Trung tâm thông báo

Trung tâm thông báo

Giới thiệu ULTI (Ultiverse) trên OKX Jumpstart
Phát hành vào 30 thg 5, 2024Cập nhật vào 21 thg 6, 2024
OKX sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch giao ngay ANT, XEM, DOSE, AZY và KCA
Phát hành vào 11 thg 7, 2024Cập nhật vào 12 thg 7, 2024
OKX sẽ điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu cho BETH
Phát hành vào 10 thg 7, 2024Cập nhật vào 12 thg 7, 2024
OKX sẽ hỗ trợ nâng cấp OPTIMISM Fjord
Phát hành vào 9 thg 7, 2024Cập nhật vào 10 thg 7, 2024
OKX hỗ trợ dịch chuyển token CQT
Phát hành vào 9 thg 7, 2024Cập nhật vào 11 thg 7, 2024
OKX đã hoàn thành quá trình chuyển đổi token AGIX
Phát hành vào 5 thg 7, 2024Cập nhật vào 9 thg 7, 2024
OKX sẽ hủy niêm yết một số cặp giao dịch ký quỹ và hợp đồng vĩnh cửu
Phát hành vào 4 thg 7, 2024Cập nhật vào 11 thg 7, 2024
Thông báo ra mắt Sản phẩm & Sự kiện Earn Compound v3 (Arbitrum) - USDC giai đoạn 1
Phát hành vào 3 thg 7, 2024Cập nhật vào 11 thg 7, 2024
OKX để điều chỉnh các cấp vị trí của hợp đồng tương lai có kỳ hạn BTCUSDT và BTCUSD
Phát hành vào 3 thg 7, 2024Cập nhật vào 12 thg 7, 2024
OKX hỗ trợ chuyển đổi token RNDR
Phát hành vào 2 thg 7, 2024Cập nhật vào 3 thg 7, 2024
OKX sẽ hủy niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh cửu và cặp giao dịch ký quỹ RNDR
Phát hành vào 1 thg 7, 2024Cập nhật vào 8 thg 7, 2024
OKX sẽ niêm yết các cặp giao dịch USDC mới
Phát hành vào 28 thg 6, 2024Cập nhật vào 1 thg 7, 2024
OKX sẽ hủy niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh cửu và cặp giao dịch ký quỹ FET
Phát hành vào 27 thg 6, 2024Cập nhật vào 28 thg 6, 2024
OKX sẽ hỗ trợ chuyển đổi token AGIX
Phát hành vào 27 thg 6, 2024Cập nhật vào 28 thg 6, 2024
OKX sẽ hủy niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh cửu và cặp giao dịch ký quỹ AGIX
Phát hành vào 26 thg 6, 2024Cập nhật vào 27 thg 6, 2024
Hiển thị 115 trong tổng số 472 bài viết