de prijs op de korte termijn zal dalen, maar op de lange termijn zal stijgen. Deze strategie voor futures-hedging maakt uiteindelijk een gerichter risicobeheer mogelijk op basis van voorspellingen en wordt doorgaans gebruikt door cryptohandelaren die hun grote posities niet willen afwikkelen.

Voorbeeld van handel in cryptofutures

Overweeg je om in cryptofutures te gaan handelen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Van de vele handelsstrategieën voor cryptofutures is een van de meest voorkomende de futures calendar spread. In wezen houdt de calendar spread-strategie in dat twee futurescontracten met verschillende expiratiedatums worden aangegaan voor dezelfde onderliggende cryptocurrency.

In dit voorbeeld van de handel in cryptofutures richten we ons op een long calendar spread. Deze strategie houdt het volgende in:

  1. Je koopt een BTC-futurescontract met een langere looptijd: Je gelooft dat de prijs van BTC op de lange termijn zal stijgen. Door een contract met een langere looptijd te kopen, leg je een specifieke prijs vast voor een toekomstige datum.

  2. Je verkoopt een BTC-futurescontract met een kortere looptijd: Je leent in wezen dit contract en gaat ermee akkoord BTC tegen een specifieke prijs op de vroegere expiratiedatum te verkopen. Dit contract is meestal lager geprijsd dan het contract met de langere looptijd.

Het doel van de long calendar spread-strategie is om winst te behalen uit prijsinefficiënties, wat neerkomt op de verwachting dat het prijsverschil tussen de twee contracten in de loop van de tijd zal afnemen. Dit scenario kan zich voordoen wanneer de waarde van het onderliggende asset stijgt, maar aan een trager tempo dan oorspronkelijk gedacht. Zelfs bij een stabiele prijs kun je nog steeds profiteren van de time decay van het contract met de kortere looptijd.

Wil je weten wat de beste manier is om te handelen in cryptofutures? Er bestaan verschillende methoden en strategieën, maar onze gids voor futures spread-handel gaat dieper in op één van deze handelsstrategieën.

Slotwoord en vervolgstappen

De wereld van crypto biedt een ruime keuze aan handelsinstrumenten. In deze uitgebreide gids voor het verhandelen van cryptofutures is meer informatie gegeven over de werking van cryptofutures en zijn de contrasten tussen spot- en futureshandel belicht. We hopen dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan. Hoewel de handel in cryptofutures een krachtig instrument kan zijn voor elke cryptohandelaar, is het net zo belangrijk om de focus te leggen op risicobeheer en voorlichting, zodat je je kapitaal kunt beschermen en je risico kunt minimaliseren.

Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van de handel in cryptofutures en overweegt om hierin te investeren, raden we aan om onze vergelijkingsgids te raadplegen. We onderzoeken de beste platforms voor het verhandelen van cryptofutures, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen bij het kiezen van een platform. Bekijk bovendien ons artikel over de kosten die gepaard gaan met het handelen in cryptofutures, zodat je je transacties beter kunt plannen. Als je ten slotte geïnteresseerd bent in de geautomatiseerde handel in cryptofutures, vind je hierover meer informatie in onze gids over de beste bots vor futureshandel.

Veelgestelde vragen over de handel in cryptofutures

Wat zijn cryptofutures?

Cryptofutures zijn financiële contracten tussen twee partijen die afspreken om op een toekomstige datum een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Is spothandel, vergeleken met futureshandel, niet eenvoudiger en minder riskant dan futureshandel?

Ja, spothandel wordt over het algemeen als minder complex beschouwd en brengt lagere inherente risico's met zich mee vergeleken met futureshandel met hefboomwerking.

Welke voordelen biedt de handel in cryptofutures aan beginners?

Voor beginnende beleggers die liever risico's vermijden, is het verstandig om eerst vertrouwdheid en ervaring op te bouwen met spothandel voordat ze zich wagen aan futures. Beginners die geïnteresseerd zijn om meer te leren over cryptofuturescontracten en hoe ze werken, kunnen echter gebruikmaken van demohandelsaccounts waarmee ze futureshandel kunnen nabootsen met gesimuleerde fondsen, zodat ze de mechanismen en potentiële risico's kunnen begrijpen voordat ze echt kapitaal investeren.

Is de handel in cryptofutures winstgevend?

Hoewel de handel in cryptofutures lucratief kan zijn, brengt het ook aanzienlijke risico's met zich mee, en als deze niet op de juiste manier worden beheerst, kunnen ze tot onverwachte verliezen leiden.

Is het verstandig om hefboomwerking te gebruiken als ik net begin met handelen in crypto?

Het gebruik van hefboomwerking kan erg riskant zijn, vooral voor nieuwkomers die nog niet vertrouwd zijn met de complexiteit van de handel in cryptofutures. De mogelijkheid van aanzienlijke verliezen is hoog. Het wordt ten zeerste aanbevolen om hefboomwerking helemaal te vermijden totdat je een goed inzicht hebt in de marktdynamiek, risicobeheersing en de werking van futurescontracten.

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer