Artikel

Wat is Ultiverse (ULTI): verkenning van AI-geïntegreerde on-chain gaming

Ultiverse is een gameproductie- en publicatieplatform dat kunstmatige intelligentie (AI), Web3 en cryptografische technologieën in zijn creaties integreert. AI, blockchain-technologie, non-fungible tokens, gedecentraliseerde applicaties en een veelzijdige mediamatrix vormen gezamenlijk wat Ultiverse een 'digitale samenleving' noemt. Deze samenleving wordt gekenmerkt door een meeslepende en boeiende gameplay, creatie en connectiviteit.

Het platform was de pionier in de introductie van een AI-gamingprotocol dat grote taalmodellen inzette voor het creëren van een on-chain gamingwereld die je zelf in stand houdt. Ondertussen heeft Ultiverse een software development kit (SDK) ontwikkeld die bedoeld is om het integratieproces voor ontwikkelaars te vereenvoudigen en de overgang voor spelers die voor het eerst Web3-games uitproberen, te vergemakkelijken.

Gaming is een van de traditionele sectoren die nu voet aan de grond krijgen in de volgende versie van het internet, waarbij Ultiverse een belangrijke rol speelt. In dit artikel ontdekken we Ultiverse, bekijken we de eigenschappen van het door AI aangedreven ecosysteem, bespreken we het ULTI-token van het project en nog veel meer.

TL;DR

 • Ultiverse is een on-chain gamingplatform dat kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie toepast om uitgestrekte en gemeenschapsgestuurde virtuele werelden te creëren.

 • Ultiverse was het eerste platform dat het Bodhi Protocol, een AI-gamingprotocol, introduceerde. Dit protocol maakt gebruik van grote taalmodellen voor het ontwerpen en lanceren van digitale werelden.

 • Verschillende games en ervaringen zijn toegankelijk in het Ultiverse-ecosysteem, waaronder BAC Games, Moonlight en Terminus. Deze games en ervaringen integreren interactieve NFT's om het gedecentraliseerde eigendom van assets te ondersteunen, en bieden een middel om de digitale werelden van Ultiverse te verkennen.

 • ULTI is het eigen token van het Ultiverse-ecosysteem. Dit utility-token ondersteunt het play-to-earn-model van het platform. ULTI wordt toegekend aan spelers voor hun in-game prestaties en kan ook worden gebruikt om in-game assets aan te schaffen en Ultiverse te vergoeden voor het integreren van DApps. Het token ondersteunt ook de gedecentraliseerde governance van het ecosysteem.

Wat is Ultiverse?

Ultiverse stelt gebruikers in staat om meeslepende digitale werelden te creëren en te ervaren, waarbij AI- en blockchain-technologieën geïntegreerd zijn. Bij de ontwikkeling van het platform zou het project inspiratie hebben opgedaan uit soortgelijke meeslepende werelden die bekend zijn uit de popcultuur, zoals de films Westworld en Free Guy.

De essentiële eigenschappen van Web3, zoals decentralisatie en persoonlijk bezit, komen duidelijk naar voren nu Ultiverse een alternatief biedt voor het traditionele gamingmodel. Dit blijkt uit het gebruik van door AI aangedreven avatars, gebaseerd op persoonlijke gegevens die door gebruikers zijn verstrekt, en de eigendom van digitale assets via NFT's, samen met governance-rechten over het platform voor bezitters van het ULTI-token.

Ultiverse werkt aan de ontwikkeling van zowel on-chain games als de bijbehorende infrastructuur die de interoperabiliteit tussen on-chain games en uitgebreidere Web3-platforms, zoals beurzen en wallets, ondersteunt. Deze aanpak zou voor veel gebruikers een waardevolle ingang kunnen zijn om on-chain gaming te verkennen via hun bestaande interacties met Web3.

Het Ultiverse-ecosysteem begrijpen

Het functioneren van het Ultiverse-ecosysteem steunt op enkele belangrijke pijlers.

Over Bodhi Protocol

Het ecosysteem van Ultiverse is sterk afhankelijk van het Bodhi Protocol. Het protocol – een revolutionaire technologie in de sector – integreert generatieve AI met de Web3-tools van Ultiverse om een uitgebreid gaming-ecosysteem te ontwikkelen. Dankzij het protocol wordt gamen actiever en bevordert het de creatie van sterk gepersonaliseerde assets en avatars. Het protocol, oorspronkelijk ontwikkeld door Ultiverse, wordt nu beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars en gebruikers. Hiermee kunnen zij grote taalmodellen inzetten om hun eigen inhoud te creëren binnen de diverse spelwerelden van het platform.

Ultiverse bepaalt dat het Bodhi Protocol twee hoofdfuncties biedt:

 • Aanpassing van Ulti-pilot: Het protocol maakt het mogelijk om niet spelende AI-personages (AI NPC’s) aanzienlijk aan te passen, wat een diepgaande mate van personalisatie toevoegt die essentieel is voor de aantrekkelijkheid van Ultiverse. Ulti-pilot is het portaal waarmee gebruikers hun avatars kunnen creëren voordat ze een van de diverse werelden betreden binnen het Ultiverse-ecosysteem.

 • Creatie van AI-microwerelden: Het Bodhi Protocol ondersteunt de ontwikkeling van AI-gestuurde microwerelden binnen bestaande games, waardoor een uitgebreider en onderling verbonden ecosysteem ontstaat. Deze microwerelden zijn onderling verbonden door AI NPC's die dienen als knooppunten en zo de Ultiverse-werelden met elkaar verbinden.

Infrastructuur van Ultiverse

Als aanvulling op het Bodhi Protocol is er de infrastructuur die ten grondslag ligt aan Ultiverse.

Een groot deel van de huidige ontwikkelingsinspanningen richt zich op de Ultiverse Software Development Kit (SDK). De SDK is ontworpen om de overgang van gameprojecten naar de Web3-wereld te vergemakkelijken door "het integratieproces voor ontwikkelaars te stroomlijnen en een soepele onboarding te bieden voor spelers die betrokken zijn bij Web3-applicaties en -games", aldus Ultiverse.

Fundamentele Web3-functionaliteiten kunnen gemakkelijker worden geïntegreerd via de SDK, waaronder ingebouwde multi-party berekeningen, wallets met accountabstractie, klassementen, prestaties, continue AI-training en meer.

Verbonden met de SDK is Mission Runner, een platform dat gebruikers beloont voor het voltooien van specifieke missies. Het is veelzeggend dat het missieplatform integreert met games binnen het Ultiverse-ecosysteem, wat de interconnectiviteit en synchronisatie op het hele platform versterkt. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld veel meer doen dan alleen een X-account volgen, aangezien het missieplatform in-game prestaties en activiteiten beloont.

Ultiverse Live is een tool die zich richt op het overbruggen van de kloof tussen Web2- en Web3-gaming. Het doel is om meer spelers vertrouwd te maken met on-chain gaming en hen definitief te doen overstappen. Ultiverse Live is de mediatak van het platform die zich richt op het bekendmaken van Web3-projecten door gebruikers toegang te bieden tot projectdetails en updates. Betrokkenheid van influencers, AMA-sessies en een aanwezigheid op X dragen bij aan Ultiverse Live's open communicatie met het publiek en het aantrekken van nieuwe gebruikers.

Een ander belangrijk onderdeel van de Ultiverse-infrastructuur is World Book Creator, dat de mogelijkheden van Ulti-pilot aanvult door gepersonaliseerde avatars te creëren. Gebruikers kunnen met World Book hun ervaring met Ulti-pilot verbeteren door de verhaallijnen, personages, doelen en andere aspecten op henzelf af te stemmen.

Gedecentraliseerde applicaties in de microwereld

De hierboven genoemde microwerelden zijn gebouwd als gedecentraliseerde applicaties (DApps) waarmee het ecosysteem veilig en autonoom kan functioneren. Smart contracts maken dit mogelijk door de regels en interacties van de Ultiverse-wereld te definiëren.

Kernmiddelen

De kernmiddelen van Ultiverse vormen een essentieel onderdeel van de naadloze werking van het on-chain gaming-ecosysteem, waarbij ze veiligheid, transparantie en interoperabiliteit bieden. De Ultiverse-whitepaper belicht een aantal van deze kernmiddelen.

Electric Sheep is de genesis-NFT-collectie van het ecosysteem. Het bestaat uit 7.000 unieke digitale collectibles, geïnspireerd op de roman 'Do Androids Dream of Electric Sheep'. Het creatieve concept van de collectie wordt weerspiegeld in de thema's en gameplay van het bredere Ultiverse-ecosysteem. Eigenaren van Electric Sheep profiteren van exclusieve voordelen en stimulansen, zoals ULTI-airdrops, verbeterde bruikbaarheid bij actieve betrokkenheid in het hele ecosysteem, de kans op grotere tokenbeloningen, en voorrangstoegang tot microwerelden zoals World Fragment. World Fragment is een specifiek type NFT waarmee microwerelden kunnen worden gecreëerd binnen grotere digitale omgevingen. Houders van een World Fragment kunnen gebruikmaken van World Book Creator om boeken te maken die de verhaallijn, personages, doelen en belangrijkste conflicten van een microwereld weergeven.

Ulti-pilot wordt eveneens beschouwd als een kernmiddel, vanwege zijn cruciale rol bij het betrekken van gebruikers binnen het hele ecosysteem en hun mogelijkheid om persoonlijke kenmerken aan hun avatar toe te voegen. Gebruikers kunnen zelfs stem, afbeeldingen, eerdere gesprekken, en verworven kennis en vaardigheden uploaden. Ulti-pilots kunnen worden ingezet voor deelname aan activiteiten, het verdienen van ULTI-tokens, het vormen van samenwerkingsteams, het uitwisselen van inzichten en meer. Wanneer gebruikers het Ultiverse-platform gebruiken, verstrekken ze gegevens die Ultiverse kan gebruiken om hun Ulti-pilot te trainen en zo ULTI-tokenbeloningen te verdienen.

Ondertussen is MetaGF een gepersonaliseerde AI-assistent die gebruikers bijstaat bij het verkennen van het Ultiverse-ecosysteem. MetaGF kan gebruikers informeren over Web3-nieuws, aanbevelingen doen op basis van eerdere interacties en activiteiten, helpen bij het beheren van sociale interacties, en je avontuur in de Ultiverse-wereld vastleggen.

Welke games en ervaringen biedt de Ultiverse-wereld?

We hebben nu een beter begrip van het Ultiverse-ecosysteem en zijn diverse componenten, maar welke games en ervaringen zijn er beschikbaar?

BAC Games

BAC Games bestaat uit een reeks games met een autothema, gebouwd op de Blast-blockchain. Blast Auto Club (BAC) is de eerste game van deze reeks en nodigt spelers uit om samen met vrienden een racewagenclub op te richten, uit te breiden en te beheren. Houders van de Role NFT van het spel bundelen hun krachten om auto's te produceren en strijden in diverse steden om BAC-tokens te verdienen. Versie twee van de game zal live gaan in het tweede kwartaal van 2024, tegelijk met de lancering van het BAC-token en andere updates, waaronder de introductie van de Genesis PFP NFT-collectie.

Moonlight

Moonlight is een simulatiespel gebouwd rond dynamische Moonlight NFT's. Je kunt communiceren met elk item (een aanpasbaar personage met een eigen persoonlijkheid) om taken te voltooien en geleidelijk nieuwe functies te ontdekken. Het verhaal van Moonlight gaat over een mensachtig meisje dat ontwaakt in een laboratorium zonder herinneringen aan haar verleden. Al snel beseft ze dat ze menselijk gedrag moet leren begrijpen en haar vaardigheden moet ontwikkelen om de inwoners van Terminus City te helpen een beter leven te leiden.

Je kunt Moonlight spelen door je aan te melden voor een Ultiverse-account, waar je automatisch een game­wallet krijgt waarin je je NFT's kunt bewaren.

Terminus

Terminus is het metaverse-platform van Ultiverse dat is gebouwd op de BNB Chain in Unreal Engine 5. Gebruikers kunnen hier live communiceren en verkennen welke landen hun collega's hebben opgebouwd. Bovendien kunnen ze braakliggende grond verwerven om zelf te ontwikkelen. Terminus is ontworpen als een echte stad, waar je kunt verkennen, bouwen en communiceren. Daarnaast biedt Terminus gebruikers toegang tot uitgebreidere games en ervaringen op het Ultiverse-platform.

Meta Merge

In het spel Meta Merge verzamel en train je de monsters van deze wereld. Je kunt NFT-wezens vangen en combineren om zo meer unieke en krachtige monsters te creëren. Daarnaast kun je je wezens laten vechten tegen anderen in zowel speler-tegen-speler- als speler-tegen-omgeving-gevechten. Je kunt ook samen een team vormen en diverse avonturen beleven, waarbij je de vaardigheden van je groep verbetert en een unieke verhaallijn ontwikkelt. AI blijft hier de ervaring beïnvloeden. Meta Merge heeft met behulp van AI een contentfunctie ontwikkeld die unieke wezens genereert, die je kunt trainen en waarmee je kunt communiceren, waardoor je ervaring nog unieker wordt.

Over ULTI: nut van token en tokenomics

ULTI is het eigen token van het Ultiverse-platform. ULTI is een interoperabel utility-token met meerdere rollen:

 • Governance: ULTI-houders hebben governance-rechten, waarmee ze over projectbeslissingen kunnen stemmen en de strategische koers van Ultiverse kunnen beïnvloeden.

 • Transacties: De door gebruikers gecreëerde microwerelden vergoeden Ultiverse met ULTI voor de integratie van DApps. ULTI is dus de basis voor de transacties in het ecosysteem. Op een vergelijkbare manier kunnen spelers game-items verkrijgen uit microwerelden met behulp van hun ULTI-bezit.

 • Beloningen: Wanneer gebruikers specifieke taken uitvoeren of acties voltooien, ontvangen ze beloningen in de vorm van ULTI. Deze taken of acties variëren van het verzamelen van Electric Sheep NFT's tot het organiseren en deelnemen aan een teamactiviteit. Ulti wordt ook toegekend als beloning wanneer gebruikers producten toepassen die de inzichtelijke gegevens genereren die Ultiverse nodig heeft om Ulti-pilots te trainen.

Op het moment van schrijven heeft ULTI een totale marktkapitalisatie van $ 7,16 miljoen. Het token heeft een totaal aanbod van 10 miljard ULTI, met momenteel 477,5 miljoen ULTI in omloop. Het token is in de volgende delen aan de community toegewezen.

 • 30% toegewezen aan het ecosysteem

 • 20% toegewezen aan investeerders

 • 17% toegewezen aan het team

 • 15% toegewezen aan de gemeenschap

 • 18% toegewezen via airdrop

 • 7% toegewezen aan initiële beursliquiditeit

 • 3% toegewezen aan adviesorganen

ULTI token allocation
Source: docs.ultiverse.io

Hoe je ULTI kunt kopen en vasthouden

ULTI kan worden aangeschaft en aangehouden op manieren die verschillen van de vele interacties met het Ultiverse-ecosysteem die we eerder behandelden.

ULTI kan worden verhandeld op de OKX-beurs in tal van landen via ons web- of app-platform, waardoor je snel toegang krijgt tot het token om het Ultiverse-ecosysteem te verkennen.

In juni 2024 konden OKX-gebruikers deelnemen aan OKX Jumpstart, waarbij ze BTC of ETH konden staken om ULTI-tokens te minen. Er waren 150.000.000 ULTI beschikbaar in elke BTC- en ETH-stakepool.

Tot slot

Ultiverse draagt bij aan de reconstructie van het traditionele gamingmodel voor Web3, waarbij AI en blockchain-technologie centraal staan in de gebruikerservaring. Het doel van het ecosysteem is om meer meeslepend, aanpasbaar en toegankelijk te zijn dan traditionele gamewerelden, mede dankzij de inbreng van het Bodhi Protocol en geavanceerde taalmodellen.

Er moet nog werk worden verzet om de overgang van traditioneel gamen naar on-chain alternatieven te vergemakkelijken, maar het Ultiverse-platform werkt actief aan dit doel. Aangezien er nog diverse Ultiverse-projecten in ontwikkeling zijn, zal het platform veel aandacht trekken terwijl de AI-aangedreven infrastructuur blijft verbeteren en nieuwe mogelijkheden voor gebruikers creëert.

Wil je meer te weten komen over blockchain-gaming en de wereld van GameFi? Bekijk hier onze introductiegids.

Disclaimer
Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in jouw regio. Het is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling te geven; (ii) een aanbod of verzoek te doen om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te geven. Het aanhouden van digitale bezittingen, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en kan sterk fluctueren. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale bezittingen geschikt is voor je in het licht van je financiële toestand. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. Informatie (inclusief marktgegevens en statistische informatie, indien van toepassing) in dit bericht is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle redelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze gegevens en grafieken, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Zowel OKX Web3 Wallet als OKX NFT Marketplace zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.

© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer