Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với Dịch vụ giao dịch P2P

Phát hành vào 15 thg 9, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Ngày hiệu lực: ngày 31/05/2023

Giao dịch P2P (ngang hàng) là giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai người dùng. Sau khi người mua và người bán kết nối được với nhau trên nền tảng OKX.COM ("Nền tảng"), các bên cần xác minh danh tính của mình thông qua xác thực tên thật.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giao dịch P2P của OKX cũng như tất cả thông tin, tài liệu và nội dung khác (bao gồm cả nội dung của bên thứ ba) có trong hoặc có thể truy cập được từ các dịch vụ giao dịch P2P của OKX. OKX sẽ chỉ chịu trách nhiệm về quy trình giao dịch tài sản số trên Nền tảng của mình. Sau khi các khoản thanh toán được hoàn thành, sẽ không có bất kỳ sự điều chỉnh hoặc thay đổi nào trừ khi có yêu cầu khác theo quy định của pháp luật OKX không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ khoản thanh toán đã hoàn tất. OKX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ khoản thanh toán đã hoàn tất.

Người mua/người bán có thể liên hệ trực tiếp với bạn để xác minh danh tính hoặc lấy thêm thông tin bổ sung để xác minh giao dịch và/hoặc thanh toán. Người mua/người bán có thể yêu cầu xác minh bổ sung, nhưng phía đối tác không bắt buộc phải làm như vậy. Nếu người nhận không đồng ý thực hiện xác minh bổ sung với đối tác, thì giao dịch sẽ bị hủy bởi người nhận. OKX không kiểm soát hoặc quản lý mọi thông tin liên lạc giữa bạn và người mua/người bán. OKX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc trao đổi thông tin giữa bạn và người mua/người bán.

Các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ xác minh, đại lý ủy thác, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà quản lý tài sản và/hoặc đối tác ngân hàng, có thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dịch vụ giao dịch P2P của OKX. Bạn có thể sẽ phải tuân theo điều khoản và điều kiện của các bên thứ ba này. OKX sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất phát sinh do bên thứ ba.

Nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, bất kỳ thỏa thuận người dùng nào, điều khoản, thông tin liên lạc và bản dịch của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đó, bất kỳ thỏa thuận, điều khoản và liên lạc nào bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.