Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług handlowych P2P

Opublikowano 15 wrz 2023Zaktualizowano 4 kwi 20243 min czytania

Data wejścia w życie: 31 maja 2023 roku

Transakcje typu P2P (peer-to-peer) są obrotem handlowym prowadzonym bezpośrednio przez dwóch użytkowników. Po dopasowaniu kupującego i sprzedawcy na naszej platformie OKX.COM („Platforma”), strony zweryfikują swoje tożsamości poprzez uwierzytelnienie za pomocą prawdziwego imienia i nazwiska.

Korzystanie z usług handlu OKX P2P oraz wszelkich informacji, materiałów i innych treści (włączając te należące do stron trzecich) zawartych w lub dostępnych w ramach usług handlu OKX P2P odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko. OKX ponosi odpowiedzialność jedynie za obsługę procesu cyfrowej transakcji na aktywach na Platformie. Wszystkie płatności są ostateczne po ich dokonaniu, chyba że prawo przewiduje inaczej. OKX nie ma prawa ani obowiązku, aby rozwiązywać jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z dokonanej płatności. OKX nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z dokonanej płatności lub być z nią związane.

Kupujący/sprzedający może bezpośrednio skontaktować się z użytkownikiem w celu zweryfikowania tożsamości lub uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do zweryfikowania transakcji i/lub płatności. Kupujący/sprzedający może poprosić o dodatkową weryfikację, ale kontrahent nie jest do tego zobowiązany. Jeżeli przyjmujący nie zgadza się na dodatkową weryfikację z kontrahentem, transakcja powinna zostać anulowana po stronie przyjmującego. Wszelka komunikacja pomiędzy użytkownikiem a kupującym/sprzedawcą nie podlega kontroli ani nie jest zarządzana przez OKX. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku takiej komunikacji pomiędzy użytkownikiem a kupującym/sprzedawcą lub w związku z nią.

Strony trzecie, takie jak dostawcy usług weryfikacyjnych, agenci depozytowi, dostawcy płatności, powiernicy i/lub partnerzy bankowi, mogą być zaangażowani we wszelkie transakcje usług handlowych OKX P2P. Możesz podlegać warunkom tych stron trzecich. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe z działania stron trzecich lub wynikające z niego.

W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, wszelkimi umowami z użytkownikami, warunkami i komunikatami a tłumaczeniami takiego wyłączenia odpowiedzialności, wszelkich umów z użytkownikami, warunków i komunikatów w jakimkolwiek języku obcym, wersja angielska będzie rozstrzygająca.