Wat is Bitcoin-staking? Hoe je Bitcoin kunt staken met Babylon, WBTC en Stacks

Nu dat de Bitcoin-halvering van 2024 is voltooid, zoeken veel mensen in de cryptocommunity naar nieuwe manieren om hun Bitcoin te gebruiken. Een van de populaire opties is staking. Bitcoin gebruikt Proof-of-Work, waardoor staking niet rechtstreeks wordt ondersteund. Maar de community heeft creatieve manieren gevonden om deze beperking te omzeilen en Bitcoin-staking mogelijk te maken.

De protocollen van Wrapped Bitcoin (WBTC) en Stacks laten Bitcoin-eigenaren direct deelnemen aan staking. WBTC maakt het mogelijk om Bitcoin te gebruiken in het DeFi-ecosysteem van Ethereum, terwijl Stacks beloningen biedt in Bitcoin door middel van ‘stacking'. Een ander initiatief, Babylon, wil Proof of Stake-netwerken beveiligen met Bitcoin, waardoor de bruikbaarheid ervan op blockchainplatforms toeneemt.

Deze protocollen laten zien hoe crypto voortdurend verandert en groeit. Ze geven Bitcoin-gebruikers nieuwe manieren om beloningen te verdienen en helpen de blockchain veilig te houden na de halvering. En elk protocol heeft zijn eigen manier om Bitcoin te verbinden met nieuwere blockchaintechnologie. Hierdoor wordt de functionaliteit van Bitcoin uitgebreid, zodat deze kan worden gebruikt voor meer dan alleen kopen, verkopen en waardeopslag.

In dit artikel bekijken we Babylon, WBTC en Stacks en verkennen we hoe ze Bitcoin-staking ondersteunen.

TL;DR

  • Babylon wil Bitcoin gebruiken om Proof of Stake-netwerken te beveiligen, waardoor het bruikbaarheid ervan op verschillende blockchainplatforms toeneemt.

  • Bitcoin-houders kunnen deelnemen aan het DeFi-ecosysteem van Ethereum door Wrapped Bitcoin (WBTC) te gebruiken. WBTC converteert Bitcoin naar een ERC-20-token, waarmee Bitcoin-houders het op Ethereum kunnen gebruiken.

  • Met Stacks kunnen gebruikers STX-tokens vergrendelen om netwerkactiviteiten te ondersteunen en Bitcoin-beloningen te verdienen.

  • Er worden voortdurend nieuwe manieren om Bitcoin te gebruiken ontwikkeld, die verder gaan dan de gebruikelijke koop- en verkoophandelingen.

  • Elke methode creëert nieuwe mogelijkheden voor Bitcoin-gebruikers in de blockchainwereld.

Wat is Bitcoin-staking?

Bitcoin maakt gebruik van het Proof-of-Work (PoW)-consensusmechanisme in plaats van het Proof-of-Stake-mechanisme (PoS) dat door de meeste andere cryptovaluta wordt gebruikt. Toch hebben ondernemende ontwikkelaars nieuwe manieren gevonden om Bitcoin-houders indirect te laten deelnemen aan processen die lijken op staking.

Bij traditionele PoS-systemen houdt staken in dat cryptocurrency’s worden vergrendeld om netwerkfuncties zoals transactievalidatie te ondersteunen, wat bijdraagt aan de beveiliging en werking van het netwerk. Cryptobeleggers kunnen beloningen verdienen voor hun deelname, vergelijkbaar met het verdienen van rente bij een traditionele bank. Met Bitcoin kun je dit alleen indirect doen als de asset een ingebouwd stakingmechanisme heeft. Ondertussen hebben sommige cryptobeurzen manieren gevonden om Bitcoin te betrekken bij staking. Deze platforms laten gebruikers tokens staken die op verschillende manieren Bitcoin vertegenwoordigen om beloningen te verdienen. Dit verhoogt de bruikbaarheid van Bitcoin en verbindt dit met het groeiende PoS-systeem.

Babylon, WBTC en Stacks uitgelegd

Babylon, WBTC en Stacks zijn drie methoden om Bitcoin te staken, elk met een andere aanpak.

Babylon-protocol

Babylon probeert een nieuwe manier te vinden om Bitcoin te verbinden met PoS-blockchains. Met dit systeem kunnen mensen die Bitcoin bezitten hun munten op PoS-blockchains zetten. Hierdoor wordt de beveiliging van nieuwere netwerken verbeterd, omdat elke netwerk gebruik maakt van Bitcoins robuuste beveiligingsfuncties.

De kracht van de Babylon-methode ligt in het combineren van de sterke punten van twee verschillende soorten systemen: de hoge veiligheid en brede acceptatie van Bitcoin met de efficiëntie en schaalbaarheid van PoS-systemen. Binance Labs is een groot voorstander van deze methode. Dit laat zien dat de sector vertrouwen heeft in de mogelijkheid om de cryptogemeenschap op lange termijn in positieve zin te veranderen.

Hoe het werkt

Babylon gebruikt krachtige programmeermethoden om een veilige omgeving te creëren waar je Bitcoin kunt staken op PoS-chains. Om het je gemakkelijk te maken, hoef je je munten niet van de Bitcoin-blockchain te halen om ze op de PoS-chain te staken.

Babylon gebruikt smart contracts en andere blockchaintools om je gestakete assets veilig te houden. Hiermee biedt Babylon een alternatieve manier om Bitcoin te gebruiken, terwijl je nieuwe PoS-netwerken helpt groeien en beveiligen. Bovendien dragen deze vroege pogingen om het gebruiksgemak van Bitcoin te verbeteren ook bij aan een betere samenwerking tussen verschillende blockchainsystemen.

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk. Hierdoor kan Bitcoin op nieuwe manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor staking. Dit betekent dat Bitcoin meer dan alleen een betaalmiddel of waardeopslag kan zijn. Deze vroege pogingen dragen bij aan een betere samenwerking tussen verschillende blockchainsystemen.

Wrapped Bitcoin (WBTC)

WBTC is een gespecialiseerd protocol dat de Bitcoin- en Ethereum-blockchains verbindt. Bitcoin kan worden gebruikt in het DeFi-ecosysteem van Ethereum, een belangrijk netwerk voor financiële activiteiten. WBTC doet dit door Bitcoin om te zetten naar een ERC-20-token. Deze token behoudt de waarde van Bitcoin, terwijl je het op het Ethereum-netwerk kunt gebruiken voor activiteiten zoals handel, leningen en staking in DeFi-apps.

Hoe het werkt

Het proces begint wanneer mensen hun Bitcoin bewaren bij iemand die ze vertrouwen (een bewaarder). Deze bewaarder maakt dan nieuwe WBTC-tokens aan, een voor elke Bitcoin die is gestort. Deze tokens kunnen net als elke andere ERC-20-token op de Ethereum-blockchain worden gebruikt.

Dit betekent dat mensen de smart contracts van Ethereum kunnen gebruiken en toch de waarde van hun Bitcoin kunnen behouden. Met deze integratie kunnen Bitcoin-houders nieuwe activiteiten uitvoeren, zoals deelnemen aan platforms voor smart contracts en yield farming. Dit maakt Bitcoin meer dan alleen een digitale valuta.

Stacks

Stacks heeft een unieke manier om overeenkomsten te sluiten die Proof-of-Transfer (PoX) wordt genoemd. Dit systeem gebruikt Bitcoin-blockchain als basis, waardoor complexere functies zoals smart contracts en gedecentraliseerde apps (Dapps) kunnen worden gebruikt.

Hoe het werkt

Met Stacks kun je STX-tokens vastzetten via een proces dat 'stacking' wordt genoemd. Als je stackt, help je het Stacks-netwerk veilig te houden, transacties te verwerken en beloningen te verdienen.

Het leuke is dat je beloningen verdient in Bitcoin, niet in STX-tokens. Hierdoor wordt de veiligheid van het Stacks-netwerk gecombineerd met de stabiliteit van Bitcoin. Het is een uniek partnerschap tussen een nieuwe blockchain en het oorspronkelijke Bitcoin-netwerk.

Wat zijn de voordelen van Bitcoin-staking?

Staking met Bitcoin heeft veel voordelen, vooral met PoS- en andere stakingprotocollen.

Verbeterde beveiliging

Bitcoin-staking helpt blockchainnetwerken veiliger te maken. Je kunt dit doen door externe platforms te gebruiken die Bitcoin in PoS-systemen gebruiken. Door dit te doen, help je de blockchain gedecentraliseerd en veilig te houden. Dit maakt het moeilijk om het netwerk aan te vallen. Bitcoin-staking helpt ook om deze nieuwere netwerken meer betrouwbaarheid en waarde te geven.

Beloningen voor deelname

Bitcoin-staking kan beloningen opleveren, waardoor je passief meer Bitcoin in je bezit krijgt. Stakingbeloningen zijn te vergelijken met rente op een normale spaarrekening. Maar cryptostaking kan meer opleveren. Beloningen komen vaak voort uit transactiekosten die door de blockchain worden geïnd of nieuwe tokens die uit het netwerk worden gehaald. Deze beloningen moedigen mensen aan om hun geld binnen het netwerk te houden en de functionaliteit ervan te ondersteunen.

Liquiditeit en betrokkenheid

Platforms trekken meer liquiditeit en kapitaal aan door Bitcoin-eigenaren toe te staan om hun munten in liquiditeitsprotocollen te storten of ze te gebruiken voor staking. Dit helpt deze netwerken stabieler te maken en ondersteunt hun groei. Ook houdt het een van de grootste cryptogemeenschappen (Bitcoin-houders) geïnteresseerd en betrokken. Door deze bredere interesse blijft het blockchain-ecosysteem gezond en functioneert het naar behoren.

Voor welke uitdagingen staat Bitcoin-staking?

Bitcoin combineren met een PoS-systeem brengt bepaalde uitdagingen met zich mee. Het brengt technische, liquiditeits- en beveiligingsproblemen met zich mee, waardoor Bitcoin-staking een ingewikkeld proces kan zijn.

Technische drempels

Het integreren van een PoW-asset in een PoS-ecosysteem compliceert het blockchainprotocol. Door deze complexiteit is het voor nieuwe gebruikers en ontwikkelaars lastiger om op te schalen, te onderhouden en te leren, wat de adoptie en innovatie kan vertragen.

Liquiditeitsproblemen

Staking vereist meestal dat deelnemers hun assets voor een bepaalde periode vergrendelen, wat bijdraagt aan de beveiliging en activiteiten van het netwerk. Voor Bitcoin, dat bijzonder gewaardeerd wordt om zijn liquiditeit en handelsvolume, kan het vergrendelen van aanzienlijke bedragen invloed hebben op de marktdynamiek.

De uitdaging is ervoor te zorgen Bitcoin kan worden gebruikt voor staking zonder het gebruik ervan als een belangrijke digitale valuta te beperken. Dit is vooral belangrijk als het om grote hoeveelheden Bitcoin gaat, omdat dit van invloed kan zijn op de prijs van de asset en hoe gemakkelijk deze kan worden gekocht en verkocht.

Stakingrisico's

Naast de technische en liquiditeitsproblemen zijn er risico's als je Bitcoin in PoS-systemen staket. Voorbeelden van risico's zijn:

  • Nieuwe protocollen kunnen beveiligingsrisico's met zich mee brengen.

  • Smart contracts die gebruikt worden voor staking kunnen een negatief effect hebben.

  • Het integreren van een PoW-asset in een PoS-ecosysteem compliceert het blockchainprotocol. Door deze complexiteit kan het lastig zijn om het systeem te schalen en onderhouden.

Eventuele kwetsbaarheden bij Bitcoin-staking moeten worden aangepakt om hacks te voorkomen en ervoor te zorgen dat gestakete assets even veilig zijn als normale Bitcoin-transacties. De huidige uitdagingen vereisen samenwerking tussen ontwikkelaars, investeerders en de cryptocommunity om oplossingen te vinden die de risico's voor gebruikers verminderen.

Hoewel vooruitgang in blockchaintechnologie nieuwe kansen biedt, moet elke oplossing zorgvuldig worden gecontroleerd en veilig worden geïmplementeerd. Door voorzichtig te werk te gaan kan de community ervoor zorgen dat de kernwaarden van Bitcoin (decentralisatie, veiligheid en zeggenschap van gebruikers) behouden blijven. De weg vooruit omvat niet alleen technische vooruitgang, maar ook een goed begrip van de economische en veiligheidsimplicaties van deze nieuwe stakingmechanismen.

Hoe heeft de community op Bitcoin-staking gereageerd?

De nieuwe Bitcoin-stakingprotocollen hebben voor opwinding gezorgd in de cryptocommunity, precies nu de interesse in de digitale munten hoog is na de laatste Bitcoin-halvering. De positieve reactie op Bitcon-staking heeft ontwikkelaars gestimuleerd om meer protocollen te maken en nieuwe mogelijkheden voor Bitcoin-houders te bieden.

Protocollen zoals Babylon hebben laten zien dat nieuwe stakingmethoden succesvol kunnen zijn. Ondertussen toont de investering van Binance Labs in het protocol aan dat grote spelers in de markt Bitcoin-staking vertrouwen. Dit kan een belangrijke impuls geven aan de acceptatie.

Velen denken dat Bitcoin nog beter presteert vanwege deze nieuwe methodes. Nu staking mogelijk is, is de asset meer dan een plek om waarde op te slaan. Het is ook nuttig voor het behouden van de netwerkbeveiliging en het ondersteunen van de functionaliteit van consensusmechanismen.

Dit creëert nieuwe mogelijkheden om Bitcoin te bezitten, verhandelen en gebruiken. Veel mensen en instellingen zijn enthousiast voor deze veranderingen en geloven dat Bitcoin waardevol kan zijn in verschillende nieuwe delen van het blockchain-ecosysteem.

Ondertussen begint de Bitcoin-community te begrijpen dat Bitcoin-staking kan veranderen hoe Bitcoin wordt gebruikt in de cryptowereld. Sommige Bitcoin-maximalisten vrezen dat PoS een stap richting centralisatie is in plaats van decentralisatie. Maar anderen geloven dat staking Bitcoin bruikbaarder maakt en meer mensen aanmoedigt om op verschillende manieren aan het netwerk deel te nemen.

Wat is de volgende stap voor Bitcoin-staking?

Bitcoin-staking heeft veel potentieel. Er komen nieuwe ontwikkelingen aan die Bitcoin beter laten samenwerken met andere blockchainsystemen. Deze wijzigingen maken Bitcoin sneller, veiliger en beter in staat om PoS-netwerken te ondersteunen.

Verbeterde schaalbaarheid

Toekomstige wijzigingen in Bitcoin-stakingmethoden zullen waarschijnlijk gericht zijn op het verbeteren van de verwerkingscapaciteit van netwerken voor transacties en interacties. Deze verbeteringen mogen de blockchain niet slechter of minder veilig maken.

Technieken zoals Layer-2-oplossingen kunnen helpen om Bitcoin schaalbaarder te maken. Layer-2-oplossingen werken bovenop de bestaande blockchain, waardoor stakingprotocollen kunnen uitbreiden zonder de Bitcoin-blockchain te overbelasten. Hierdoor worden de prestaties verbeterd en de transactiekosten verlaagd.

Veiligheidsverbeteringen

Bitcoin-staking wordt krachtiger omdat ontwikkelaars krachtige beveiligingsmaatregelen creëren, zoals betere encryptie en veiligere smart contracts. Hierdoor worden de risico's verminderd, vooral in multi-chains. Het doel is om gestakete Bitcoin te beschermen tegen eventuele kwetsbaarheden en staking zo veilig te maken als normale Bitcoin-transacties.

Samenwerking en integratie tussen blockchains

Veel in de cryptowereld verwachten dat er meer samenwerkingen zullen zijn tussen Bitcoin en andere blockchains die PoS gebruiken. Deze samenwerkingen kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden om Bitcoin rechtstreeks te staken op andere blockchains of via wrapped versies die de waarde en beveiligingsfuncties van Bitcoin behouden. De combinatie van Bitcoin en blockchainplatformen kan leiden tot meer bruikbaarheid, waardoor Bitcoin een flexibelere asset wordt binnen DeFi.

Technologische vooruitgang

Nieuwe technologie, zoals zero-knowledge proofs en andere privacytechnologie kunnen uitgebreider worden gebruikt in Bitcoin-staking. Door middel van deze technologieën kan staking worden uitgevoerd met behoud van privacy en veiligheid, zonder dat dit ten koste gaat van de transparantie of een afwijking vormt van de bestaande regels voor staking.

Tot slot

Bitcoin-staking is onstaan als een manier om rendement te verdienen met Bitcoin. In tegenstelling tot traditionele staking, waarbij je je munten rechtstreeks vastzet, gebruikt Bitcoin-staking indirecte methoden zoals WBTC op Ethereum-platforms. Hierdoor kunnen Bitcoin-houders stakingbeloningen verdienen zonder te veranderen hoe Bitcoin werkt.

Recente ontwikkelingen, zoals het Babylon-testnet, laten zien dat er mogelijkheden zijn voor nieuwe stakingmethoden waarbij geen vertrouwde tussenpersoon nodig is. Deze methoden zijn bedoeld om de krachtige beveiligingsfuncties van Bitcoin te combineren met de voordelen van PoS-systemen. Dit omvat rocessen die lijken op staking, waarbij de hoge veiligheid en waarde van Bitcoin de veiligheid en betrouwbaarheid van nieuwere PoS-blockchains vergroten.

Hoewel Bitcoin-staking aantrekelijk is en gebruikmaakt van nieuwe technologie, brengt het ook bepaalde uitdagingen met zich mee. De veiligheid van gestakete assets is een van de prioriteiten. Er is ook veel discussie over hoe een PoW-asset effectief kan worden geïntegreerd in een PoS-systeem. De gemeenschap moet deze en andere uitdagingen zorgvuldig overwegen om er zeker van te zijn dat de twee belangrijkste eigenschappen van Bitcoin (decentralisatie en veiligheid) intact blijven terwijl houders profiteren van de kansen die staking biedt.

Disclaimer
Dit artikel kan inhoud bevatten over producten die niet beschikbaar zijn in je regio. Het is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Het vertegenwoordigt de persoonlijke mening van de auteur(s) en het vertegenwoordigt niet de mening van OKX. Het is niet bedoeld om advies te geven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling; (ii) een aanbod of verzoek om digitale bezitting te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Het houden van digitale bezitting, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee, kan sterk fluctueren en kan zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of bezitten van digitale bezitting geschikt is voor je in het licht van je financiële situatie. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. OKX Web3-functies, inclusief OKX Web3 Wallet en OKX NFT-marktplaats, zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.
© 2023 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Elke reproductie of distributie van het hele artikel moet ook duidelijk vermelden: "Dit artikel is © 2023 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2023 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer